Bretaňský svaz SS „Bezzen Perrot“

Bretonische Waffen-Verband der SS "Bezzen Perrot"
Bretonishe Waffen-Verband der SS "Bezzen Perrot"


V roce 1940 existovalo na území obsazené Francie silné nacionalistické hnutí zaměřené na "osvobození" (rozuměj odtržení) Bretaně od francouzské "kolonizace". Hlavní stranou v těchto aktivitách byla tzv. Bretaňská nacionalistická strana (bretaňsky Parti Nationale Bretonne, P.N.B.). Hlavní nosnou myšlenkou je v podstatě spojení šesti keltských národů do jednoho státního celku (jedná se o oblast Cornwall, Irsko, Wales, Ostrov Man a Skotsko).


Němci měli pro toto hnutí velké pochopení a i obyvatelstvo Bretaně se těšilo lepšímu zacházení než ostatní porobené národy Západní Evropy - samozřejmě tento fakt se velmi nelíbil jak Svobodným Francouzům, FFI, tak samozřejmě také Vichystickému režimu. Tento fakt náklonnosti Němců byl ještě více umocněn vývojem událostí v tomto regionu (zejména s ohledem na komunistické partyzány).


V roce 1943 došlo ke dvěma zásadním událostem, které vyvolaly jak silné reakce německých autorit, tak také samotných Bretonů.
4. září 1943 byl zavražděn ve městě Quimper Yan Bricler, administrátor a vydavatel zdejšího nacionalistického časopisu Stur. Následně poté, 12. prosince došlo ke spáchání úspěšného, velmi brutálního atentátu na otce Jean-Marie Perrota (farní kněz ze Scrignacu). Terčem komunistických geril se stal zejména za svoje velmi hlasité podporování kolaborace s Němci, jakožto nástroje k bretaňské nezávislosti.


Reakce na sebe nenechala dlouho čekat a Célestin Lainé, vlastenecký aktivista, který již dříve před válkou provedl několik bombových útoků na představitele francouzské moci v Bretani, se rozhodl založit vlastní milice na obranu proti těmto gerilám. S pomocí místní organizace SD z Rennes vytvořil tzv. Milice Perrot, v bretaňském jazyce pak známé jako Bezenn Perrot. Počet mužů, velmi fanaticky oddaných myšlence "keltské jednoty", se ustálil na zhruba 200. Jejich velitelem se stal již zmíněný Célestin Lainé, který začal používat pseudonym Le Coz (bretaňské jméno je pak Neven Hénaff) a který obdržel německou hodnost SD-Obersturmführer. Jednotka spadala organizačně pod pravomoce SD v Rennes a jeho velitele SD-Obersturmbannführera Hartmuta Pulmera, vojensky pak pod pravomoce SS-Hauptscharführera Hanse Grimma.


Po dobu svého působení jednotka bojuje zejména proti profrancouzsky orientovaným partyzánům (ať již komunistickým či republikánským). Poté co byla Francie dobývána spojeneckými vojsky, v roce 1944 tato jednotka dostává plnohodnotný statut v rámci Waffen-SS a označení jako Bretonishe Waffen-Verband der SS "Bezzen Perrot". Pokračuje dále v bojích a po celkovém dobytí Francie je převelena na území Německa, kde jsou její muži částečně přemístěni k SD či dále bojují v rámci Bezenn Perrot, popř. část mužů se rozhodla pro boj v rámci granátnické divize SS Charlemagne. Podle některých zdrojů se tato jednotka zúčastnila poslední větší bitvy WW II. tedy bojů v okolí Hannoveru, kde měla být zničena.


Nicméně přeživší členy jednotky zastihl různý osud - veliteli, tedy Lainému se podařilo utéct do Irska, kde strávil zbytek svého života, další členové zůstali v Německu, kde je poschovávali Němci před spojeneckými úřady. Ti nejméně šťastní však byli dopadeni či zajati Spojenci a byli předáni Francouzům. Tito s nimi pak jako s vlastizrádci zacházeli velmi krutě buď na galejích, nebo rovnou byli popraveni.


V průběhu bojů jednotka utrpěla následující ztráty - 38 mrtvých a zavražděných v průběhu bojů či správy Bretaně, 9 bylo popravených po válce (např. Leon Jasson, Marcel Bibe). Zbytek mužů se pak různě roztrousil po Evropě nebo jejich osud není znám.


Uniformy:
Je stále dosti nejasností ohledně toho, jaké uniformy tito muži nosili, ale s největší pravděpodobností se jedná o improvizaci - tedy černý oděv vlastních Storm Troop doplněné o části v polní šedé používané u SD.
Poté, co přešli pod SS, obdrželi polní uniformy SS a byla jim přidělena insignie zobrazující Keltský kříž.


Zdroj:
George Broderick, the Breton Movement and the German Occupation 1940-44 - Alan Heusaff and Bezen Perrot: a Case-Study
David Littlejohn, Foreign Legions of the Third Reich, ISBN 0-912138-36-X, díl č.1
http://www.feldgrau.com
http://www.axishistory.com
http://en.wikipedia.org/wiki/Breton_nationalism
URL : https://www.valka.cz/Bretansky-svaz-SS-Bezzen-Perrot-t57501#207675 Verze : 0
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více