Main Menu
User Menu
Reklama

SS jednotka Ezquerra

SS Unit Ezquerra

SS Einheit Ezquerra / Ezquerra-Brigade

SS Einheit Ezquerra


Poté, co se po rozpuštění Legie španělských dobrovolníků stalo pro Španěly naprosto nezákonným (hrozícím i ztrátou občanství) sloužit v jakýchkoli jednotkách Osy, se i několik stovek Španělů rozhodlo sloužit na straně Německa. Byli roztroušeni mezi různé jednotky (více najdete opět u Legie španělských dobrovolníků). Společně s tím se další muži prosmýkli přes hranice do Francie skrz Pyreneje, které od této doby byly uzavřeny španělskou armádou.


Z těchto dobrovolníků pak byly vytvořeny jednotky Heer či SS, ale zejména dvě roty jednotky Abwehru, mj. i Brandenburgu, bojující v Jugoslávii proti komunistickým Titovým partyzánům.


Zhruba v průběhu měsíce června roku 1944 byli Španělé zůstavší na Severní frontě a vstoupivší do SS přesunuti do výcvikového tábora Stablack, blízko města Köningsberg (Kaliningrad), kde vzniká jednotka známá jako Freiwillige-Truppe Stablack (vzhledem k tomu, že se tato informace objevuje pouze v jedné knize uvedu zdroj: Der Freiwillige, což je časopis asociace veteránů Waffen-SS).


V září 1944 však je tento útvar přesunut do Rakouska, kde je rozšířen a zejména sloučen s muži z jednotek Brandenburg do této doby bojujích v Jugoslávii, a zde se z něj stala rota nazvaná Spanische-Freiwilligen-Kompanie der SS 101.


Následně poté byla ještě složena druhá rota Spanische-Freiwilligen-Kompanie der SS 102, ve které byli shromážděni veškeří dobrovolníci, kteří se nacházeli ve Francii.
101. oddíl pak později byl přidělen k SS-divizi Wallonien a velmi tvrdě bojoval s postupujícími Rusy v Pomořanech. Poté byl přidělen k 11. SS-divizi Nordland.


Na začátku dubna 1945 však byli veškeří španělští přeživší dobrovolníci v rámci Waffen-SS shromážděni v jednotce nazývané jednoduše "SS Einheit Ezquerra". V dubnu 1945 tak Waffen-Haupsturmführer der SS Miguel Ezquerra Sanchez velel třem rotám jednotek Waffen-SS. Toto uskupení nakonec bylo obklíčeno v Berlíně, kde Španělé s neuvěřitelným fanatismem bojovali proti Rusům.
Samotnému Ezquerrovi se podařilo s malou skupinou mužů probít ruským obklíčením a vrátili se s malými problémy nazpět do Španělska.


Order of battle:
Spanische-Freiwilligen Kompanie der SS 101- v počtu zhruba 100 Španělů, kteří zůstali od vzniku Modré divize
Spanische-Freiwilligen Kompanie der SS 102 - v počtu zhruba 150 Španělů, část mužstva byla přidělena ze Sonderstab B, dále ti, co přešli nově hranice
Přeživší belgičtí a francouzští členové z Nordland a Wallonien


Uniformy:
Klasické německá feld grau uniforma, dovoleno bylo nosit na pravé ruce malou nášivku ve tvaru štítu se španělskými barvami (tedy červená-žlutá-červená) s nápisem ESPAÑA, a dále také vlaječku na helmě.


Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Legion
http://www.balagan.org.uk/war/iberia/1939/
D. Littlejohn - Hitler's foreign legions
Gerald R. Kleinfeld and Lewis A. Tambs - Hitler's Spanish Legion: The Blue Division in Russia
Wayne H. Bowen - Spaniards and Nazi Germany: Collaboration in the New Order
URL : https://www.valka.cz/SS-jednotka-Ezquerra-t55635#203517Verze : 0
Reklama