Main Menu
User Menu
Reklama

Kampfgeschwader Sachsenberg

Když skončila I. sv. válka, zájem evropských mocností včetně poraženého Německa se obrátil k Rusku. Podpis Brest-Litevského míru v březnu 1918 byl signálem pro pobaltské státy (Lotyšsko, Estonsko, Litva), aby vyhlásily svoji nezávislost na Rusku, které je připojilo ke svému území v 18. století.


Současně se však jednalo o zájmovou oblast Německa. Území Litvy v průběhu I. sv. války obsadila německá vojska a nyní se Němci zabývali myšlenkou na anexi litevského teritoria. V Estonsku a Lotyšsku zase žila poměrně silná německá menšina (např. v Estonsku byla šlechta a vyšší třída z valné většina německé národnosti), což souviselo už s aktivitami Řádu německých rytířů ve středověku.


Území pobaltských států Rusko odstoupilo Německu a Rakousko – Uhersku v rámci brest-litevských jednání. Avšak poté, co bolševici upevnili své postavení v samotném Rusku, obrátili opět svoji pozornost k Pobaltí, jehož se nehodlali jen tak vzdát. K ochraně německých zájmů v této oblasti Německo vyslalo do Pobaltí své ozbrojené jednotky. Protože tehdejší německý ministr obrany Gustav Noske všemožně podporoval jednotky Freikorps (dobrovolnické krajně pravicové polovojenské oddíly sestavené především z válečných veteránů), padla volba právě na ně.


V lednu 1919 vyrazil do Litvy VI. Reservekorps, kterému velel Generalmajor Rüdiger Graf von der Goltz. Ten formuloval úkoly svého sboru takto:


1. ochránit zájmy baltských Němců
2. opětovně připojit k Německu Polsko
3. restaurovat v Rusku monarchii


Součástí tohoto tělesa se měly stát také letecké jednotky. Největší z nich měla spadat pod 1. gardovou záložní divizi, konkrétně pod její 2. pěší brigádu. Úkolem k jejímu zformování byl pověřen Oblt. z. S. G. Sachsenberg. Ten jakožto vynikající velitel i organizátor úlohu přijal a s nadšením se pustil do práce.


Počátkem roku 1919 začal ve Wainodenu na bývalé základně vzducholodí budovat jednotku, která se sice oficiálně nazývala Fliegerabteilung Ost, ale brzy byla známa pod názvem Kampfgeschwader Sachsenberg.


Kampfgeschwader byla jednotkou dobrovolnickou, proto Sachsenberg kolem sebe začal soustřeďovat bývalé válečné piloty. V první řadě samozřejmě své dva nejlepší přátele Theo Osterkampa (32 vítězství., PlM) a Josefa Jacobse (48 v., PlM). V jednotce však dále sloužila celá řada dalších bývalých es, vesměs šlo o piloty jeho bývalé Marine Jagdgeschwader např. Hans Goerth (7 v.), Gerhard Hubrich (12 v.), Alexander Zenses (19. v.) a Karl Scharon (8 v.).


Dalším úkolem bylo sehnat výzbroj. Sachsenberg využil svého vlivu a prosadil jako hlavní výzbroj svého útvaru své oblíbené Junkersy. Již v průběhu světové války na něj tyto stroje udělaly značný dojem pro své výkony, pokrokovou konstrukci, odolnost a spolehlivost.


V únoru 1919 se piloti Kampfgeschwader Sachsenberg objevili v Jüterbogu, kde převzali 30 letounů Junkers, z toho 15 stíhacích J9 (D.I) a 15 kusů bitevních J8 (Cl.I). Výzbroj dále doplňovaly stíhací Fokkery D.VII a dvoumístné Rumplery C.IV.
Stroje i piloti byli rozděleni do tří letek:


Freiwilligen Flieger Abteilung FFA 413 – vyzbrojena Rumplery C.IV, jejím úkolem byl průzkum a podpora pozemních jendotek
FFA 416 (někdy též nazývána jako Jagdstaffel 416) – vyzbrojena Junkersy D.I a Fokkery D.VII, jejím úkolem bylo vybojování vzdušné převahy a ochrana před leteckými útoky
FFA 417 (někdy též nazývána jako Schlachtstaffel)–vyzbrojena Junkersy Cl.I, jejím úkolem byly bitevní a bombardovací akce


Letouny byly navagónovány a spolu se svými osádkami a pozemním personálem (celkem 700 mužů) vyrazily vlakem do Kuronska. Zatím ovšem probíhala výstavba dalších letek, které se k baltským jednotkám připojily později. Šlo například o FFA 427 pod velením dalšího nositele Pour le Mérite Bruno Loerzera (44 v.), která se v březnu připojila k Železné divizi. Ačkoliv i tyto ostatní letecké jednotky spadaly organizačně pod Kampfgeschwader Sachsenberg, ve skutečnosti operovaly v podřízenosti jednotlivých pozemních složek, kterým zabezpečovaly podporu.


Postupně také narůstaly počty přidělených letadel. Než Versailleská smlouva z 28. 6. 1919 zakázala Německu výrobu vojenských letadel, stihla Kampfgeschwader Sachsenberg převzít celkem 47 Junkersů D.I a 44 Junkersů Cl.I.


