Main Menu
User Menu
Reklama

Srbský SS sbor

Serbisches SS Korps

Serbisches SS Korps


Srbové, na rozdíl od jiných "jugoslávských" národností, kolaborovali s Němci ve velmi malé míře. Bylo to samozřejmě především dáno německým přístupem k Srbům jakožto Slovanům, stejně tak jako Hitlerovou geopolitickou teorií rozložení Srbska (včetně oslabení srbského národa a "zavíráním očí" nad genocidou na nich prováděnou) a vzniku států Velkého Maďarska, Velké Albánie, atd. - více o této Hitlerově strategii v mém článku zde.


Nicméně vzhledem k silným mocenským ambicím Velké Británie na Balkáně (včetně politických intervencí, vlivů, atd.) a snaze zatáhnout Jugoslávii či alespoň její část do boje proti Německu, a zároveň se silným nebezpečím komunismu určitá část Srbů viděla východisko z této nebezpečné situace příklonem k silnému partneru, který by garantoval bezpečí Srbska.


Z tohoto důvodu po dobu okupace Srbska (i když je asi vhodnější pojmenovat toto období srbské historie jako protektorát - podobně jako v ČSR existovala v Srbsku víceménně loutková vláda s ministerským předsedou Milanem Nedičem bývalým hlavním velitelem Královské jugoslávské armády) vzniklo nevelké množství jednotek - z těch nejhlavnějších jmenuji především Srpska Državna Straža (Srbská státní stráž, S.D.S.), Srpska Granična Straža (Srbská hraniční stráž, S.G.S.) a Srpski Dobrovoljački Korpus (Srbský dobrovolnický sbor, S.D.K., německy také Serbisches-Freiwilligen-Korps).


Pro naše pojednání o SS jednotkách je tak důležitou především poslední zmíněná skupina S.D.K. Tyto první jednotky, stále na SS nezávislé, vznikají v Bělehradu 15. září 1941 jako Srpska Dobrovoljacka Komanda (německy známy pod názvem Serbisches-Freiwilligen-Abteilung) - přesněji v počtu 12 komand (každé zhruba v počtu 120 - 150 mužů). Později (20. listopadu 1942) došlo k nárůstu mužů na celkový stav 3685 (z toho bylo 172 důstojníků) a tento proces byl završen v lednu 1943 s růstem zájemců a s rozšiřováním pravomocí a také akcí srbských partyzánů (jak komunistických, tak nacionalistických - především roajalistických - např. četnici), kdy došlo k reorganizaci na Srpska Dobrovoljacki Korpus (Serbisches-Freiwilligen-Korps) - jednotka byla složena z 5 praporů (každá se třemi rotami). Tato jednotka se také stala součástí německých jednotke, neboť každý z jejich praporů byl podřízen jednomu z německých praporů. Stejně tak tento sbor spadal pod vojenskou jurisdikci německé armády.


Osazenstvo této jednotky tvořili především členové předválečné silně nacionalistické strany (silně nábožensky založení) známé pod názvem Sbor (srbsky Zbor, založený 6. ledna 1935) nebo jeho mládežnické organizace Bílí orli (Beli orlovi). Velmi často byli také nazýváni jako Ljotičevci podle svého velitele a zakladatele Sboru Dimitrije Ljotiče (bývalý ministr spravedlnosti, 1931, ve vládě Petara Živkoviče, ze které odešel poté, co král zamítl jeho návrh ústavy, který v této době obsahoval velmi moderní prvky jako rovné, tajné volební právo).


Ljotič je významný pro dějiny Srbska v WW II. také tím, že kontaktoval vůdce četniků Draža Mihajloviče, a díky jeho asistenci četnikům bylo poskytnuto jídlo a úleva ve vojenských útocích proti těmto skupinám. Takovéto sbližování nakonec vedlo k tomu, že roku 1943 četnici přestali s většinou svých akcí namířených proti Německu a naopak se soustředili výhradně na boj s komunistickými partyzány, což vedlo ke změně preferencí na straně Spojenců. Na konferenci v Teheránu tak došlo k přehodnocení podpory Srbů a hlavním "koněm" Spojenců (i britského Oddělení speciálních operací !!) se stal Tito a jeho komunističtí partyzáni. Opět jako ve většině případů takovéhoto vměšování do reality Balkánu vedlo ke vzniku komunistického státu Jugoslávie a později k balkánským válkám.


