Main Menu
User Menu

SS - D-2 Narodovoljec (1929)

D-2 Narodovolets

Д-2 Народоволец

     
Název:
Name:
D-2 Narodovoljec
Originální název:
Original Name:
Д-2 Народоволец
Kategorie:
Category:
ponorka
Třída:
Class:
Série I typ D Děkabrist
Kódové označení:
Pennant Number:
D-2
Loděnice:
Builder:
Baltické loděnice a mechanický závod, Leningrad /
Založení kýlu:
Laid Down:
05.03.1927
Spuštění na vodu:
Launched:
19.05.1928
Uvedení do služby:
Commissioned:
06.09.1931
Vyřazení ze služby:
Decommissioned:
05.03.1987 Od 08.09.1989 vystavena v Leningradu jako památník Ruské flotily
From 08.09.1989 on view in Leningrad as Russian fleet memorial
Potopené lodě:
Sunk Ships:
14.10.1942 Jacobus Fritzen (transportní loď / troop ship - 4090 brt)
Velitel:
Commander:
01.11.1928-01.10.1929 Vorobjov, Vladimir Semjonovič ( )
01.01.1930-26.01.1933 Nazarov, Michail Kuzmič ( )
26.01.1933-13.06.1937 Rejsner, Lev Michajlovič ( )
13.06.1937-17.05.1938 Datčenko, Gavriil Grigorjevič ( )
17.05.1938-24.06.1938 Avgustinovič, Michail Petrovič ( )
24.06.1938-01.09.1939 Žukov, Arkadij Alexejevič ( )
29.10.1939-25.11.1940 Zajdulin, Izamil Magigulovič ( )
DD.11.1940-14.09.1945 Lindenberg, Roman Vladimirovič ( )
14.09.1945-30.05.1947 Alexandrov, Valentin Petrovič ( )
30.05.1947-DD.MM.1948 Kovalenko, Georgij Danilovič ( )
DD.MM.1948-DD.MM.1949 Jegorov, Sergej Grigorievič ( )
DD.MM.1949-DD.MM.1951 Andašev, Viktor Petrovič ( )
DD.MM.1951-DD.MM.1955 Chomič, Ivan Markovič ( )
DD.MM.1955-DD.MM.1955 Ananiev, Vsevolod Ivanovič ( )
DD.MM.1955-DD.MM.1956 Krylov, Jurij Alexandrovič ( )
Jednotka:
Unit:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- tovární číslo: 178
Zdroje:
Sources:
Šturm glubiny - http://www.deepstorm.ru/
Russkij podplav - http://www.submarines.narod.ru/Substory/3_I_2.html
Morskoje sobranije - http://www.morskoe-sobranie.ru/?page=d2
Along Sweden′s Coastline - www.lanternroom.com
Allan Jensens - "Vrag" - http://vrag.dk/
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#327437Verze : 0
Narodovoljec / Народоволец


Série I typ D Děkabrist


Její stavba byla zahájena 5. března 1927 v továrně č. 189 (Baltské loděnice) v Leningradě a na vodu byla spuštěna 19. května 1929. Do služby vstoupila 6. září 1931 a vlajka byla na lodi poprvé vztyčena 20. listopadu 1931.


Ponorka působila v rámci:
Námořních sil Baltského moře (září 1931 – srpen 1933),
Severní válečné flotily (srpen 1933 – srpen 1934).


Veliteli ponorky byli:
M. K. Nazarov (září 1931 -
Lev Michajlovič Rejsner (- srpen 1934).


Ponorka byla 21. srpna 1934 přejmenována na ponorku D-2 [1934-1949].