Sachsenberg se svým prvním kontingentem se zatím zapojil do bojů na Litvě, směřovaným postupem přes Mittau (Jelgavu) k dobytí Rigy. Bohužel o nich není nic bližšího známo. Obecně se pouze konstatuje, že skupina rychle dosáhla vzdušné nadvlády, jednak pro zastaralou leteckou výzbroj nepřítele, jednak pro jeho nízkou leteckou aktivitu. Není známo, že by některý příslušník Kampfgeschwader dosáhl nějakého leteckého vítězství.


Takto Sachsenberg vzpomínal na první setkání s bolševickými letouny: „Bylo to v dubnu 1919, někdy v poledne. Krátce před prvním osvobozením Rigy. Najednou se z mraků nad naším letištěm Peterfeld u Mittau vynořily tři bojové jednomístné Nieuporty – s rudými hvězdami na křídlech. Hned jsme si vybavili podobnou situaci, v jaké na nás v osmnáctém roce ve Flandrech zaútočilo na 80 britských strojů a z výšky 5 – 10 metrů kropily letiště z kulometů.
Poplach!
Službukonající letka běží ke svým strojům, osádky protiletadlových stanovišť utíkají ke svým zbraním připraveným k palbě.
Letadla klesají do výšky pěti metrů a pak… přistávají!
Letce jsme vzali do zajetí a zjišťujeme, že ti tři muži měli shodit pumy na Mittau. Avšak ve městě žili prarodiče jednoho z nich a bratr a sestra druhého a třetího. To je přinutilo zběhnout. Pod kombinézami měli oblečené staré litevské uniformy i s vyznamenáními.“Setkání s nepřátelskými letouny tedy byla jen ojedinělá. Prvořadou náplní činnosti Kampfgeschwader tedy zůstaly průzkumné a bitevní akce, k jejichž plnění byla dokonce převedena i Jasta 416, původně předurčená k úkolům vzdušného boje. Avšak pro absenci nepřátelských letadel se i její piloti zapojili do náletů na nepřátelské pozemní jednotky, při nichž se vynikajícím způsobem osvědčily zejména odolné celokovové Junkersy.


Po návratu z fronty popsal jejich kvality Sachsenberg následovně: „Junkersova letadla se vyznamenala nad všechna očekávání. Odolnost strojů proti vlivům počasí počasí je tak vynikající, že je bylo možné po celé týdny zanechat stát na volném prostranství ve sněhu, dešti a oblevě březnového období.
Nepromokavá plachtovina kryjící vrtuli a motor zajišťovala dostatečnou ochranu. Protože nebyly k dispozici ani stany, ani hangáry, žádná jiná letadla kromě Junkersových nemohla být schopna v té době v Rusku sloužit. Odolnost vůči počasí, mimořádná rychlost a robustní konstrukce, to byly přednosti, které vyvažovaly drobné nevýhody. Při haváriích a nouzových přistáních se obvykle nic vážného nestávalo.
Junkersovy letouny s dalším vývojem bezpochyby stanou na prvním místě mezi bojovými typy.“Sachseberg sám zřejmě netušil, jak prorocká se jeho slova ukáží být.


Na nátlak Dohodových vlád, které s nelibostí sledovaly německou rozpínavost v baltském prostoru, vydal říšský prezident Friedrich Ebert rozkaz k ukončení vojenských operací. Dobrovolnické jednotky začaly být stahovány z Pobaltí od září 1919. Kampfgeschwader Sachsenberg se pak do Německa vrátila v prosinci 1919 a kapitola jejího působení se tak navždy uzavřela.


Základní údaje:


Velící důstojník: Gotthard Sachsenberg (leden – prosinec 1919)


Zformována: Generalkommando des Garde-Korps (Berlín)


Početní stav: 50 důstojníků a 650 mužů


Bojová sestava v únoru 1919:


FFA 413
FFA 416
FFA 417


Bojová sestava v březnu 1919:


FFA 413
FFA 416
FFA 417
FFA 421
FFA 424
FFA 425
FFA 426
FFA 427
FFA 433Prameny:
HPM 10/1996
http://www.axishistory.com/index.php?id=6713
http://membres.lycos.fr/asduciel/
http://www.forumeerstewereldoorlog.nl/...Gotthard_Sachsenberg
URL : https://www.valka.cz/Kampfgeschwader-Sachsenberg-t56073#204528Verze : 0
MOD
Tento Junkers D.I se počátkem roku 1919 účastnil akcí proti bolševikům v oblasti Pobaltí, kde Německo chránilo své zájmy s požehnáním vítězných mocností. Speciálně pro tuto příležitost vytvořené jednotce Kamfgeschwader Sachsenberg velel zkušený polní velitel a námořní eso Oberleutnant zur See Gotthard Sachsenberg (Pour le Mérite) s 31 vzdušnými vítězstvími na svém kontě.
 -


Zveřejněno s laskavým svolením autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/486720
URL : https://www.valka.cz/Kampfgeschwader-Sachsenberg-t56073#486721Verze : 0
MOD


Junkers CL.I se sériovým číslem 12604/18 sloužil roku 1919 na Baltu u Kampfgeschwader Sachsenberg v boji proti bolševikům. Letoun byl patrně v barvě materiálu a je možné, že byl opatřen bezbarvým ochranným nátěrem proti korozi.


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/612095
URL : https://www.valka.cz/Kampfgeschwader-Sachsenberg-t56073#612096Verze : 0
MOD