Nicméně zpět k jednotce - v roce 1944 je pět praporů rozšířeno na 5 pluků (každý se třemi prapory, kromě 5. pluku, který měl pouze 1) a k nim byla přidružena dělostřelecká "divize" v počtu pouze 500 mužů Smile Sídlem jednotlivých pluků se pak stali následující regiony - 1. pluk u Valjevu, 2. pluk u Kragujevcu, 3. pluk u Šapcu, 4. pluk u Smeděreva, 5. pluk u Kruševcu. Tyto pluky byly zásobovány výstrojí, výzbrojí, potravinami jak od srbské vlády tak také od německých okupačních autorit.


S rozšiřováním této armády také došlo k tomu, že byla požadována znalost a zkušenost někoho s válečnými zkušenostmi, z tohoto důvodu byl Ljotič ještě více ze své role v S.D.K. vytlačen dalšími veliteli (více viz. sekce Velitelé). V roce 1944 to tak byli především Kosta Mušicki, Micaševič, Petrovič, atd.. Když pak v roce 1944 na jaře Rudá armáda osvobodila většinu srbského území, S.D.K. (společně s dalšími srbskými jednotkami) byli evakuováni do Slovinska (společně se slovinskými nacionalisty plánovali obnovení jugoslávské monarchie). Přesněji řečeno tyto proněmecké jednotky opouští Bělehrad 8. října 1944 a míří nejdříve do Syrmie. Teprve odtud poté míří dále na sever do Slovinska.
Nicméně při průchodu chorvatským územím některé z jednotek potká tragédie, kdy se pouští do boje s Paveličovými Ustašovci a některé jednotky jsou zajaty. Jejich příslušníci jako bojovníci proti chorvatské nezávislosti a zastánci Velkého Srbska jsou Ustašovci okamžitě popraveni.


Klid pro jednotku nastává teprve s dosažením Slovinska, kde se dostávají k německé opevněné bázi ve městě Slovenj Gradec (Slovinský Hradec). Těžké boje v okolí Bělehradu s komunistickými partyzány, ústup přes chorvatské území a boje na území Slovinska si však vybrali těžké ztráty - jednotka už čítá pouze 3000 mužů (tedy ztráty této jednotky jsou zhruba 7000 mužů !!).


Většina těchto srbských a slovinských jednotek je poté zařazena pod křídla Waffen-SS, které již v této době měly monopol na veškeré zahraniční jednotky bojující na straně Německa - pro S.D.K. je tomu přesně v 27. listopadu 1944, kdy se stávají součástí Waffen-SS. Společně s tím je jednotka Serbisches-Freiwilligen-Korps reorganizována - jsou k ní přidány spojovací četa, ženisté, odřad horského zásobování, štábní rota (příslušníci německé menšiny), a dále určitá část mužů ze zhruba 20000 mužů ze Slovinské domobrany a Slovinské hraniční stráže (evakuováni z Istrie), k tomu jsou dále přidruženy roztroušené zbytky části srbských četniků a propuštěných srbských válečných zajatců. Jednotlivé pluky jsou pak rozmístěny takto - 1. pluk v okolí Postojne, 2. pluk u Pivki, 3. pluk u Mušici, 4. pluk u Ilirskoj Bistrici a poslední pátý u Premu. Srbský sbor tak spadá pod velitelstvo SS-gruppenführera a generalleutnant der Polizei Odila Globočnika. Celkový počet mužů sboru se odhaduje v této době na zhruba 8000 mužů.


