Main Menu
User Menu
Reklama

Indický pěší pluk 950 [1943-1944]

950th Indian Infantry Regiment

Indisches Infanterie-Regiment 950

     
Název:
Name:
Indický pěší pluk 950
Originální název:
Original Name:
Indisches Infanterie-Regiment 950
Datum vzniku:
Raised/Formed:
16.04.1943
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
08.08.1944
Nástupce:
Successor:
Indická dobrovolnická legie Waffen-SS
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
26.05.1943-31.08.1943 Polní divize letectva 16
31.08.1943-08.01.1944 344. pěší divize
08.01.1944-08.08.1944 159. záložní divize
Dislokace:
Deployed:
16.04.1943-DD.MM.RRRR Frankenberg, ? /

Velitel:
Commander:
16.04.1943-08.08.1944 Krappe, Kurt (Oberstleutnant)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
jednotka Generálního štábu (Heerestruppe)
Zdroje:
Sources:
Tessin, Georg: Verbände und Truppen der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS im Zweiten Weltkrieg 1939-1945
www.lexikon-der-wehrmacht.de
www.axishistory.com

URL : https://www.valka.cz/Indicky-pesi-pluk-950-1943-1944-t55080#587849Verze : 1
MOD
(Indisches) Infanterie-Regiment 950
popř. také Legion Freies IndienTato jednotka, tedy Regiment 950, vznikla v době německých úspěchů v Severní Africe, kdy mezi zajatci byli jak různí příslušníci arabských kmenů, tak také příslušníci indických kmenů (Sikhové, Hindové, atd.). Tito muži pocházeli především ze 3. britské motorizované divize, popř. dalších jednotek v severní Africe.


Např. na italské straně se dostalo do zajetí zhruba 700 mužů. První pokus k využití těchto mužů jako vojenského materiálu je nutné přičíst Italům, kteří se na přelomu roku 1941 a 1942 (od září do ledna) pokusili o založení tréninkových a výcvikových táborů pro tyto muže (více viz. Prapor Hazad Hindustán). Bohužel pro Italy byl však celý pokus o bojové nasazení neúspěšný, neboť Indové odmítli sloužit pod velením Italů a prapor tak musel být rozpuštěn.


Německý pokus o vstup na toto pole byl mnohem úspěšnější a to především díky úspěšné propagandě prováděné předním indickým politikem Subhasem Chandrou Bose, občanským povoláním právník z Kalkaty a tehdejší starosta města Dillí, který byl také prezidentem Indického národního kongresu. Tento naprosto otevřeně podporoval vítězství Osy a ještě před svojí spoluprací s Německem plně kooperoval např. s Japonskem. V době bojů v Barmě, tedy především 1941-42, zde organizoval tzv. Indickou národní armádu v síle tří divizí bojující na straně Japonců.


V roce 1941 Bosé, v této době konkurent M. Ghándího a pod dozorem britské tajné služby jakožto zastánce myšlenky svobodné Indie za cenu i násilného převratu, opouští Indii 17. ledna 1941, kdy utíká z jeho domu v Kalkatě. S pomocí Abwehru cestuje na sever do Indie, kde za přispění vůdce místních kmenů Ada Khana překračuje hranice do Afgánistánu. Poté cestuje se skupinou mužů z Abwehru, krytých jako inženýrů Organisation Todt pracujících v Afghánistánu, na sever Afghánistánu, kde je předán do rukou sovětské NKVD. Tato jednotka jej doprovází až do Moskvy, kde Bosé doufá, že najde podporu pro svůj boj proti britské kolonizaci. Doufá, že se mu podaří využít tradičních ruských vazeb a mocenských snah na sever Indie (dnešní Pákistán, Afghánistán) k podpoře jeho plánu na výstavbu jednotek Svobodných Indů. V Rusku jsou však jeho ambice velmi chladně odmítnuty (i z důvodu silné Stalinovy paranoie). Okamžitě je předán Němcům, jmenovitě na německé velvyslanectví v Moskvě knížeti von der Schulenbergovi. Ten jej pak pomocí speciálního diplomatického letadla odváží do Berlína, kde je naopak přijat velmi vřele. V Berlíně okamžitě začíná realizovat svůj plán na zřízení jednotek "Svobodné Indie". Povolení k cestám a vstupu do zajateckých táborů dostává téměř okamžitě. Stejně tak dostává povolení od velení Heer k vytvoření indické legie. Píše se rok 1941, měsíc duben, a německé ambice pokračovat z Afriky (popř. přes Kavkaz) do Íránu směrem Indie stále vypadají velmi realisticky.