Literatura:
Běrežnoj, S.: Korabli Otěčestva - Podvodnyje lodki 2 (I – IX-bis serii). Cahrkov 1997.
Dmitrijev, V.: Sovětskoje podvodnoje korablestrojenije. Moskva 1990.
Platonov, A.: Sovětskije bojevyje korabli 1941-1945 gg. Č. 3 (podvodnyje lodki). Sankt-Pětěrburg 1996.
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#202069Verze : 0
MOD
SS - D-2 Narodovoljec - Chronologie část 1: od založení kýlu do začátku II.světové války


     
Chronologie:SS - D-2 Narodovoljec - část 1/?: 05.03.1927 - 15.09.1942
Datum:Událost:
05.03.1927založen kýl plavidla v loděnici Baltijskovo sudostroitělnovo i mechaničeskovo zavoda v Leningradu pod jménem "Narodovoljec"
19.05.1929spuštěna na vodu
06.09.1931podepsán předávací a přebírací protokol
06.09.1931ponorka uvedena do služby
14.11.1931(?10.10.)vztyčena vlajka Vojenského námořnictva
11.10.1931převedena do sestavy Námořních sil Baltského moře (dále MSBM - МСБН - Морские силы Балтийского моря)
11.10.1931zařazena do 3.ponorkového oddílu MSBM
31.10.1931v době provádění zkoušek (vedl je velitel 3.ponorkového oddílu Skriganov) v 10:00 místního času došlo ve velkém Kronštadském kotvišti při změně kurzu ke srážce s plachetnicí Silnaja, která včas nezměnila kurz. Plachetnice naskočila na přední část ponorky z pravé strany paluby a ohnula stožár rádiové antény. Dále byly zohýbány sloupky lanového zábradlí a vzniklo ještě několik drobných poškození. K proražení pláště ponorky ani jejích nádrží nedošlo.
20.11.1931potvrzen předávací a přebírací protokol
20.11.1931zařazena do výzbroje Revolučních ozbrojených sil
28.12.1932přeřazena do sestavy 2.ponorkového oddílu MSBM
28.12.1932přiděleno kódové označení Nr.22 (№22)
18.05.1933-05.08.1933uskutečněna přeplavba z Leningradu do Murmansku Belomořsko-Baltským kanálem v sestavě EON-1 (ЭОН = экспедиция особого назначения = expedice zvláštního určení) společně se sesterskou ponorkou D-2 a dalšími hladinovými loděmi
05.08.1933začleněna do sestavy Samostatného oddílu ponorek Severní vojenské flotily
1933přesun do oblasti Teriběrka (Териберка, Loc.: 69°09′41"N 35°08′38"E)
21.08.1934dostala nové kódové označení D-2
1934pokus o první výpravu v Nové Zemi společně s ponorkou D-1; v Barentsově moři zastihla ponorky tak silná bouře, že byly přinuceny k návratu do Kolského zálivu
1935v těžkých meteorologických podmínkách zopakovala výpravu k Nové Zemi
1935po návratu z výpravy se účastnila taktického cvičení
1935za rok 1935 dosáhla úctyhodný počet 135 plavebních dnů
14.08.1936-02.09.1936Ve dvojici s D-1 navštívila Novou Zemi a po proplutí průlivem Matočkin Šar dopluli do Karského moře; obě ponorky se vrátily do Kolského zálivu, kde se účastnily taktického cvičení; společně s D-3 uskutečnila plavbu do hodně severních oblastí k Medvědímu ostrovu a Špicberským mělčinám, pak ponorky D-2 a D-3 pokračovaly k Lofotenským ostrovům; cestou přečkaly bouři o síle 9 ballů; za dobu plavby absolvovala 5803 nm (10747 km), z toho 501 nm (928 km) pod vodou
11.05.1937začleněna do sestavy Severní flotily
Datumzařazena do sestavy 1.ponorkového oddílu Brigády ponorek Severní flotily
25.07.1938v Kolském zálivu došlo k velkému náklonu ponorky, která ztratila plavbyschopnost; klesla do hloubky 115 až 120 m, objevily se kapky vody na ucpávkách a krycích plátech pevného trupu
duben 1939společně s ponorkami Šč-402, Šč-403 a Šč-404 zabezpečovala rádiové spojení s letadlem Ilju3in DB-3 pilotovaným Vladimírem Konstantinovičm Kokkinaki v době jeho letu do USA bez mezipřistání
22.09.1939-29.09.1939návrat do Leningradu na generální opravu a modernizaci; převelena do podřízenosti Oddílu ponorek ve výrobě a v generální opravě Baltské flotily Rudé armády
17.08.1941po ukončení generální opravy a modernizace byla znovu začleněna do bojové sestavy Baltské flotily Rudé armády
září 1941začátkem měsíce opustila vody závodu a potom měla staniště na řece Něva
1942začátkem roku byla začleněna do sestavy 1.ponorkového oddílu Brigády ponorek Baltské flotily Rudé armády
15.09.1942přesun z Leningradu do Kronštadtu
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#327546Verze : 0
Sovětská ponorka Série I typ D Děkabrist D-2 Narodovoljec


