Main Menu
User Menu

Herakleios

Herakleios – byzanský cisár


vládol v rokoch 610-641


Herakleios sa narodil v Kartágu roku 575. Jeho otec Herakleios bol, správcom exarchátu Kartágo, a matkou Epaphania.


Za cisára bol korunovaní 5. októbra 610. Svojho predchodcu Foka dal popraviť. Európska časť ríše trpela pod vpádmi Avarov a Slovanov. Ázijskou časťou ríše, zasa pochodovali armády perzského kráľa Chosrea II. Herakleios považoval za prvoradé zastaviť postup Peržanov. V roku 611 sa mu podarilo dobyť späť mesto Kaisareie. Byzanskú ofenzívu sa podarilo Peržanom zastaviť a v roku 613 pri meste Antiochia, uštedrili Peržania Byzantíncom ťažkú porážku. V roku 614 sa byzanské vojská museli stiahnuť z Arménie a perzské vojská dobili Jeruzalem a zmocnili sa aj najposvätnejšej kresťanskej relikvie – Kristovho kríža. V roku 619 dobili Peržania Alexandriu a ovládli celý Egypt. Podobne tomu bolo aj v európskej časti ríše. Byzancia v roku 614 po útoku Avarov a Slovanov stratila celý západný Balkán. V roku 620 zjednal Herakleios mier s Avarmi a presunul všetky svoje vojská do ázijskej časti svojej ríše. Pomocnú ruku cisárovi poskytla aj cirkev, keď mu dala k dispozícii všetky svoje majetky a povzbudzovala obyvateľstvo ríše k ďalšiemu boju proti Perzii. Herakleios sa podarilo zreorganizovať a vycvičiť novú byzanskú armádu. Na jeseň roku 622 začal nový útok proti perzskému vojsku. Najprv vytlačil Peržanov z Arménie a vpadol na perzské územie dobil mesto Ganzaku, dôležité náboženské stredisko a sídlo prvých Sasánovcov. V nasledujúcich rokoch sa Peržanom podarilo Byzantíncov niekoľko krát poraziť. V roku 626 sa Peržania dostali až ku Konštantínopolu. Na mesto v tom čase už útočili aj Avari a Slovania. Z obrovskej ríše zostalo len jej hlavné mesto a Lazika, kde sa zdržiaval Herakleios so svojou armádou. O záchrane mesta rozhodlo byzanské loďstvo. To rozdrvilo množstvo slovanských lodí. Po tejto námornej porážke sa Avari vrhli na svojich slovanských spojencov. Táto zničujúca porážka mala za následok rozpad avarsko-slovanského vojenského spojenectva. Postupne proti Avarom povstali všetky slovanské kmene ( na našom území, tak vznikla Samova ríša) a v priebehu niekoľkých desaťročí avarské etnikum zaniklo. Celý Balkánsky polostrov okrem Solúne a Konštantínopolu bol osídlení Slovanmi.
V roku 626 uzavrel Herakleios spojenectvo s kočovnými Chazarmi. Tí sa stali významnou oporou východnej politiky byzanskej ríše. Na jeseň roku 627 začal Herakleios nové ťaženie proti Perzii. Počiatkom roku 628 sa Herakleiovi, pri Ninive, podarilo poraziť perzskú armádu. Nový perzský kráľ Kovrad-Široe s ním uzavrel mier. Byzancia opäť získala všetky svoje stratené provincie. O tomto byzanskom víťazstve nad Perziou sa hovorí aj v Koráne.


V roku 634 udrel blesk z jasného neba. Na scéne sa objavil nový nepriateľ Arabi, zjednotení v novom náboženstve – islame. Do roku 642 niekoľkokrát porazili byzanskú armádu a k svojmu mladému štátu, na úkor Byzancie, pripojili Sýriu, Palestínu, Mezopotámiu, Kilikiu, Egypt, Arméniu a Kartágo.


Za Herakleiovej vlády sa oficiálnym jazykom ríše stala definitívne gréčtina.
Herakleios zomrel 11. Februára 641.Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Herakleios-t56226#205012Verze : 0