Main Menu
User Menu

57. pomocný technický prapor [1950-1954]

57th Auxiliary Technical Battalion

     
Název:
Name:
57. pomocný technický prapor
Originální název:
Original Name:
57. pomocný technický prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1950
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1954
Nástupce:
Successor:
57. technický prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1950-01.01.1952 Ubytovací a stavební správa
01.01.1952-01.05.1954 Velitelství vojenských pracovních jednotek
Dislokace:
Deployed:
01.10.1950-01.05.1954 Kladno, ? /

Velitel:
Commander:
01.10.1950-01.05.1954
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1950-01.05.1954
Poznámka:
Note:
01.10.1950-01.05.1954 VÚ 5447 Kladno
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (57. pomocný technický prapor)
URL : https://www.valka.cz/57-pomocny-technicky-prapor-1950-1954-t57143#409279Verze : 0
MOD
57. pomocný technický prapor [1950-1954]


Prapor vznikl nově 1. října 1950. Nacházel se v Kladně-Libušíně, podléhal Velitelství ženijního vojska Ministerstva národní obrany [1950-19], od ledna 1951 Stavební a ubytovací správě Ministerstva národní obrany [1950-19] a od ledna 1952 Velitelství vojenských pracovních jednotek [1952-1954].


Prapor užíval od svého vzniku krycího označení VÚ 5447.


Prapor byl 1. května 1954 přejmenován na 57. technický prapor [1954-1956].


Veliteli praporu byli:


Literatura:
Bílek, Jiří: Pomocné technické prapory. O jedné z forem zneužití armády k politické perzekuci. Praha, AVIS 2002.
URL : https://www.valka.cz/57-pomocny-technicky-prapor-1950-1954-t57143#206574Verze : 0
MOD
Prvním velitelem praporu byl kapitán Karel Skřivan. Krycí číslo tělesa bylo VÚ 5447. Prapor byl dislokován v Kladně-Libušíně. Z historie praporu toho není moc známo, zřejmě sloužil jako kárný pro problematické příslušníky z ostatních PTP.
Zdroj:
Bílek, Jiří: Vojáci druhé kategorie aneb Neříkejte jim černí baroni, Knižní klub, Praha 2010
URL : https://www.valka.cz/57-pomocny-technicky-prapor-1950-1954-t57143#420823Verze : 0
MOD