Main Menu
User Menu

LFG Roland C.II

LFG Roland C.IIa

     
Název:
Name:
LFG Roland C.II
Originální název:
Original Name:
LFG Roland C.II
Kategorie:
Category:
průzkumný/pozorovací letoun
Výrobce:
Producer:
DD.10.1915-DD.MM.191R Luftfahrzeug-Gesellschaft mbH, Berlin /
DD.MM.1916-DD.MM.191R Linke-Hofmann Werke AG, Breslau /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1916-DD.MM.1916
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
~200 LFG
~50 Linke-Hofmann
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.10.1915
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
dvouplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
pevný
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
789 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
1309 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg
Rozpětí:
Wingspan:
10,3301) m
Délka:
Length:
7,700 m
Výška:
Height:
2,890 m
Plocha křídla:
Wing Area:
27,962) m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
45,7 kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Mercedes D.III o výkonu 118 kW
dvoulistá dřevěná vrtule
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
?
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
165 km/h v 0 m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
150 km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
14 min do 2000 m
Operační dostup:
Service Ceiling:
4500 m
Dolet:
Range:
825 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km
Výzbroj:
Armament:
1x pevný 7,92mm kulomet LMG 08/15
1x pohyblivý 7,92mm kulomet Parabellum LMG 14


70 kg bomb
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Asi polovina dokončena jako C.IIa s vyztuženým horním křídlem s
1)rozpětím 10,23 m
2)plochou 29 m2
a vzpěrami posunutými mírně dovnitř, kabely ovládání křidélek vedenými skrz horní místo spodního křídla a později také se zvětšenou směrovkou.
Zdroje:
Sources:
Grosz, Peter M. LFG Roland C.II, Windsock Datafile no.49. Albatros Productions, Berkhamsted 1995. ISBN 0-948414-66-9.
Grosz, Peter M. The Roland C II, Profile No.163. Profile Publications, Leatherhead 1967.
Kroschel, G.; Stützer, H. Die deutschen Militärflugzeuge 1910 - 1918. Weltbild Verlag, Augsburg 1994. ISBN 3-89350-693-4.
Gray, Peter; Thetford, Owen. German Aircraft Of The First World War. Doubleday, Garden City 1970.
URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#404661Verze : 0
MOD
LFG Roland C.II


Fotky převzaty ze serveru www.earlyaviator.com.


URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#204266Verze : 0
LFG Roland C.IIa


Fotka převzata ze serveru www.earlyaviator.com.


URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#204267Verze : 0
.

Roland C.II Walfisch, se kterým létal Hptm. (kpt.) Eduard Ritter von Schleich (eso s 35 sestřely). Jednotka není přesně určena, Schleich mohl tento stroj používat během své služby u FFA 2b, pravděpodobně však v době, kdy velel Schutzstaffel 28. Zbarvení Walfischů není dodnes zcela jasné, s největší pravděpodobností nosily jednolitý nátěr nějakou světlou barvou (zde zvolena modrošedá) na všech plochách.

Zbarvení Walfischů je dodnes předmětem dohadů, oficiální předpis nalezen nebyl a rozcházejí se i vzpomínky pamětníků. Z dobových fotografií vyplývá, že stroje byly natřeny nějakou velmi světlou barvou, která ovšem byla dostatečně kontrastní pro bílé pole s výsostným označením. Odstín barvy se navíc lišil podle podkladového materiálu. Zatímco většina autorů se přiklání k výše uvedené modrošedé, někteří se domnívají, že šlo spíše o světle tyrkysovou, modrozelenou, bělomodrou či bělošedou.
URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#427611Verze : 0
MOD
.

U letounů vyrobených přímo u mateřské továrny Roland bylo logo firmy umístěno většinou pod levým oknem pilota, někdy také pod pravým a někdy stroje nenesly logo vůbec.
URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#427622Verze : 0
MOD
.

Roland C.II, FFA 22, rok 1916. Posádka Oblt. (npor.) Neubürger (pozorovatel), Offiziersstellvertreter (praporčík) Kosmahl (pilot, eso s 9 sestřely). Zbarvení Walfischů není dodnes zcela jasné, s největší pravděpodobností nosily jednolitý nátěr nějakou světlou barvou (zde zvolena modrošedá) na všech plochách.

Zbarvení Walfischů je dodnes předmětem dohadů, oficiální předpis nalezen nebyl a rozcházejí se i vzpomínky pamětníků. Z dobových fotografií vyplývá, že stroje byly natřeny nějakou velmi světlou barvou, která ovšem byla dostatečně kontrastní pro bílé pole s výsostným označením. Odstín barvy se navíc lišil podle podkladového materiálu. Zatímco většina autorů se přiklání k výše uvedené modrošedé, někteří se domnívají, že šlo spíše o světle tyrkysovou, modrozelenou, bělomodrou či bělošedou.
URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#427623Verze : 0
MOD
.

