Main Menu
User Menu
Reklama

Vicherek, Alois

     
Příjmení:
Surname:
Vicherek
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Vicherek
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:

Hodnost:
Rank:
sborový generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
Ing.
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.06.1892 Petřvald /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
17.01.1956 Praha /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitelství letectva hlavního štábu, velitel
Velitelství letectva ministerstva národní obrany, velitel
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vicherek-Alois-t55793#204032Verze : 0
     
Příjmení:
Surname:
Vicherek
Jméno:
Given Name:
Alois
Jméno v originále:
Original Name:
Alois Vicherek
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.09.1911-DD.06.1913 Císařská královská státní průmyslová škola mistrovská, Brno
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.06.1919-DD.07.1919 Kurs pro důstojníky dělostřelectva, Sljuďanka
DD.10.1924-DD.08.1927 Vysoká škola letecká, Paris
DD.03.1929-DD.09.1929 Kurs pro velitele oddílů, Praha
DD.01.1933-DD.09.1933 Kurs pro vyšší velitele, Praha
DD.12.1947-DD.03.1948 Kurs pro vyšší velitele, Praha
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
07.02.1918 podpraporčík legií
13.09.1918 praporčík legií
01.06.1919 poručík legií
01.01.1920 nadporučík legií
22.05.1920 nadporučík vzduchoplavectva
12.03.1921 kapitán vzduchoplavectva
22.12.1922 štábní kapitán vzduchoplavectva
23.11.1923 štábní kapitán letectva
04.12.1926 major letectva
18.12.1929 podplukovník letectva
01.07.1933 plukovník letectva
26.12.1936 brigádní generál
02.10.1945 divisní generál
18.10.1948 sborový generál
01.01.1951 sborový generál ve výslužbě
12.06.1953 generálplukovník v záloze
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
17.08.1929-15.09.1929 Velitel : II. peruť leteckého pluku 1
03.10.1929-18.11.1929 Velitel : I. peruť leteckého pluku 6
18.11.1929-00.07.1930 Velitel : I. peruť leteckého pluku 6
00.10.1930-01.11.1930 Velitel : I. peruť leteckého pluku 6
19.10.1930-00.12.1930 Velitel : Letecký pluk 6
01.11.1931-00.12.1932 Velitel : Letecký pluk 6
00.04.1933-00.07.1933 Velitel : Letecký pluk 6
00.07.1933-00.09.1933 Velitel : Letecký pluk 6
00.09.1933-23.12.1936 Velitel : III/1. oddělení /letecké/
23.12.1936-24.09.1938 Velitel : III/1. oddělení /letecké/
01.06.1945-02.10.1945 Velitel : Velitelství letectva hlavního štábu
02.10.1945-18.10.1948 Velitel : Velitelství letectva hlavního štábu
18.10.1948-15.08.1950 Velitel : Velitelství letectva hlavního štábu
15.08.1950-01.01.1951 Velitel : Velitelství letectva

Ručně vyplněné položky:
DD.06.1915-DD.07.1916 vojín Zeměbraneckého pěšího pluku č. 31, východoevropské válčiště
20.07.1916-20.07.1916 zajetí na východoevropském válčišti
DD.07.1916-DD.07.1917 ruské zajatecké tábory
DD.08.1917-DD.01.1918 dobrovolník 5. československého střeleckého pluku, Borispol
DD.01.1918-DD.03.1919 velitel úderné čety 5. československého střeleckého pluku, Borispol, přesun a sibiřské válčiště
DD.03.1919-DD.04.1919 velitel železniční stanice Kuzino, sibiřské válčiště
DD.04.1919-DD.06.1919 velitel pěší čety 5. československého střeleckého pluku, sibiřské válčiště
DD.06.1919-DD.07.1919 vojenské studium, Sljuďanka
DD.07.1919-DD.03.1920 důstojník 1. československého leteckého oddílu, sibiřské válčiště a přesun
DD.03.1920-DD.05.1920 repatriační a plebiscitní dovolená
DD.05.1920-DD.06.1920 referent velitelství Leteckého sboru, Praha
DD.06.1920-DD.03.1922 technický pobočník velitele Ústřední školy pro vzduchoplavectvo, Cheb
DD.03.1922-DD.10.1923 technický pobočník velitele Učiliště pro vzduchoplavectvo, Cheb
DD.10.1923-DD.03.1924 referent 18. oddělení /leteckého/ ministerstva, Praha
DD.03.1924-DD.10.1924 kontrolní pilot Přejímací komise pro létadla, Praha
DD.10.1924-DD.08.1927 vojenské studium, Paris
DD.08.1927-DD.03.1929 velitel Pokusné letky, Letňany
DD.03.1929-DD.09.1929 vojenské studium, Praha
DD.09.1929-DD.10.1930 velitel Letecké peruti I/6, Kbely
DD.10.1930-DD.01.1931 zatímní velitel Leteckého pluku 6, Kbely
DD.01.1931-DD.11.1931 zástupce velitele Leteckého pluku 6, Kbely
DD.11.1931-DD.01.1933 zatímní velitel Leteckého pluku 6, Kbely
DD.01.1933-DD.09.1933 vojenské studium, Praha
DD.09.1933-DD.09.1938 přednosta III./1. oddělení /leteckého/ ministerstva, Praha
DD.09.1938-DD.10.1938 zástupce velitele Velitelství letectva hlavního velitelství, branná pohotovost státu
DD.10.1938-DD.07.1939 přednosta III./1. oddělení /leteckého/ ministerstva, Praha
16.01.1940-16.01.1940 odchod do exilu, pseudonym Josef Slezák
DD.03.1940-DD.06.1940 přednosta III. odboru /leteckého/ Československé vojenské správy, Paris
DD.07.1940-DD.08.1941 přednosta III. odboru /leteckého/ ministerstva v exilu, London
DD.08.1941-DD.04.1943 nezařazený u Vojenské kanceláře presidenta republiky v exilu, London
DD.04.1943-DD.02.1945 zdravotní dovolená
DD.12.1943-DD.12.1944 předseda Československého červeného kříže v exilu, London
DD.02.1945-DD.05.1945 nezařazen u Velitelství osvobozeného území, Košice
DD.05.1945-DD.12.1950 velitel Velitelství letectva hlavního štábu, Praha
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1919