Vzhledem k tomu, že tato skutečnost S.D.K. spadající pod Waffen-SS je zejména v některé srbské literatuře značně odmítána uvedu část z příkazu, kterým se tato jednotka stává součástí SS (originál citace z dokumentu OKH - "GenStdH/Org.Abt. Nr.II/47133/44 g.Kdos." datovaného na 27. listopad 1944):
"Das Serbische Freiwilligen-Korps (einschl.Nachr.Kp. und Geb.Nachschub-Kol.Abt.) mit dazugehörigem deutschen Verbindungsstab für Korpsstab, 5 Rgter., 15 Btle., wird in seiner derzeitigen personellen und materiellen Zusammensetzung mit sofortiger Wirkung in jeder Beziehung dem Reichführer SS unterstellt und in die Waffen-SS versetzt."


V stejném roce, tedy 1944, po dalších tvrdých bojích s partyzány a postupující Rudou armádou je tato jednotka povýšena na Serbisches SS Korps, nicméně není žádná evidence o tom, že by její členové nosili uniformy SS, hodnosti SS či jiné náležitosti bojových jednotek Waffen-SS.


Vzhledem ke zhoršující se situaci na jugoslávské frontě dochází k další reorganizaci - sbor je 30. dubna 1945 přidružen ke svým bývalým nepřátelům - přesněji řečeno k divizi četniků, tzv. Šumadia divize, rozkazem generála Damjanoviče, velitele armády generála Mihajloviče, tzv. "Jugoslávská armáda", toho času umístěné ve Slovinsku. Tedy stejného Mihajloviče, se kterým Ljotič od roku 1941 jednal a umožnil přežití jeho jednotek.
Tato reorganizace je plně v souladu s reformou Waffen-SS v roce 1945, kdy vznikají národní armády neněmeckých národů - např. KONR, UNA, Východoturecký prapor, atd. Jednotka také podléhala velitelství SS-Obergruppenführera Roesnera.

Později 1. května 1945 dva z pluků (konkrétně 1. a 5. pluk) překročily hranice s Itálií a krátce bojovaly se Spojenci - zde byly také 29. dubna zajaty u města Palmanova, zhruba 60 km od Terstu (zhruba 2400 - 2800 mužů). Další tři pluky poté, co tvrdě bojovali s partyzány kolem okolí Ljubljany (Lublaně), aby zabránili jejich vstupu do tohoto města, ustoupili dále směrem na sever do Rakouska (směrem ke Grazu). Zde se vzdali Britům u města Unterbergen na řece Dravi, 12. května 1945, kteří je však okamžitě předali Titovým komunistickým partyzánům. Těchto zbývajících 1000 četniků, zhruba 5000 mužů z SS Korps a dalších 10000 mužů slovinské domobrany zajatých kolem Ljublaně bylo následně poté popraveno buď okamžitě v lese Gottschee, popř. byli dále transportováni do tábora u městečka Světi Vid (blízko Lublaně), popř. v Kocevje Rogu, kde byli mučeni a po určitě době zastřeleni.


Dva pluky, které se vzdaly Britům v Itálii, nebyly vydány a jejich muži tak přežili.


Co se týče hlavních protagonistů tohoto sboru tedy zejména Dimitri Ljotiče a Kosty Mušického tak jejich osud byl různý.


Dimitri Ljotič zahynul při automobilové nehodě 22. dubna 1945, kdy se po setkání s Hitlerovým vyslancem pro Balkán Neubacherem, aby projednali případnou kapitulaci SS Korps do rukou Spojenců, vracel nazpět k jednotkám. V nočních hodinách přejížděl přes most, který však byl již večer napaden spojeneckými stíhači a byl silně poškozen. V noci si tohoto faktu Ljotič nevšiml a jeho auto propadlo jednou z děr v mostě. Samotný Ljotič si při pádu auta do rokle zlomil vaz.


