Main Menu
User Menu

Moskevský vojenský okruh [1864-1918]

Moskovskij vojennyj okrug

     
Název:
Name:
Moskevský vojenský okruh
Originální název:
Original Name:
Московский военный округ
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.08.1864
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.08.1864-DD.MM.1918 Ministerstvo vojenství
Dislokace:
Deployed:
18.08.1864-DD.MM.1918 Moskva /

Velitel:
Commander:
22.08.1864-29.04.1879 Hildenschtubbe, Alexandr Ivanovič von (Geněral ot infantěrii / Генерал от инфантерии )
29.04.1879-10.09.1888 Brevern de Lagarde, Alexandr Ivanovič (Geněral ot kavalerii / Генерал от кавалерии )
10.09.1888-DD.MM.1896 Kostandi, Apostol Spiridonovič (Geněral ot artilerii / Генерал от артиллерии)
06.06.1896-17.02.1905 Romanov, Sergej Alexandrovič velkokníže (Geněral-lejtěnant / Генерал-лейтенант)
DD.MM.1906-DD.MM.1909 Gershelman, Sergej Konstantinovič (Geněral ot infantěrii / Генерал от инфантерии )
30.03.1909-01.08.1914 Pleve, Pavel Adamovič (Geněral ot kavalerii / Генерал от кавалерии )
15.09.1915-23.03.1917 Mrozovský, Josif Ivanovič (Geněral ot artilerii / Генерал от артиллерии)
13.05.1917-12.09.1917 Verchovskij, Alexandr Ivanovič (Polkovnik / Полковник)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1877-DD.07.1914 13. armádní sbor
01.03.1877-DD.07.1914 5. armádní sbor
DD.MM.1877-DD.08.1914 Granátnický sbor
DD.MM.1883-DD.07.1914 17. armádní sbor
DD.MM.RRRR-DD.07.1914 25. armádní sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1877-DD.MM.1918 Granátnický sbor
DD.MM.1877-DD.MM.1918 5. armádní sbor
DD.MM.1877-DD.MM.1918 13. armádní sbor
DD.MM.1883-DD.MM.1918 17. armádní sbor
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Z jednotek okruhu byla k 01.08.1914 vytvořena 5. armáda


Okruh zahrnoval tyto oblasti - 1864 - Moskevská, Kostromská, Vladimirská, Nižegorodská, Kalužská, Tulská, Rjazaňská a Tamborská gubernie, Tverský, Zubcovský, Korčevský, Novotoržský, Rževský a Starický újezd (Tverská gub.), Veliko-Usťjužský, Veľskský, Nikoľský, Soľvyčegodský, Totemský, Usťsysoľský a Jarenský újezd (Vologodská gub.), Jaroslavský, Romanovo-Borisoglebský, Rostovský, Rybinský a Ugličšký újezd (Jaroslavská gub.), Kotělničenský a Orlovský újezd (Bjatská gub.), Krasnoslovodský, Narovčatský a Kerenský újezd (Penzenská gub.), Gžatský, Juchnovský, Vjazemský, Jeľninský, Roslavský, Smolenský a Krasněnský újezd (Smojenská gub.)
Rozloha - 1 138 000 km2
Počet obyvatel - 27 154 000 (1912)
Mapa
Zdroje:
Sources:
https://regiment.ru/upr/A/3/10/1.htm
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Moskevsky-vojensky-okruh-1864-1918-t55815#417145Verze : 0
MOD
Moskevský vojenský okruh / Московский военный округ [1864-1918]


Velitelství okruhu vzniklo 6. / 18. srpna 1864.
Nacházelo se v Moskvě a podléhalo Vojenskému ministerstvu [1808-1917]. Mělo charakter vyššího velitelství s úplnou velitelskou, správní a teritoriální působností, zahrnovalo území Jaroslavské gubernie, Kalužské gubernie, Kostromské gubernie, Moskevské gubernie, Nižegorodské gubernie, Orelské gubernie (od října / listopadu 1888), Rjazaňské gubernie, Smolenské gubernie, Tambovské gubernie, Tvěrské gubernie, Tulské gubernie, Vladimirské gubernie a Voroněžské gubernie (od října / listopadu 1888).
URL : https://www.valka.cz/Moskevsky-vojensky-okruh-1864-1918-t55815#204066Verze : 0
MOD
Veliteli okruhu byli:
generál pěchoty velkokníže Sergej Alexandrovič (1896 - 1905),
URL : https://www.valka.cz/Moskevsky-vojensky-okruh-1864-1918-t55815#244211Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Rossijskij Gosudarstvěnnyj vojenno-istoričeskij archiv. Putěvoditěl. Re. I. O. Garkuša. Moskva, POSSPEN 2006.


Literatura:
URL : https://www.valka.cz/Moskevsky-vojensky-okruh-1864-1918-t55815#244296Verze : 0
MOD