Main Menu
User Menu

41. samostatný dělostřelecký oddíl [1962-1991]

41st Separate Artillery Division

     
Název:
Name:
41. samostatný dělostřelecký oddíl
Originální název:
Original Name:
41. samostatný dělostřelecký oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1962
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1962-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
01.09.1965-01.11.1966 Velitelství raketového vojska a dělostřelectva
01.11.1966-01.09.1969 Správa raketového vojska a dělostřelectva
01.09.1969-01.11.1991 Západní vojenský okruh
Dislokace:
Deployed:
01.09.1962-30.09.1964 Humenné, ? /
30.09.1964-01.11.1991 Dašice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1962-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-01.11.1991 Možný, Stanislav (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 1. dopravní baterie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 2. dopravní baterie (rámcová)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR spojovací baterie
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR četa týlového zabezpečení
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR četa oprav techniky
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1962-30.09.1964 VÚ 8884 Humenné
30.09.1964-01.11.1991 VÚ 8884 Dašice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, fond ČSLA
URL : https://www.valka.cz/41-samostatny-delostrelecky-oddil-1962-1991-t55583#408239Verze : 3
MOD