Odpověď na jeho aktivity mezi zajatci byla víceméně příznivá a tak z nich šlo vytvořit Indische Infanterie-Regiment 950 se třemi prapory. Mužstvo jednotky tvořili více než ze dvou třetin muslimové (jedná se tedy spíše než o Indy o Pákistánce) a z jedné třetiny Hindy. Všichni důstojníci u mužstva byli především Němci, problematická otázka zůstávala mezi poddůstojníky, kde byli především povyšováni Indové, což později mohlo způsobit velké problémy při komunikaci. Jazyk se také mimochodem ukázal jako velký problém, protože v Indii existuje několik desítek jazyků a přesně tak tomu bylo i v jednotce. Oficiálně byl však stanoven jazyk Hindi, neoficiálně však se mezi sebou jak důstojníci a mužstvo domlouvalo anglicky. Znalost angličtiny mezi německými důstojníky však byla také překvapivě velmi dobrá, tudíž tato jednotka je jedna z mála německých jednotek, kde nebyla používána němčina, ale cizí jazyk, zde angličtina.


Indische Infanterie-Regiment 950 nazývaný také "Indická legie" nebo ještě vznešeněji "Tygří legie" se po dokončení výcviku také dostala do boje. Nepředbíhejme však událostem, po dokončení tréninku byla jednotka přesunuta v dubnu roku 1943 do Beverloo v Belgii, kde byla zařazena do 16. Luftwaffe-Feld-Division. Velká část mužů ze třetí roty 1. praporu však odmítla rozkazy, byla odsouzena a poslána zpět do zajateckého tábora. Přesně se jednalo o 47 mužů.


V srpnu 1943 byla jednotka přesunuta do Bordeaux a byla přiřazena k 344. Infanterie-Division, poté co byla tato jednotka přesunuta do severní Francie, Indové byli přiděleni k 159. Infanterie-Division. Část jednotky, konkrétně 9. rota, tedy ta nejschopnější část, byla přesunuta do severní Itálie, kde bojovala proti britskému 5. sboru a polskému 2. sboru. Po těžkých ztrátách byla tato jednotka ponechána pouze k bojům s partyzány. Jednotka se vzdala Spojencům v dubnu 1945 v Itálii.


Zbytek jednotky po vylodění Spojenců v Normandii se v červenci 1944 přesunul na pobřeží Biskajského zálivu ve Francii. Zde se zapojili především do bojů s partyzánskými jednotkami, konkrétně s Forces Françaises de l′Intérieur (FFI). Docházelo ke ztrátám a dezercím. Nakonec však tato jednotka byla v srpnu 1944 přemístěna pod křídla Waffen-SS (více info Indická dobrovolnická legie Waffen-SS - Indische Freiwilligen Legion der Waffen-SS).


Co se týče osudu Boseho, tak ještě pouze kratičká poznámka na závěr. V roce 1943 (přesněji 21. ledna) byla Indická legie přesunuta formálně pod Indickou národní armádu Azad Hind Fauj (Indian National Army) tedy již zmíněné armády v síle 3 divizí bojující na straně Japonců, v síle zhruba 33 000 mužů.