První velitel sovětské ponorky D-2 Narodovoljec Nazarov N.K.


Šturm glubiny - www.deepstorm.ru
SS - D-2 Narodovoljec (1929) - První velitel ponorky D-2 Narodovoljec Nazarov N.K.

První velitel ponorky D-2 Narodovoljec Nazarov N.K.
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#327548Verze : 0
Sovětská ponorka Série I typ D Děkabrist D-2 Narodovoljec


První inženýr-mechanik sovětské ponorky D-2 Narodovoljec Nazarov N.K.


Šturm glubiny - www.deepstorm.ru
SS - D-2 Narodovoljec (1929) - První inženýr-mechanik sovětské ponorky D-2 Narodovoljec Nazarov N.K.

První inženýr-mechanik sovětské ponorky D-2 Narodovoljec Nazarov N.K.
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#327549Verze : 0
Sovětská ponorka Série I typ D Děkabrist D-2 Narodovoljec


Členové posádky sovětské ponorky D-2 Narodovoljec na společné fotografii s obyvateli stanoviště Bělušja Guba (Loc.: 71°32′15"N 52°19′58"E), rok 1935.


Šturm glubiny - www.deepstorm.ru
SS - D-2 Narodovoljec (1929) - Členové posádky sovětské ponorky D-2 Narodovoljec na společné fotografii s obyvateli stanoviště Bělušja Guba, rok 1935

Členové posádky sovětské ponorky D-2 Narodovoljec na společné fotografii s obyvateli stanoviště Bělušja Guba, rok 1935
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#327551Verze : 0
SS - D-2 Narodovoljec - Chronologie část 2: II.světová válka - 1.bojová plavba


