Main Menu
User Menu

Petěrburgský vojenský okruh [1864-1914]

Петербургский военный округ

     
Název:
Name
Petěrburgský vojenský okruh
Originální název:
Original Name:
Петербургский военный округ
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.08.1864
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1914
Nástupce:
Successor:
Petrohradský vojenský okruh
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.08.1864-DD.MM.1914 Ministerstvo vojenství
Dislokace:
Deployed:
09.09.1906-DD.MM.1914 Sankt-Petěrburg /

Velitel:
Commander:
22.08.1864-29.08.1880 velkokníže Nikolaj Nikolajevič st. (gen-inženýr, od DD.MM.1878 gen-polní maršál)
??.05.1880-14.03.1881 velkokníže Alexandr Alexandrovič (gen. pěchoty)
14.03.1881-08.11.1905 velkokníže Vladimír Alexandrovič (gen. pěchoty)
08.11.1905-DD.MM.1914 velkokníže Nikolaj Nikolajevič ml. (gen. jezdectva)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.03.1877-DD.MM.1914 1. armádní sbor
DD.MM.1906-DD.MM.1914 Gardový sbor

Ručně vyplněné položky:
DD.MM.1906-DD.MM.1914 Gardový sbor
DD.MM.1906-DD.MM.1914 1. armádní sbor
DD.MM.1906-DD.MM.1914 18. armádní sbor
DD.MM.1906-DD.MM.1914 22. armádní sbor
DD.MM.1906-DD.MM.1914 pevnost Kronštadt
DD.MM.1906-DD.MM.1914 Petropavlovská pevnost
DD.MM.1906-DD.MM.1914 pevnost Vyborg
DD.MM.1906-DD.MM.1914 pevnost Sveaborg
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Okruh zahrnoval tyto oblasti - Petrohradskou, Novgorodskou, Psovskou, Jestljandskou, Lifljandskou, Oloněckou a Archangelskou gubernii, Vologodský, Grjazovecký a Kadnikovský újezd (Vologodská gub.), Poščechodský, Mologský, Ljubimský a Danilovecký újezd (Jaroslavská gub.), Vesegonský, Vyšněvolocký, Ostaškovský, Bežecký, Kaljazinský a Kašinský újezd(Trebská gub.), Porečenský, Bělský, Duchovščinský, Syčevský a Dorogobužský újezd (Smolenská gub.), Ljucynský, Sebežský a Něbelský újezd (Vitebská gub.)
Rozloha - 1 690 470 km2
Počet obyvatel - 14 935 000 (1912)
Mapa
Zdroje:
Sources:
http://regiment.ru/
http//ru.wikipedia.org/
http://www.grwar.ru/
URL : https://www.valka.cz/Peterburgsky-vojensky-okruh-1864-1914-t55813#410051Verze : 0
MOD
Sanktpětěrburský vojenský okruh / Санкт-Петербургский военный округ [1864-1914]


Velitelství okruhu vzniklo 10. / 22. srpna 1864.
Nacházelo se a podléhalo Vojenskému ministerstvu [1808-1917]. Mělo charakter vyššího velitelství s úplnou velitelskou, správní a teritoriální působností, zahrnovalo území Archangelské gubernie, Estlandské gubernie (od září / října 1870), Novgorodské gubernie, Oloněcké gubernie, Pskovské gubernie
URL : https://www.valka.cz/Peterburgsky-vojensky-okruh-1864-1914-t55813#204064Verze : 0
MOD
Součástí okruhu bylo:
velitelství okruhu se štábem,
URL : https://www.valka.cz/Peterburgsky-vojensky-okruh-1864-1914-t55813#244220Verze : 0
MOD
Veliteli vojenského okruhu byli:
URL : https://www.valka.cz/Peterburgsky-vojensky-okruh-1864-1914-t55813#244284Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Rossijskij Gosudarstvěnnyj vojenno-istoričeskij archiv. Putěvoditěl. Re. I. O. Garkuša. Moskva, POSSPEN 2006.


Literatura:
URL : https://www.valka.cz/Peterburgsky-vojensky-okruh-1864-1914-t55813#244303Verze : 0
MOD