Main Menu
User Menu

Messerschmitt Me 210

prehľad verzií

Messerschmitt Me 210Prototypy:
Messerschmitt Me 210V1 - prvý prototyp, v.č. 210001
Messerschmitt Me 210V2 - druhý prototyp, v.č. 210002, reg. značka WL-ABEO
Messerschmitt Me 210V3 - tretí prototyp, v.č. 210003, CF+AB
Messerschmitt Me 210V4 - štvrtý prototyp, v.č. 210004, CF+BB, prvý predsériový stroj
Messerschmitt Me 210V5 - Me 210V16 - predsériové stroje
Messerschmitt Me 210V17 - úprava z Me 210 A-0 v.č. 210101, NE+BH spočívajúca v predĺžení trupu


Sériové typy:
Messerschmitt Me 210 A-0 - ťažké stíhacie lietadlo a strmhlavý bombardér, existovala aj dvojmiestna verzia slúžiaca na výcvik pilotov


Messerschmitt Me 210 A-1 - ťažké stíhacie lietadlo a strmhlavý bombardér, pravdepodobne existovala aj dvojmiestna verzia


Messerschmitt Me 210 S-1 - útočné lietadlo (nevyrábané sériovo)


Messerschmitt Me 210 A-2 - stíhací bombardér (na túto verziu sa prestavala aj časť rozostavaných A-1), projekt dvojmiestnej verzie


Messerschmitt Me 210 B-0 - prieskumné lietadlá, vychádzajúce z verzie A-1


Messerschmitt Me 210 B-1 - projekt lietadla pre strategický prieskum


Messerschmitt Me 210 B-2 - projekt lietadla pre taktický prieskum


Messerschmitt Me 210 D - verzia používajúca motory DB-605A, nevyrábaná sériovo


Messerschmitt Me 210 D-1 - projekt prieskumného lietadla


Messerschmitt Me 210 D-2 - projekt prieskumného lietadla


Messerschmitt Me 210 E-1 - projekt stíhacieho bombardéra


Messerschmitt Me 210 F-1 - projekt prieskumného lietadla


Messerschmitt Me 310 - typová rada lietadiel


Messerschmitt Me 410 - typová rada lietadiel


Licenčná výroba Maďarsku a odvodené typy:


Messerschmitt Me 210 C-1 - licenčná maďarská výroba vychádzajúca z typu A-1


Messerschmitt Me 210 Ca-1 - licenčná maďarská výroba, vychádzajúca z verzie A-2 (na tejto báze vznikli projekty ťažkého stíhacieho lietadla, nočného stíhacieho lietadla, veliteľského lietadla a priekumného lietadla)


Messerschmitt Me 210 Da - prototypy prieskumného lietadla ďalekého doletu vyvinuté v Maďarsku, vyrobené iba dva kusyZdroj:
Robert Peczkowski - Messerschmitt Me-410, Mushroom Model Publikation 2006, ISBN 978-83-89450-24-1
Janus Ledwoch - Messerschmitt Me-210/Me-410, Militaria, Varšava 1996, ISBN 83-86209-56-9
URL : https://www.valka.cz/Messerschmitt-Me-210-t56276#205298Verze : 0
MOD