     
Chronologie:SS - D-2 Narodovoljec - část 2/?: 1.bojová plavba 23.09.1942 - 06.11.1942
Datum:Událost:
23.09.1942 - 21:10 zahájena první bojová plavba z přístavu Kronštadt (bod 01) s cílem hlídkovat západně od výstupů z Irbenského průlivu (bod A) a průlivu Soela (bod B) v pozici číslo 4 (позиция №4), poté pak působit v prostoru západně od ostrova Bornholm (bod C) v pozici číslo 1 (позиция №1)
24.09.1942 - 05:29připlula do bodu ponoření (bod 02) východně od ostrova Gogland (bod C)v doprovodu rychlých minolovek BTŠč-210, BTŠč-211, BTŠč-215, BTŠč-217, BTŠč-218 a hlídkového člunu
24.09.1942 - 16:42cca 45 kabelů (8383,5 m) sesverozápadně od ostrova Gogland (bod 03) se zapletla do protiponorkové sítě a silně narazila na dno; bylo poškozeno vertikální kormidlo a utrženy protiminové oblouky předních horizontálních kormidel
24.09.1942 - 16:42ponorce se podařilo vysvobodit ze sítě a potom byla kormidla prohlédnuta třinácti potápěči
25.09.1942 - ránoještě před rozbřeskem byla provedena následná kontrola a oprava kormidel, čímž se jejich funkčnost a tím i ovladatelnost ponorky značně zlepšila
29.09.1942 - 05:20dokončen zrychlený přesun finským zálivem v prostoru severně od ostrova Rista
30.09.1942 - ránov prostoru poblíž Irbenského průlivu byla objevena hlídková loď - nebyla proti ní vedena žádná činnost
30.09.1942 - 23:03obdržen rozkaz přesunout se do pozice číslo 1 (позиция №1) západně od ostrova Bornholm (bod 06)
03.10.1942 - 09:57v rajónu majáku Högby (bod D) severně od ostrova Öland (bod 07) proveden torpédový útok (interní číslo Sov_D-2_01_1942) na konvoj (2 transportní lodě, 2 doprovodné lodě); zaměřena druhá transportní loď s odhadovaným výtlakem 12000 t; vypuštěna 2 torpéda pod vodou, vzdálenost 6 kabelů (1112 m), cca za 1 minutu jedna exploze; výsledky útoku nejsou známy, zahraniční zdroje o útoku nemají záznam
03.10.1942 - 10:02ve stejném místě zahájen druhý torpédový útok na "zbývající" dopravní loď; velitel ponorky ale zahlédl doprovodné lodě a útok ještě před vypuštěním torpéda přerušil a od nepřítele se odpoutal; ponorka nebyla nepřítelem pronásledována, ba ani zjištěna
06.10.1942 - ránozaujato hlídkování v postavení číslo 4 (P01 - позиция №1)
07.10.1942 - 11:04proveden torpédový útok (interní číslo Sov_D-2_02_1942) na osamocenou dopravní loď jihozápadně od Ystadu, výtlak lodě neznámý; odpálení jednoho torpéda pod vodou, vzdálenost 7 kabelů (necelých 1300 m); po vypuštění vyplulo torpédo na hladinu a bylo posádkou dopravní lodě zpozorováno; transportní loď provedla obrat a torpédu se vyhnula, zahraniční zdroje o útoku nemají záznam
08.10.1942 - 22:22torpédový útok (interní číslo Sov_D-2_03_1942) na osamocenou dopravní loď 36 nm (66.7 km) severně od majáku Rügenwalde (polský maják Darłowo)
09.10.1942 - čas ?upuštěno od torpédového útoku kvůli velkému kurzovému úhlu
10.10.1942 - 15:03neúspěšný torpédový útok (interní číslo Sov_D-2_04_1942) německý parník Timandra, 948 t, 64.8 km východně od ostrova Bornholm