Kosta Mušicki byl zajat v Itálii a v roce 1946 byl předán jugoslávskému soudu, kde v procesu s hlavními protagonisty spolupráce s Němci, tedy vůdcem četniků D. Mihajlovičem, atd., byl odsouzen k trestu smrti, který byl následně proveden.
URL : https://www.valka.cz/Srbsky-SS-sbor-t56315#205400Verze : 0
Velitelé:
Dimitrije Ljotič (6. ledna 1935 - 1941) - od této doby působil Ljotič spíše dále jako administrativní pracovník a "politický komisař"
Gen. Maj. Konstantin Mušicki (1941 - 27.03.1945)
Gen. Miodrag Damjanovič (27.03.1945 - květen 1945)


Uniformy:
Především se jednalo o uniformy po bývalé Královské jugoslávské armádě, překvapivě byl ponechán i znak Královské koruny a monogram Petra II. Stejně tak na plukovním znaku byl ponechán nápis v cyrilici s tímto mottem: " S vírou v boha, v krále a domovinu !". Dokonce tyto jednotky používaly plukovní zástavu v srbských barvách s tímto nápisem. Toto mimochodem rozčílilo Himmlera, který požadoval na polním maršálovi Kietelovi tato velmi urážející (z pohledu Německa) slova odstranit, nicméně tato zástava nebyla nikdy stažena.
Hodnosti byly ponechány původní tedy hodnosti jugoslávské hodnosti.Order of battle:
Regiment 1. Serbisches SS Korps vytvořený z Regiment 1. SDK (3 prapory) - velitel major Ilja Micaševič (něm.: Mitzaschewitz)


Regiment 2. Serbisches SS Korps vytvořený z Regiment 2. SDK (3 prapory) - velitel major Marisav Petrovič


Regiment 3. Serbisches SS Korps vytvořený z Regiment 3. SDK (3 prapory) - velitel major Vojislav Dimitrijevič a později kapitán I. třídy Miodrag Markovič


Regiment 4. Serbisches SS Korps vytvořený z Regiment 4. SDK (3 prapory) - velitel major Vuk Vlahovič a později major Vojislav Dimitrijevič (z Rgt. 3)


Regiment 5. Serbisches SS Korps vytvořený z Regiment 5. SDK (3 prapory) - velitel
major Milorad Mojič a později plukovník Mirko Stankovič.


Artillerie Abteilung Serbisches SS Korps ze Artilerijski divizion SDK (složená ze 1. Pz. Jg. Bttr., 2. Haubitzen. Bttr., 3. Geb. Kanone Bttr.) - velitel major Momčilo Borčevič (něm..: Momtschilo Bortschewitz)


Celkový počet mužů tak dosáhl v tomto sboru počtu 9.886, podle Bundesarchivu - RH 19 XI/31 Militaerbefehlshaber Suedost Ia, Gegenueberstellung der Feindstaerken und der eigenen einsatzfaehigen Kraefte im serbischen Raum (21.8.1944).Zdroje:
The memoirs of serbian volunteers 1941 - 1971, Bor. M. Karapanacic
Borivoje M. Karapancic, Civil war in Serbia 1941 - 1945
www.vojska.net
http://forum.axishistory.com
http://www.serbianna.com
www.vojska.net
D. Littlejohn - Hitler's foreign legions
Časopis Siegrunen
URL : https://www.valka.cz/Srbsky-SS-sbor-t56315#205402Verze : 0
Výzbroj těchto jednotek byla následující:


Štábní rota:
2 x lehký kulomet


Školní rota:
2 x 75mm leIG
2 x 120mm minomet
2 x 50mm minomet
4 x těžký kulomet & 12 x lehký kulomet


Záložní (doplňovací) rota:
2 x 50mm minomet
1 x těžký kulomet & 2 x lehký kulomet


Jakákoli rota:
1 x těžký kulomet & 12 x lehký kulomet
2 x 50mm minomet


Jakákoli rota těžkých zbraní:
4 x těžký kulomet & 2 x lehký kulomet
4 x 80mm minomet
2 x 75mm leIG
Srbský SS sbor - Odznak Petra II. z čepice dobrovolníků. Písmeno p v cyrilici (п) značí krále Petra II.

