Main Menu
User Menu

Chrastina, Břetislav

Chrastina, Bretislav

     
Příjmení:
Surname:
Chrastina
Jméno:
Given Name:
Břetislav
Jméno v originále:
Original Name:
Břetislav Chrastina
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
major
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.05.1901 Hodonín /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
11.06.1971 Kylešovice /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ skupiny Spelter
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://www.lib.cas.cz/parasut/chrastina.htm
URL : https://www.valka.cz/Chrastina-Bretislav-t56005#709488Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Chrastina
Jméno:
Given Name:
Břetislav
Jméno v originále:
Original Name:
Břetislav Chrastina
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1941 kapitán
DD.MM.1945 štábny kapitán
DD.MM.1946 major
Průběh vojenské služby:
Military Career:

DD.MM.1920-DD.MM.RRRR vstup do Československej armády
15.07.1945-DD.MM.RRRR v zálohe
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1940

Válečný kříž
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1940

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1944

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

se štítky F - VB / with clasps F - VB

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://www.lib.cas.cz/parasut/chrastina.htm
URL : https://www.valka.cz/Chrastina-Bretislav-t56005#709490Verze : 0
MOD
Major pechoty in memoriam v zálohe Chrastina BřetislavNar.: 25.5.1901 - Hodonín
Úmr.:11.6.1971 - VítkovVelitel skupiny SpelterBřetislav Chrastina sa narodil 25. mája 1901 v Hodoníne. Otec bol kníhtlačiar, mal 4 súrodencov. Keď bol Břetislav malý, rodina sa presťahovala do Valašského Meziříčí, kde vychodil obecnú školu a následne aj gymnázium.


V roku 1918 sa dobrovolne účastnil obrany južného Slovenska počas maďarského vpádu. V roku 1920 nastúpil na Vojenskú akadémiu v Hranicích, ktorú po dvoch rokoch absolvoval v hodnosti poručík pechoty. Po ukončení vojenskej akadémie bol preložený do Košíc, ku Pešiemu pluku 32 "Gardskému".


V roku 1924 sa prihlásil na letecké učilište v Chebe a tak začal kariéru v letectve. Slúžil u leteckého pluku 1 TG Masaryka v Prahe, kde zastával funkciu velitela letky. V Prahe slúžil až do začiatku roku 1930, keď od 1. januára na vlastnú žiadosť odišiel z armády. V civilnom živote podnikal a venoval sa právu, istú dobu pracoval v advokátskej kancelárii. Počas mobilizácie bol povolaný do armády a slúžil u letky 85 v Hradci Králové. Čoskoro opäť požiadal o prepustenie z armády a až do 17.6.1939, kedy prešiel do Poľska, sa venoval právu a spravoval rodinný statok.


17. júna 1939 prebehol so skupinou letcov hranice s Poľskom. Koncom júna nasadol na loď Castelholm do Francúzska, kam dorazil prvý septembrový týždeň. Uchádzal sa o službu v letectve, avšak pre nesplnenie fyzických požiadaviek (zdravotný stav) nebol prijatý. Bol preto zaradený ku pozemnému vojsku, ku 5. rote 1. čs. pešieho pluku, s ktorou bol bojovo nasadený, začo získal francúzske vyznamenanie Croix de Guerre a Čs. válečný kríž 1939.


V júli 1940 sa na lodi Rod el Farag dopravil do Británie. V Británii bol zaradený ku 2. rote (neskôr preložený ku 3. rote) 1. pešieho pluku a v roku 1941 bol povýšený na kapitána. Od polovice roku 1942 absolvoval niekolko špecializovaných kurzov a sabotážnych výcvikov. O rok neskôr, 12.7.1943, bol menovaný za velitela výsadku SPELTER. Cielom operácie bola spravodajská činnosť a organizačné a koordinačné úlohy s miestnym odbojom. V apríli 1944 boli členovia operácie SPELTER poslaní do Talianska, kde prešli ďalšími kurzami. V noci 4. mája 1944 bola skupina vysadená v okrese Třebíč, v blízkosti obce Kramolín. Počas presunu skupiny sa Chrastina oddelil od skupiny (údajne kvôli strate svojho vybavenia).


Chrastina sa následne vydal na Slovensko, kde sa s pomocou tamojších odbojových skupín nakontaktoval na dôstojníkov Slovenskej armády, ktorí sympatizovali s odbojom. Po vypuknutí SNP sa pridal k partizánom. Zúčastnil sa bojov v radoch 2. čs. samostatnej paradesantnej brigády. Po potlačení povstania pokračoval v boji spolu s partizánmi. Od februára 1945 bojoval v radoch 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.


15. júla 1945 odišiel na vlastnú žiadosť z armády a venoval sa právnickej činnosti až do dôchodkového veku. V roku 1950 bol na dva roky uväznený.


Zomrel 11.júna 1971 vo Vítkove, pochovaný civilným obradom bez vojenských pôct.Udelené vyznamenania:
Croix de Guerre (1940)
2x Čs. válečný kríž 1939 (1940, 1945)
Čs. vojenská pamätná medaila so štítkom F-VB (1944)


Zdroje:
Vojenské osobnosti čs. odboja; Praha 2005; ISBN 80-7278-233-9
http://www.lib.cas.cz/parasut/chrastina.htm

URL : https://www.valka.cz/Chrastina-Bretislav-t56005#204370Verze : 7