Main Menu
User Menu

Španělská dobrovolnická legie [1943-1944]

Spanish Volunteer Legion

Spanische-Freiwilligen Legion / Legión Española de Voluntarios

     
Název:
Name:
Španělská dobrovolnická legie
Originální název:
Original Name:
Spanische-Freiwilligen Legion / Legión Española de Voluntarios
Datum vzniku:
Raised/Formed:
26.10.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
26.03.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.10.1943-26.03.1944 Velící generál zajišťovacích jednotek a velitelství týlové oblasti skupiny armád Sever
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?

Velitel:
Commander:
28.11.1943-03.03.1944 García Navarro, Antonio (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ? ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
známá také pod názvem Legión Azul (Blaue Legion, Modrá legie)
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
https://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Legion
https://es.wikipedia.org/wiki/Legi%C3%B3n_Azul

URL : https://www.valka.cz/Spanelska-dobrovolnicka-legie-1943-1944-t55634#666909Verze : 1
MOD
Legión Espanola de Voluntarios (L.E.V.)


Tato jednotka, také známá jako Modrá legie, není identická, a velmi často za ní také zaměňována, jako Modrá divize. Ve skutečnosti se jedná o dvě naprosto jiné jednotky. Modrá divize, nebo-li také División Espanola de Voluntarios (D.E.V.), byla oficiální jednotka španělských dobrovolníků sloužících v rámci německé armády jako 250. Infanterie-Division.


Avšak tato divize zaniká v roce 1943 na naléhání Spojenců. V tomto roce totiž velmi zesílil tlak na španělského vůdce generála Franca (zejména ze strany Velké Británie), aby stáhl veškeré své jednotky bojující na východní frontě. Bylo argumentováno tím, že Španělsko je oficiálně neutrální, avšak prakticky je ve válce se Spojenci. Z tohoto důvodu pak tedy Velká Británie tvrdě tlačila na Španělsko, aby dodrželo svůj status neutrality. Důvodem samozřejmě také byla velmi špatná situace Rusů a každá možnost oslabit Německo byla ku prospěchu.

Z tohoto důvodu, tlaku Britů, tedy 10. října 1943 Franco vydává rozkaz, aby se všichni občané Španělska vrátili nazpět do své domoviny a D.E.V byl stažen domů. Tento rozkaz, vzhledem ke složitostem oficiálního statutu Modré divize, musel být Němci respektován.


Nicméně v realitě vzhledem k tomu, že španělští dobrovolníci byli ve velké většině oddanými stoupenci fašistické a částečně i nacistické myšlenky („Křížové tažení proti bolševismu“), dost velký počet z nich tento rozkaz nerespektoval a rozhodl se vstoupit dobrovolně do německé armády. Z těchto dobrovolníků a z nových dobrovolníků, kteří přešli Pyreneje do Francie, byla konečně vytvořena jednotka Legión Espanola de Voluntarios (L.E.V.) alias Modrá legie.


Počet těchto dobrovolníků, kteří se tedy rozhodli sloužit v rámci Heer a nevrátili se společně s Modrou divizí, je odhadován na zhruba 2500. Dalších několik stovek Španělů přešlo přes Pyreneje, a tudíž celkový počet Španělů neuposlechnuvších rozkazů se odhaduje na celé 3000 mužů. Ve zdrcující většině se jednalo o vojáky se zkušeností z bojů španělské občanské války/východní fronty a také dosti fanaticky oddaných fašistické myšlence, a tudíž lze říci, že se jednalo o velmi, velmi kvalitní muže pro německé válečné potřeby. Tito muži vytvořili Modrou legii (v počtu 3000 mužů), která dále bojovala na východní frontě, přesněji na Severní frontě, kde se účastnily jak obléhání Leningradu, tak následných bitev.


Nicméně po zjištění, že velký počet Španělů dále pokračuje v boji proti Spojencům, byl vydán další rozkaz, přesněji 21. dubna 1944, který nařizoval, pod pohrůžkou ztráty španělského občanství, okamžitý návrat domů. Tento rozkaz poslechla zhruba polovina mužů Modré legie, podle odhadů cca. 1500, a vrací se zpět do Madridu. Modrá legie tak končí své působení na východní frontě oficiálně na konci dubna 1944. Nicméně i přes tento rozkaz zůstává v německé armádě, Abwehru a SS něco kolem 1500 mužů, kteří pak formují jednotky SS, popř. jsou roztroušeni k jednotkám divizí Heer a Waffen-SS, a tedy oficiálně bojují až do 9. května 1945, velká spousta z nich dokonce i v obklíčeném Berlíně. Většina ze zbývajících 1500 tak byla roztroušena mezi 121. Infanterie-Division bojující v Jugoslávii jak proti komunistickým partyzánům, tak později i proti Rusům; 3. Gebirgs-Division; 357. Infanterie-Division a jedna rota byla odeslána do Lotyšska.


Zbytek pak přešel pod křídla Waffen-SS (jednotka Sonderstab F v Lourdes ve Francii, bojující proti komunistickým partyzánům) a další dvě roty sloužily v rámci Abwehru u jednotky Brandenburg. O Španělech v rámci Waffen-SS však více zde - SS jednotka Ezquerra.


Za dobu působení Španělů na východní frontě bylo Rusy zajato 372 členů Modré divize, Modré legie či dalších jednotek SS. Z těchto se pouze 286 vrací ze zajetí do Španělska, na lodi Semiramis vypravené Červeným křížem, teprve až 2. dubna 1954.


Uniformy:
Klasická německá feldgrau uniforma, dovoleno bylo nosit na pravé ruce malou nášivku ve tvaru štítu se španělskými barvami (tedy červená-žlutá-červená), s nápisem ESPAÑA, a dále také vlaječku na helmě.


Oblast působení:
Severní fronta (Leningrad, Pobaltské státy)


Order of battle:
Jednotka byla formována podle modelu španělské cizinecké legie, tzv. Tercio.


Velitelství
2 Infanterie Banderas (španělské jméno pro bataillon, tedy prapor)
1 smíšená Bandera obsahující (dělostřeleckou skupinu vyzbrojenou 105mm a 150mm děly; protitankovou skupinu; rotu ženistů, průzkumníků a spojařů)


Přesná čísla praporů se mi zatím nepodařilo sehnat.


Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_Legion
http://www.balagan.org.uk/war/iberia/1939/
D. Littlejohn - Hitler's foreign legions
Gerald R. Kleinfeld and Lewis A. Tambs - Hitler's Spanish Legion: The Blue Division in Russia
Wayne H. Bowen - Spaniards and Nazi Germany: Collaboration in the New Order

URL : https://www.valka.cz/Spanelska-dobrovolnicka-legie-1943-1944-t55634#203509Verze : 0
Ješt pro doplnění nášivka, která byl nošena jak Španěly v rámci Heer (tedy Modrá divize a Modrá legie, atd.) tak také v rámci Waffen-SS.

Dále fotografie jednotky na ruské frontě, kde je především zajímavé, že nátěr na helmě není povinný a závisí dále na volbě jedince, zda bude vlaječka na pravé či levé straně, popř. na obou - viz. helma prvního jedince a dále helma třetího a těch vzadu.
URL : https://www.valka.cz/Spanelska-dobrovolnicka-legie-1943-1944-t55634#203513Verze : 0