Bose samotný odjel z Německa v únoru 1943 na palubě ponorky U-180 z Kielu, aby se setkal s Japonci. To se mu také a ponorce U-180 podařilo a setkávají se s japonskou ponorkou I-29 v blízkosti Madagaskaru. Na palubě této ponorky se 6. května ocitá na území Japonci obsazené Indonésie, přesněji ostrova Sumatra. Poté cestuje do Tokia, kde se seznamuje blíže s japonskými plány ohledně Indie a postupu na asijském kontinentu. Jeho životní pouť končí blízko města Taipei na Tchajwanu (toho času Formosa), kdy letadlo, ve kterém letí, havaruje a on umírá na následky zranění.


Co se týče uniforem jednalo se o používání následujících uniforem:
1) klasická fieldgrey uniforma Heer
2) pro letní použití pak německá tropická uniforma
3) pro letní použití dále pak také italská tropická uniforma


Co se týče hodností - na rozdíl od armády bojující v Burmě neměla tato legie žádné své speciální hodnosti, používaly se standardní hodnosti Heer


Působení jednotky:
Německo (Srpen 1942 - Duben 1943)
Nizozemsko (Duben 1943 - Září 1943)
Francie (Září 1943 - Srpen 1944)


Velitel
Oberstleutnant Kurt Krappe (až do 25. června 1943)


Bojová sestava:
Ausbildungs und Betreutungsstab vytvořený 27. dubna 1943, poté přejmenován (7. července 1943) na: Regiments-Stab (ind.) Infanterie Regiment 950
I. Bataillon: součástí jsou 4x Infanterie Kompanien (čísla 1 - 4)
II. Bataillon:součástí jsou 4x Infanterie Kompanien (čísla 5 - 8)
III. Bataillon: součástí jsou 4x Infanterie Kompanien (čísla 9 - 12)
13. Infanteriegeschütz Kompanie (dělostřelecká rota vyzbrojená 6x 7.5cm lehkým Infanteriegeschütz 18)
14. Panzerjäger Kompanie (protitanková rota se 6x Panzerabwehrkanone)
15. Pionier Kompanie (ženistická rota)
Ehrenwachkompanie (rota čestné stráže)
Sonderkompanie


Zdroj:
D. Littlejohn - Hitler′s foreign legions
http://www.axishistory.com/index.php?id=2157
http://www.feldgrau.com
K. Kurovski, Lehrbau Regiment Brandenburg z.b.V., 2007
URL : https://www.valka.cz/Indicky-pesi-pluk-950-1943-1944-t55080#202860Verze : 0
Pouze ještě pár fotek a hlavně oficiální vlajka jednotek Svobodných Indů.
Indický pěší pluk 950 [1943-1944] - Vlajka Svobodných Indů

Vlajka Svobodných Indů
URL : https://www.valka.cz/Indicky-pesi-pluk-950-1943-1944-t55080#202913Verze : 0
Ještě pro doplnění pár fotek z působení této jednotky na západní frontě.
Indický pěší pluk 950 [1943-1944] - Příslušníci jednotky na území Nizozemí, tedy někdy v průběhu roku 1943

Příslušníci jednotky na území Nizozemí, tedy někdy v průběhu roku 1943
URL : https://www.valka.cz/Indicky-pesi-pluk-950-1943-1944-t55080#202937Verze : 0
Poslední fotka nicméně velmi zajímavá - polní maršál Rommel na návštěvě v dubnu 1944 u jednotky tohoto času ve Francii v městečku Lacanau, blízko města Bordeaux, kde byli umístěni po určitou dobu na Atlantském valu.


Zajímavostí je určitě to, že po určité době +/-2 let došlo k setkání těchto mužů znovu. První setkání s Rommelem totiž bylo v severní Africe, kde Rommel tyto muže zajal při bojích v okolí Kyrenaiky, město El Mekili.
URL : https://www.valka.cz/Indicky-pesi-pluk-950-1943-1944-t55080#207655Verze : 1
Vojaci Legion Freies Indien, 1942.


zdroj: www.bundesarchiv.de
URL : https://www.valka.cz/Indicky-pesi-pluk-950-1943-1944-t55080#535317Verze : 1
MOD