Odznak Petra II. z čepice dobrovolníků. Písmeno p v cyrilici (п) značí krále Petra II.
Srbský SS sbor - Foto dobrovolníků, kde je jasně vidět jugoslávská uniforma včetně hodností. Společně s tím je také vidět čepicový znak - více viz. další fotky.

Foto dobrovolníků, kde je jasně vidět jugoslávská uniforma včetně hodností. Společně s tím je také vidět čepicový znak - více viz. další fotky.
Srbský SS sbor - Náprsní odznak Serbische-Freiwilligen-Korps s nápisem S vírou v boha, v krále a domovinu! Dobrovolník.

Náprsní odznak Serbische-Freiwilligen-Korps s nápisem "S vírou v boha, v krále a domovinu! Dobrovolník."
URL : https://www.valka.cz/Srbsky-SS-sbor-t56315#205656Verze : 0
A ještě pár fotek pocházejících ze současného archivu Srbska.
Srbský SS sbor - Odjezd jednotek k frontě nápis znamená Smrt komuně - od srbské obranné fronty

Odjezd jednotek k frontě nápis znamená "Smrt komuně - od srbské obranné fronty"
Srbský SS sbor - Na této fotce je zajímavé složení výstroje - jak pestrá směs uniform, tak také různé helmy od italských, jugoslávských až po francouzské kořistní

Na této fotce je zajímavé složení výstroje - jak pestrá směs uniform, tak také různé helmy od italských, jugoslávských až po francouzské kořistní
Srbský SS sbor - Velitel S.D.K. Kosta Mušicki osobně

Velitel S.D.K. Kosta Mušicki osobně
Srbský SS sbor - Slavnostní přísaha S.D.K.

Slavnostní přísaha S.D.K.
URL : https://www.valka.cz/Srbsky-SS-sbor-t56315#206602Verze : 0
Ještě pár fotek, vzhledem k tomu, že Zbor a následně také S.D.K. byly silně nábožensky (až fanaticky) založené uskupení často tyto jednotky navštěvovali svatí muži např. patriarcha Gavrilo Dožič, který byl mimochodem vězněn Němci v koncentračním táboře Dachau.


Následně v roce 1944 tento patriarcha žehná bojovníkům Waffen-SS - zajímavý paradox německé balkánské politiky ...
Srbský SS sbor - Fokta zachycující soud v roce 1946, kde byli odsouzeni všichni kolaboranté s Němci - tedy včetně důstojníků divizí SS tak také našeho Sboru SS (Mušicki), četniků (Mihajlovič), atd.

Fokta zachycující soud v roce 1946, kde byli odsouzeni všichni "kolaboranté" s Němci - tedy včetně důstojníků divizí SS tak také našeho Sboru SS (Mušicki), četniků (Mihajlovič), atd.
URL : https://www.valka.cz/Srbsky-SS-sbor-t56315#206605Verze : 0
Poslední fotky, v případě, že bude někdo mít zájem můžu zveřejnit další - i scan originálního rozkazu, kterým se S.D.K stává součástí Waffen-SS.
Srbský SS sbor - Málem bych zapomněl - ještě fotka Dimitrije Ljotiče

Málem bych zapomněl - ještě fotka Dimitrije Ljotiče
Srbský SS sbor - Poslední fotka Generálmajora Mušického v armádní uniformě, v zajetí v Itálii

Poslední fotka Generálmajora Mušického v armádní uniformě, v zajetí v Itálii
URL : https://www.valka.cz/Srbsky-SS-sbor-t56315#206607Verze : 0
Velmi zajimava fotka Kosty Musickeho. Povsimnete si zejmena okolo stojicich dustojniku a jejich uniformy. Jedna se v naproste vetsine o uniformy prevzate od italske armady.
URL : https://www.valka.cz/Srbsky-SS-sbor-t56315#288017Verze : 0