11.10.1942 - 00:47torpédový útok (interní číslo Sov_D-2_05_1942)na osamocenou transportní loď, výtlak ?, 18 nm (33,3 km) jihovýchodně od majáku Smygehuk (bod F); jedno torpédo vypuštěno pod vodou, dálka 3 kabely (556 m); kvůli chybě horizontálního kormidla v okamžiku odpálení ponorka zašla na hloubku; torpédo cíl minulo, zahraniční zdroje o útoku nemají záznam
14.10.1942 - 10:39neúspěšný torpédový útok (interní číslo Sov_D-2_06_1942) na osamocenou transportní loď 18 nm (33,3 km); vypuštěno jedno torpédo pod vodou, dálka 4 kabely (781,2 m); byla to německá loď Jacobus Fritzen s nákladem uhlí, výtlak 4090 t
14.10.1942 - 16:33torpédový útok (interní číslo Sov_D-2_07_1942) na osamocenou transportní loď 14,5 nm (26,9 km), odhadovaný výtlak 8000 t; vypuštěno jedno torpédo pod vodou, dálka 4 kabely (781,2 m); po cca 1 minutě výbuch; potopena německá loď Jacobus Fritzen s nákladem uhlí, výtlak 4090 t
15.10.1942 - 18.10.1942hlídkování v prostoru pozice 1 (P01 - позиция №1)
16.10.1942 - večerzlomil se píst kingstonu systému rychlého ponoření, zatopen dělostřelecký sklep, nádrž rychlého ponoření nefunguje
18.10.1942 - 17:55zachytila se v rybářšké síti
19.10.1942 - 17:55torpédový útok (bod 12, interní číslo Sov_D-2_08_1942) 30 nm (56 km) západo-severozápadně od mysu Taran (bod G) na konvoj (2x železniční loď, 6x rychlý hlídkový člun); pod vodou vypuštěna 2 torpéda na jednu železniční loď, dálka 6 kabelů (1111,8 m); cca za 1 minutu se ozvaly dvě exploze; poškozena německá železniční loď Deutschland, výtlak 2972 t, převážela příslušníky norské legie na dovolenou; loď musela do doků a byla opravena až v únoru 1943
19.10.1942 - 18:00 lodě protiponorkové ochrany podnikly proti D-2 Narodovoljec bezúspěšný protiútok hlubinnými bombami, svrhly 16 hlubinných bomb
22.10.1942 - čas ?ponorka se přesunula (bod 13) do prostoru zátoky Hannö (bod M)
23.10.1942 - čas ?nemohl být proveden torpédový útok, protože ponorka měla směrem k potenciálnímu cíly nevýhodný kurzový úhel
25.10.1942 - čas ?přesunula se do (bod 15) prostoru námořní základny Karlskrona (bod J)
26.10.1942 - v noci objevila ponorku, od které se odpoutala obratem o 180°
27.10.1942 - ránopodle rozkazu z nadřízeného velitelství zahájila z prostoru námořní základny Karlskrone návrat na domovskou základnu
29.10.1942 - večer10 nm východně od ostrova Bogskär (bod K) byla objevena a bezůspěšně atakována (bod 16) nepřátelskou hídkovou lodí
30.10.1942 - 21:36zahájen zrychlený přesun (bod 17) finským zálivem v prostoru severně od ostrova Rista
03.11.1942 - 20:57při proplouvání minovým polem "Seeigel" (bod 18) došlo ke kontaktu (spíše ale jenom doteku) minového ochrannného oblouku s kotvicím lankem miny
04.11.1942 - 11:18setkání (bod 19) s vlastními (sovětskými) hlídkovými čluny
04.11.1942 - odpolednedoplula do zátoky Norre-Kappellacht (bod 20 ), ostrov Lavansaari (bod L)
06.11.1942 - 00:55střetla se (bod 20) s rychlých minolovkami BTŠč-207, BTŠč-210, BTŠč-211, BTŠč-217, BTŠč-218 a dvěma hlídkovými čluny a v jejich doprovodu doplula do přístavu Kronštadt (bod 01)
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#327781Verze : 0
SS - D-2 Narodovoljec - Chronologie část 2: II.světová válka - trasa 1.bojové plavby


