Main Menu
User Menu

Kazaňský vojenský okruh [1864-1918]

Kazanskij vojennyj okrug

Kazaňský vojenský okruh / Казанский военный округ [1864-1918]


Velitelství okruhu vzniklo 6. / 18. srpna 1864.
Nacházelo se v Kazani a podléhalo Vojenskému ministerstvu [1808-1917]. Mělo charakter vyššího velitelství s úplnou velitelskou, správní a teritoriální působností, zahrnovalo území Astrachaňské gubernie, Kazaňské gubernie, Orenburské gubernie (od července / srpna 1881), Pěnzenské gubernie, Pěrmské gubernie, Samarské gubernie, Saratovské gubernie, Simbirské gubernie, Turgajské oblasti (od července / srpna 1881), Ufimské gubernie (od července / srpna 1881), Uralské oblasti (od července / srpna 1881) a Vjatské gubernie.
URL CZ: https://www.valka.cz/Kazansky-vojensky-okruh-1864-1918-t55816#204067Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kazanskij-vojennyj-okrug-t55816#204067Version : 0
MOD
Součástí okruhu bylo:
velitelství okruhu se štábem,
URL CZ: https://www.valka.cz/Kazansky-vojensky-okruh-1864-1918-t55816#244208Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kazanskij-vojennyj-okrug-t55816#244208Version : 0
MOD
Veliteli vojenského okruhu byli:
URL CZ: https://www.valka.cz/Kazansky-vojensky-okruh-1864-1918-t55816#244231Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kazanskij-vojennyj-okrug-t55816#244231Version : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Rossijskij Gosudarstvěnnyj vojenno-istoričeskij archiv. Putěvoditěl. Re. I. O. Garkuša. Moskva, POSSPEN 2006.


Literatura:
URL CZ: https://www.valka.cz/Kazansky-vojensky-okruh-1864-1918-t55816#244294Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/Kazanskij-vojennyj-okrug-t55816#244294Version : 0
MOD