Main Menu
User Menu

SS - Série I typ D Děkabrist

Serie I Type D Dekabrist

Серия I тип Д Декабрист

     
Název:
Name:
Série I typ D Děkabrist
Originální název:
Original Name:
Серия I тип Д Декабрист
Kategorie:
Category:
ponorka
Přehled vyrobených plavidel:
Summary of Built Boats:
D-1 Děkabrist
D-2 Narodovoljec
D-3 Krasnogvardějec
D-4 Revoljucioněr
D-5 Spartakověc
D-6 Jakobiněc
Posádka:
Crew:
47 - 54 osob, z toho / persons, from that
- ? důstojníků / officers
- ? poddůstojníků a námořníků / petty officiers and mariners
Technické údaje:
Technical Data:
 
Standardní výtlak:
Standard Displacement:
932,8 t
Plný výtlak:
Full Load Displacement:
? t
Výtlak pod hladinou:
Submerged Displacement:
1353,8 t
Délka:
Length:
76 m
Šířka:
Beam:
6,4 m
Ponor:
Draught:
3,81 m
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
2x dieselový motor MAN, každý výkon 1100 kW (na D-1 a D-2)
nebo
2x dieselový motor 42B6, každý výkon 1100 kW (na D-3 až D-6)
2x lodní elektromotor PG20, každý s výkonem 372,9 kW (plný výkon) nebo 18,6 kW (ekonomický výkon)
4 skupiny akumulátorových baterií, každá skupina sestavena z 60 základních elementů
Výkon:
Power:
2200 kW při ? ot/min
Šrouby:
Propellers:
2x lodní šroub s pevnými lopatkami (počet lopatek ?)
2x fixed-pitch screw (number of blade ?)
Zásoba paliva:
Fuel Load:
128 t
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na hladině:
Surfaced Speed:
25,9 km/h
Rychlost pod hladinou:
Submerged Speed:
16,7 km/h
Dosah na hladině:
Surfaced Range:
8704 km při rychlosti 16,5 km/h
Dosah pod hladinou:
Submerged Range:
244 km při rychlosti 5,4 km/h
Maximální hloubka ponoření:
Maximum Depth:
90 m
Výzbroj a vybavení:
Armament and Equipment:
 
Výzbroj:
Armament:
- 6x přední torpédomet 533 mm
- 2x zadní torpédomet 533 mm
- 14 torpéd typu 53-27
- 1x kanón B24 ráže 100 mm (D-1 - D-4) nebo 1x kanón B-2 ráže 102 mm (D-5 - D-6)
- protiletadlový kanón 21K ráže 45 mm (D-1 - D-3, D-5 - D-6) nebo kulomet DŠK 12,7 mm (D-4)
Vybavení:
Equipment:
?
Uživatelské státy:
User States:
Svaz sovětských socialistických republik (SSSR)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - www.deepstorm.ru
Wikipedia - http://ru.wikipedia.org/wiki/
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-I-typ-D-Dekabrist-t54825#324667Verze : 0
Série I


Ponorka konstrukce B. M. Malinina, vyprojektovaná Technickým výborem továrny č. 189 (Baltské loděnice) v Leningradě v letech 1926-1927, stavba šesti lodí tohoto typu byla schválena Revoluční vojenskou radou v únoru 1927. Dvouplášťová loď ocelové konstrukce s nýtovaným povrchem tvořeným plány z pancéřové oceli, s dieselelektrickým pohonem a se dvěma lodními šrouby. Stavba probíhala v továrně č. 189 (Baltské loděnice) v Leningradě a v továrně č. 198 (Černomořské loděnice A. Martího) v Nikolajevě v letech 1927-1931.


Založené a na vodu spuštěné lodi:
Děkabrist [1927-1934] – D-1 [1934-1940];
Narodovolec [1927-1934] – D-2 [1934-1949] – B-2 [1949-1956];
Krasnogvardějec [1927-1934] – D-3 [1934-1942];
Revoljucioněr [1927-1934] – D-4 [1934-1943];
Spartakověc [1927-1934] – D-5 [1934-1949] – B-32 [1949-1955];
Jakobiněc [1924-1934] – D-6 [1934-1942].


Takticko-technická data:
délka – 76,6 m, největší šířka – 6,4 m, střední ponor – 3,8 m, výtlak na hladině – 934 ts, výtlak pod hladinou – 1 361 ts, motory – 2x dieselový motor MAN M10V49/48 o výkonu 1 100 k, 2x elektrický motor o výkonu 525 k, maximální rychlost na hladině – 14,6 uzlů, maximální rychlost pod hladinou – 8,5 uzlů, maximální akční rádius na hladině – 8 950 mil (při rychlosti 9 uzlů), maximální akční rádius pod hladinou – 158 mil (při rychlosti 2,9 uzlů), maximální hloubka ponoru – 90 m, rychlost ponoření – 90 s, maximální doba ponoření – 72 hodin, výzbroj – 6+2 torpédomety ráže 533 mm (14 torpéd), 1 kanón B-2 ráže 101,6 mm (120 nábojů), 1 kanón 21-K ráže 45 mm (500 nábojů), osádka – 53 mužů.


Literatura:
Běrežnoj, S.: Korabli Otěčestva - Podvodnyje lodki 2 (I – IX-bis serii). Charkov 1997.
Dmitrijev, V.: Sovětskoje podvodnoje korablestrojenije. Moskva 1990.
Platonov, A.: Sovětskije bojevyje korabli 1941-1945 gg. Č. 3 (podvodnyje lodki). Sankt-Pětěrburg 1996.
URL : https://www.valka.cz/SS-Serie-I-typ-D-Dekabrist-t54825#202317Verze : 0
MOD