Medaile vítězství
Victory Medal
-

DD.MM.1919

Válečný kříž 1918
War Cross 1918
-

DD.MM.1919

Revoluční medaile
Revolutionary Medal
-

DD.MM.1923

Řád Čestné legie 5. třída
Order of Legion of Honour 5th Class
Ordre de la Légion d'Honneur Chevalier
-

DD.MM.1934

Řád polského znovuzrození - komandér [1921]
Order of Polonia Restituta - Commander
Order Odrodzenia Polski - Krzyż Komandorski
-

DD.MM.1936

Řád Jugoslávské koruny 3. třída
Order of Yugoslav Crown 3rd Class
Orden Jugoslavenske krune 3 stepen
-

DD.MM.1940

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.1940

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1941

Řád Britského Impéria 5. třída (MBE)
Order of British Empire 5th Class (MBE)
-

DD.MM.1944

Medaile za zásluhy I. stupeň
Medal for Merit 1st Class
-

DD.MM.1945

Hvězda 1939-1945
1939–45 Star
-

DD.MM.1945

Válečná medaile 1939-1945
War Medal 1939-1945
-

DD.MM.1945

Medaile Za vítězství nad Německem ve Velké Vlastenecké válce 1941-1945
Medal for Victory over Germany in Great Patriotic War 1941-1945
Медаль За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
-

DD.MM.1945

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

DD.MM.1945

Pamětní medaile československé armády v zahraničí
Commemorative Medal of Czechoslovak Army Abroad

-

DD.MM.1945

Válečný kříž 1939
War Cross 1939
-

DD.MM.1945

Medaile za obranu
Defence Medal
-

DD.MM.1946

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.1946

Pamětní odznak Čs. dobrovolce z let 1918-1919
Commemorative Cross of Czechoslovak Volunteers from 1918-1919
-

DD.MM.1946

Medaile Za chrabrost před nepřítelem
Medal "For Gallantry"
-

DD.MM.1947

Pamětní odznak druhého národního odboje
The Commemorative medal of the Second National Revolt
-

DD.MM.1947

Řád bratrství a jednoty 1. třídy (se zlatým věncem)
Order of Brotherhood and Unity 1st Class (with Golden Wreath)
Orden bratstva i jedinstva sa zlatnim vencem
-

DD.MM.1947

Pamětní medaile 5. střeleckého pluku T. G. Masaryka
Commemorative Medal of 5th Rifle Regiment of T. G. Masaryk
-

DD.MM.1948

Československý vojenský řád Bílého lva "Za vítězství", hvězda I. stupně
Military Order of the White Lion For Victory, 1st Degree
-


Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zpracováno na základě grantu Ministerstva obrany ČR a Občanského sdružení valka.cz


Vojenský ústřední archiv, fond Kvalifikační listiny vojenských osob
URL : https://www.valka.cz/Vicherek-Alois-t55793#375536Verze : 0
MOD
8. september 1946 – letisko pri Českých Budějoviciach. Odhalenie pomníku padlým a umučeným čs. letcom v boji proti nacistom pri príležitosti osláv šiesteho výročia založenia 312. čs. stíhacej perute vo Veľkej Británii. Slávnosti sa zúčastnil veliteľ letectva div. Gen. Alois Vicherek.


Zdroj : Letectví 1946 č. 10
Vicherek, Alois - div. gen.Vicherek

div. gen.Vicherek
URL : https://www.valka.cz/Vicherek-Alois-t55793#298871Verze : 0