Main Menu
User Menu

IV. odbor /technický/ ministerstva [1927-1938]

4th Department /Technical/ of the Ministry

     
Název:
Name:
IV. odbor /technický/ ministerstva
Originální název:
Original Name:
IV. odbor /technický/ ministerstva
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.01.1927
Předchůdce:
Predecessor:
Technický odbor
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 101
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.01.1927-24.09.1938 Ministerstvo národní obrany
Dislokace:
Deployed:
01.01.1927-24.09.1938 Praha, Budova ministerstva /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1927-16.12.1927 Nosál, František (generál V. hodnostní třídy)
16.12.1927-04.05.1928 Nosál, František (brigádní generál)
04.05.1928-24.09.1938 Nosál, František (divisní generál)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1927-24.09.1938 IV./1. oddělení /ženijní/
01.01.1927-24.09.1938 IV./2. oddělení /telegrafní/
01.01.1927-24.09.1938 IV./3. oddělení /dopravní/
01.01.1927-01.01.1937 IV./4. oddělení /stavební/
01.01.1937-24.09.1938 IV./4. oddělení /stavební a ubytovací/

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/IV-odbor-technicky-ministerstva-1927-1938-t57132#574081Verze : 3
MOD
IV. odbor /technický/ ministerstva [1927-1938]


Odbor vznikl 1. ledna 1927 přejmenováním z Technického odboru ministerstva [1922-1927] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 42.000-pres.šéf.1926.
Nacházel se v Praze a podléhalo přímo ministrovi národní obrany.
URL : https://www.valka.cz/IV-odbor-technicky-ministerstva-1927-1938-t57132#206563Verze : 0
MOD
Součástí odboru byla:
kancelář přednosty,
IV./1. oddělení /ženijní/ ministerstva [1927-1938] (leden 1927 – září 1938),
IV./2. oddělení /telegrafní/ ministerstva [1927-1938] (leden 1927 – září 1938),
IV./3. oddělení /dopravní/ ministerstva [1927-1934] (leden 1927 – leden 1934),
IV./4. oddělení /stavební/ ministerstva [1927-1937] (leden 1927 – leden 1937),
IV./4. oddělení /stavební a ubytovací/ ministerstva [1937-1938] (leden 1937 – září 1938),
pomocná kancelář.
URL : https://www.valka.cz/IV-odbor-technicky-ministerstva-1927-1938-t57132#246633Verze : 0
MOD