Main Menu
User Menu

Pěší pluk 21 [1943-1945]

21st Infantry Regiment / Peší pluk 21

     
Název:
Name:
Pěší pluk 21
Originální název:
Original Name:
Peší pluk 21
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.08.1943
Předchůdce:
Predecessor:
Motorisovaný pěší pluk 21
Datum zániku:
Disbanded:
26.03.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.08.1943-01.06.1944 1. pěší divise
01.06.1944-26.03.1945 1. technická divise
Dislokace:
Deployed:
01.08.1943-26.03.1945 východoevropské válčiště

Velitel:
Commander:
01.08.1943-DD.MM.RRRR Pulkrábek, Ján
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.08.1943-26.03.1945 Pěší prapor I/21
01.08.1943-26.03.1945 Pěší prapor II/21
01.08.1943-26.03.1945 Pěší prapor III/21

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kliment, Charles K. - Nakládal, Břetislav: Slovenská armáda 1939-1945. Praha, Naše vojsko 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-pluk-21-1943-1945-t57115#528232Verze : 1
MOD