Main Menu
User Menu
Reklama

Hrubec, Rudolf

Štábny kapitán in memoriam Rudolf Hrubecnar.: 15.11.1914 - Bernartice
úmr.: 11.9.1944 - Biella, Talianskovelitel skupiny SILICA
Rudolf Hrubec sa narodil 15. novembra 1914 v mestečku Bernartice v rodine holiča a poštového doručovateľa Františka a matky v domácnosti Cecílie. Mal tiež o 3 roky staršieho brata Jaroslava. V roku 1934 Rudolf zmaturoval na gymnáziu v Ústí nad Labem, ktoré navštevoval od roku 1927.


Po maturite sa dobrovolne prihlásil do armády a 16.7.1934 bol zaradený ku 3. eskadróne jazdeckého (od roku 1936 dragúnskeho) pluku 9 vo Vysokom Mýte. Navštevoval školu dôstojníkov jazdectva v zálohe v Pardubiciach. 1.12.1934 bol povýšený na slobodníka ašpiranta, o dva mesiace a desiatnika ašpiranta a 15.7.1935 na čatára ašpiranta. Po ukončení školy v Pardubiciach sa v hodnosti podporučíka jazdectva vrátil v roku 1936 ku pluku 9.


O pol roka bol prepustený do zálohy a začal štúdium na vysokej škole v Prahe. Kvôli svojmu zvýšenému záujmu o letectvo navštevoval odbor leteckých konštrukcií a začal navštevovať pilotný kurz malých lietadiel. V júli 1937 kurz ukončil s leteckým diplomom a po dvoch semestroch zanechal štúdium na VŠ.
V júli je tiež, po žiadosti o opätovné prijatie do armády, zaradený ku 3. eskadróne dragúnskeho pluku 8 v Pardubiciach.


Podal si prihlášku a po splnení prijímačiek je v septemmbri 1937 prijatý na Vojenskú akadémiu v Hranicích, ktorú absolvoval 14.8.1938 v hodnosti poručík jazdectva. Bol zaradený ku pluku 6 v Prostejove, v ktorom slúžil až do svojej demobilizácie 15.5.1939.


Mesiac po prepustení z armády, 8.6.1939, prebehol hranice s Polskom, kde sa pridal ku skupine čs. pilotov, poslaných v júli do Francúzska. Vo Francúzsku však nebol zaradenú ku letectvu a preto vstúpil do Cudzineckej légie. 28.8.1939 nastúpil službuv légii v Sidi-bel-Abbéz, následne bol poslaný do Tunisu k 1. pluku Cudzineckej légie.


Po vypuknutí vojny sa vracia späť do Francúzska do Agde, kde bol prezentovaný 23.9.1939 u čs. pluku 2. V januári 1940 je preradený ku Zmiešanému predzvednému oddielu. Do bojov však už nestihol zasiahnuť a 7.7.1940 odchádza na lodi Mohamed el Kebir do Británie. Od príchodu do Británie až do septembra 1941 slúžil u pešieho práporu 2.


V roku 1941 sa začal zapájať do špecializovaných kurzov pre členov diverzných operácií. V máji a októbri prešiel výsadkovým kurzom na Špeciálnej výcvikovej základni (STS) 51 v Ringway, v septembri absolvoval sabotážny kurz v Škótsku.
Po jeho skončení bol zaradený do STS 2 v Bellasis, ako velitel a inštruktor čs. výcvikového strediska. 25.10.1941 bol povýšený na nadporučíka jazdectva a vo februári pridelený ku II. odboru MNO ako prednosta výcvikovej sekcie Zvláštnej skupiny D.


Popri funkcii na MNO si zvyšoval odbornosť absolvovaním ďalších kurzov, okrem iného opäť parakurz a výcvik u polských výsadkárov. Často tiež lietal nad okupované územie vo funkcii letového dispečera, počas transportu výsadkových skupín.


Za pomoc odbojovým skupinám bol 7.2.1942 popravený jeho brat Jaroslav spolu s ich rodičmi.


8. novembra 1943 je poslaný do Talianskeho Bari, kde sa ujal vedenia tunajších čs. diverzných jednotiek. 11. augusta 1944 preložený do Bari, kde bol zapojený do príprav operácie SILICA. Cielom operácie bolo zorganizovať protektorátne jednotky, ktoré sa nachádzali v Taliansku, a zabezpečiť ich koordinovaný prechod k partizánskym jednotkám. Hrubec sa stal velitelom druhej trojčlennej skupiny tejto operácie. Po neúspešnom pokuse, kvôli nepriazni počasia z 8. septembra, bola operácia odložená na 11.9.1944. Let prebiehal za zlej viditelnosti, kvôli čomu lietadlo narazilo do horského masívu v oblasti Biella. Celá osádka lietadla zahynula. Rudolf Hrubec bol v júni 1945 pochovaný v Miláne.


Udelené vyznamenania:
2x Čs. válečný kríž 1939 in memoriam
Čs. vojenská mediala Za zásluhy 1.stupňa (6.7.1944)
Čs. vojenská medaila so štítkom F-VB (7.3.1944)


Zdroje:Vojenské osobnosti čs. odboja; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
http://www.lib.cas.cz/parasut/hrubec.htm
www.vkleci.com
URL : https://www.valka.cz/Hrubec-Rudolf-t56006#204372Verze : 0