Main Menu
User Menu

10. protiletadlový pluk [1980-1992]

10th Anti-Aircraft Regiment

     
Název:
Name:
10. protiletadlový pluk
Originální název:
Original Name:
10. protiletadlový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1980
Předchůdce:
Predecessor:
10. protiletadlový oddíl
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1980-01.12.1990 14. tanková divize
01.12.1990-31.10.1991 14. motostřelecká divize
31.10.1991-31.10.1992 14. mechanizovaná divize
Dislokace:
Deployed:
31.10.1980-31.10.1992 Poprad, Podtatranské kasárne Hrdinov Dukly /

Velitel:
Commander:
31.10.1980-DD.MM.1985 Koreň, Jozef (Podplukovník)
DD.MM.1985-31.10.1992 Horvát, Ján (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
31.10.1980-31.10.1992 VÚ 8016 Poprad
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 10. protiletadlový pluk
URL : https://www.valka.cz/10-protiletadlovy-pluk-1980-1992-t54823#408022Verze : 2
MOD
Útvar bol vyzbrojený 57 mm PLK S-60 spolu s rádiolokátormi SON-9, neskôr RPK-1. Ďalšie vybavenie tvorili prieskumné rádiolokátory P-15 (P-19). Pluk zároveň slúžil na výcvik špecialistov vojskovej protivzdušnej obrany. Ako nadpočetné a v obmedzenom množstve boli u neho vo výcvikových čatách v 80. rokoch začlenené prostriedky Strela-1M (v rokoch 1978 až 1984), Strela-10 (od roku 1987) a Strela-2M
Protilietadlové raketové komplety STRELA-1M na kolesovom podvozku obrneného transportéru BRDM-2 boli zavedené v roku 1978. Zo Sovietskeho zväzu boli dovezené iba 4 bojové vozidlá, zaradené najprv u výcvikovej čaty tohto pluku. Aj keď sa s nimi pôvodne počítalo pre prezbrojenie protilietadlových batérii vševojskových útvarov, nakoniec prednosť dostali modernejšie komplety STRELA-10M. V roku 1984 boli komplety z Popradu odovzdané do Loun, kde poslúžili pre prezbrojenie protilietadlovej batérie 3. motostreleckého pluku 1. tankovej divízie.
URL : https://www.valka.cz/10-protiletadlovy-pluk-1980-1992-t54823#202310Verze : 2
MOD