Main Menu
User Menu
Reklama

321. těžká dělostřelecká brigáda [1962-1991]

321st Heavy Artillery Brigade

     
Název:
Name:
321. těžká dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
321. těžká dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1962
Předchůdce:
Predecessor:
321. technická brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1991
Nástupce:
Successor:
6. raketový pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1962-01.12.1963 Velitelství dělostřelectva
01.12.1963-01.09.1965 Velitelství dělostřelectva
01.09.1965-01.09.1969 Oddělení raketového vojska a delostřelectva
01.09.1969-01.09.1976 Oddělení raketového vojska a dělostřelectva 4. armády
01.09.1976-01.11.1989 Oddělení raketového vojska a dělostřelectva 1. armády
01.11.1989-01.11.1991 Správa raketového vojska a dělostřelectva
Dislokace:
Deployed:
01.09.1962-31.05.1963 Hranice, Jaselské kasárny /
01.06.1963-01.11.1991 Rokycany, Dělostřelecké kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1962-DD.09.1962 Jurica, Karel (Podplukovník)
DD.09.1962-01.10.1962 Peloušek, Miroslav (Podplukovník)
01.10.1962-DD.06.1966 Peloušek, Miroslav (Plukovník)
DD.06.1966-DD.MM.RRRR Kožíšek, Václav (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Viater, František (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Pastorčák, Stanislav (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vampula, Miroslav (Plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vampula, Miroslav (Generálmajor)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Veverka, Bedřich (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1962-01.10.1989 21. těžký dělostřelecký oddíl
01.09.1962-01.10.1989 22. těžký dělostřelecký oddíl
01.09.1964-01.09.1974 321. vrtulníkový roj
01.09.1967-01.09.1976 320. ženijní strojní prapor
01.10.1989-01.11.1989 1. samostatný raketometný oddíl
01.10.1989-01.11.1989 19. samostatný raketometný oddíl
01.10.1989-01.11.1989 2. samostatný raketometný oddíl
01.10.1989-01.11.1989 20. samostatný raketometný oddíl
01.10.1989-01.11.1989 9. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-01.11.1991 21. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-01.11.1991 22. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-01.11.1991 23. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-01.11.1991 24. samostatný raketometný oddíl
01.11.1989-01.11.1991 25. samostatný raketometný oddíl

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.09.1962-01.06.1963 VÚ 4442 Hranice
01.06.1963-01.11.1991 VÚ 4442 Rokycany
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 321. těžká dělostřelecká brigáda
URL : https://www.valka.cz/321-tezka-delostrelecka-brigada-1962-1991-t54882#406132Verze : 1
MOD
Reklama