Main Menu
User Menu

321. technická brigáda [1961-1962]

321st Technical Brigade

     
Název:
Name:
321. technická brigáda
Originální název:
Original Name:
321. technická brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1961
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1962
Nástupce:
Successor:
321. těžká dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1961-01.09.1962 Velitelství dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.09.1961-01.09.1962 Hranice, Jaselské kasárny /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1961-01.09.1962 21. technický oddíl
01.09.1961-01.09.1962 22. technický oddíl

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.09.1961-01.09.1962 VÚ 1110 Hranice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 321. těžká dělostřelecká brigáda
URL : https://www.valka.cz/321-technicka-brigada-1961-1962-t55587#408163Verze : 1
MOD