Roland C.II, s nímž v květnu 1916 u Kasta 8 krátce létal pozdější nejúspěšnější stíhač války M. von Richthofen. Sériové číslo není známo. Zbarvení Walfischů není dodnes zcela jasné, s největší pravděpodobností nosily jednolitý nátěr nějakou světlou barvou (zde zvolena modrošedá) na všech plochách.

Zbarvení Walfischů je dodnes předmětem dohadů, oficiální předpis nalezen nebyl a rozcházejí se i vzpomínky pamětníků. Z dobových fotografií vyplývá, že stroje byly natřeny nějakou velmi světlou barvou, která ovšem byla dostatečně kontrastní pro bílé pole s výsostným označením. Odstín barvy se navíc lišil podle podkladového materiálu. Zatímco většina autorů se přiklání k výše uvedené modrošedé, někteří se domnívají, že šlo spíše o světle tyrkysovou, modrozelenou, bělomodrou či bělošedou.
URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#427627Verze : 0
MOD
.

Roland C.II neznámého sériového čísla a jednotky. Rok 1916. Letoun je mimo pohyblivého kulometu Parabellum LMG 14 na oběžném kruhu ozbrojen též synchronizovaným kulometem typu lMG 08.


URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#427630Verze : 0
MOD
.

Roland C.II, KG I, Staffel 6, letiště Mont v oblastu Verdunu, rok 1916. Černý pruh se nacházel také na ocase, stroj kamuflován na všech plochách světlou barvou.


URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#427867Verze : 0
MOD
.

Tento Roland C.II (o němž nejsou žádné další podrobnosti známy) nesl zajímavý marking, jenž měl patrně usnadňovat identifikaci stroje vlastními pozemními jednotkami. Marking mohl být proveden i jinými barvami, např. modrou a bílou. Na kýlovce byl malý nápis, znějící patrně Meerspitz.


URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#427870Verze : 0
MOD
.

Roland C.II jednotky FFA 5b, západní fronta, podzim 1916. Posádka Ltn. Seibert a Hptm. Pfleger.


URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#427871Verze : 0
MOD
.

Roland C.II nepotvrzeného sériového čísla a neznámé jednotky. Západní fronta, druhá polovina roku 1916. Po zavedení kamufláží v německém letectvu byly také Walfische opatřovány kamuflážním nátěrem patrně ze dvou barev a to zelené a rudohnědé. Spodní plochy nesly původní světlý odstín. U tohoto letounu nebyly kříže na spodní ploše dolního křídla v bílém čtverci.


URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#427966Verze : 0
MOD
.

Roland C.IIa neznámého sériového čísla a jednotky, rok 1916. Po zavedení kamufláží v německém letectvu byly také Walfische opatřovány kamuflážním nátěrem patrně ze dvou barev a to zelené a rudohnědé. Spodní plochy nesly původní světlý odstín. Letoun měl na bočních okénkách domalované záclonky.
URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#427973Verze : 0
MOD
.

Roland C.IIa (Li), sériové číslo C3645/16. Na tomto letounu absolvoval výcvik u Beobachter Schule (škola pozorovatelů) v Cölnu Ltn. Hans Joachim von Hippel. Stroj je kamuflován světlou barvou (patrně světle šedá či modrošedá) na spodních plochách a SOP (ponechání světlé barvy na SOP byla běžná praxe firmy Linke-Hofmann), horní a boční plochy nastříkány nepravidelnými poli zelené a rudohnědé. Letoun byl vybaven pumovými závěsníky, které zde nejsou zakresleny.


URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#428214Verze : 0
MOD
.

Roland C.II neznámé jednotky, západní fronta, přibližně polovina roku 1917. V dubnu 1917 vydal Idflieg nařízení, aby byla rudohnědá barva v německém kamuflážním schématu nahrazena barvou lila, aby bylo snazší rozlišit německé stroje od nepřátelských. Ve skutečnosti ovšem mohl být tento letoun ještě kamuflován původním zeleno/rudohnědým schématem. Letoun má na okénkách domalované záclonky.
URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#428217Verze : 0
MOD
.

Tento Roland C.IIa sériového čísla C2701/16 patřil jednotce FFA (A) 292b. Stroj je kamuflován světlou barvou (patrně světlá šedá či modrošedá) na spodních plochách, na horních a bočních nepravidelná pole zelené a lila.


URL : https://www.valka.cz/LFG-Roland-C-II-t55958#428218Verze : 0
MOD