Konečná verze / Final version
SS - D-2 Narodovoljec (1929) - D-2 Narodovoljec - trasa 1.bojové plavby

D-2 Narodovoljec - trasa 1.bojové plavby
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#328013Verze : 0
Sovětská ponorka Série I typ D Děkabrist D-2 Narodovoljec


Velitel sovětské ponorky D-2 Narodovoljec Roman Vladimirovič Lindenberg.


Velel ponorce prakticky po celou dobu II.světové války (20.11.1940 - 14.03.1945)


Šturm glubiny - www.deepstorm.ru
SS - D-2 Narodovoljec (1929) - Velitel sovětské ponorky D-2 Narodovoljec po celou dobu II.světové války Roman Vladimirovič Lindenberg.

Velitel sovětské ponorky D-2 Narodovoljec po celou dobu II.světové války Roman Vladimirovič Lindenberg.
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#327552Verze : 0
     
SS - D-2 NarodovoljecProtokol o námořním útoku / Report about naval attack
Interní číslo útoku / Internal number of attack Sov_D-2_01_1942
Velitel (kapitán) / Commander (captain)kapitán třetího stupně Lindenberg Roman Vladimirovič
Datum útoku / Date of attack 03.10.1942
Útočník / AttackerÚdaje od útočícího plavidla (velitele plavidla) / Data from attacking vessel (vessel commander)
Sestava konvoje / Convoy assembly- 2x transportní loď
- 2x minonosky
Čas útoku / Attack time 09:57
Místo útoku / Attack positionrajón majáku Högby, severně od ostrova Öland
Souřadnice / Coordinates 57°26′42.25"N 17°05′23.52"E
Cíl útoku / Attack targettransportní loď, jméno neznámé, 12000 t
Poloha útočníka / Position of attackerpod vodou
Způsob útoku / Attack methodtorpédový s časovým intervalem
Spotřeba manunice / Ammunition consumption2 torpéda
Vzdálenost / Distance1,1 km
Výsledek útoku / Result of attackpravděpodobně nepotopena
Popis útoku / Description of attack(1) - strana 9 - 1 minutu po vypuštění torpéd bylo slyšet výbuch, při pokusu o útok na "zbývající" plavidlo se velitel domníval, že ponorka byla objevena minonoskou, útok přerušil a první útok nevyhodnotil
(2) - strana 90 - minutí
(3) - strana 86 - parník potopen
(4) - strana 21 - ponorka D-2 u ostrova Öland salvou 2 torpéd potopila transportní loď (11500 brt), která byla součástí konvoje 2 transportních lodí a 2 minonosek
(5) - strana 82 - ponorka D-2 v prostoru ostrova Öland objevila 2 nepřátelské transportní lodě pod ochranou 2 torpédoborců; velitel vybral k útoku poslední plavidlo; po skončení útoku se transportní loď potopila
(6) - strana 280 - 3.října v prostoru ostrova Öland objevila 2 nepřátelské transportní lodě pod ochranou 2 torpédoborců; proveden útok na zadní transportní loď; transportní loď se potopila; do pokusu o útok na druhou transportní loď se zamíchal torpédoborec, ale loď zůstala na míste bez pohybu
Napadený / AttackedÚdaje od napadnuté strany (nepřítele) / Data from attacked side (enemy)
Sestava konvoje / Convoy assembly-
Čas útoku / Attack time -
Místo útoku / Attack position-
Souřadnice / Coordinates -
Cíl útoku / Attack target-
Výsledek útoku / Result of attack-
Popis útoku / Description of attackžádné údaje
Ztráty na živé síle / Loss on people0 zabito / 0 zraněno
Ztráty na materiálu / Loss on material0
Poznámka / Notecíl objeven v 09:35
Zdroj (1) - Морозов М.Э. – Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Летопись боевых походов. Часть 1. Краснознаменный Балтийский флот. – М.: изд. "Полигон", 2001. – 96 с.: ил.
(2) - Платонов А.В. – Энциклопедия советских подводных лодок. 1941-1945. – М.: ООО "Издательство АСТ"; СПб.: ООО "Издательство "Полигон", 2004. – 592 с.: ил.
(3) - Jurgen Rohwer – Allied Submarine Attacks of World War Two (European Theatre of Operations 1939-1945). Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1997
(4) - Великая Отечественная день за днем. – Морской сборник 10-1992
(5) - Емельянов Л. А. – Советские подводные лодки в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1981
(6) - Трибуц В.Ф. – Балтийцы сражаются. – М.: Воениздат, 1985. – 463 с., 10 л. ил.: – (Военные мемуары)
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#328228Verze : 0
     
SS - D-2 NarodovoljecProtokol o námořním útoku / Report about naval attack
Interní číslo útoku / Internal number of attack Sov_D-2_02_1942
Velitel (kapitán) / Commander (captain)kapitán třetího stupně Lindenberg Roman Vladimirovič
Datum útoku / Date of attack 07.10.1942
Útočník / AttackerÚdaje od útočícího plavidla (velitele plavidla) / Data from attacking vessel (vessel commander)
Sestava konvoje / Convoy assemblyosamocené plavidlo
Čas útoku / Attack time 11:04
Místo útoku / Attack positionjihozápadně od ostrova Ystad
Souřadnice / Coordinates 55°20′43.59"N 13°46′08.12"E
Cíl útoku / Attack targettransportní loď, jméno neznámé, výtlak ?
Poloha útočníka / Position of attackerpod vodou
Způsob útoku / Attack methodtorpédový, se zaměřovačem
Spotřeba manunice / Ammunition consumption1 torpédo
Vzdálenost / Distance1,3 km
Výsledek útoku / Result of attackneúspěšný
Popis útoku / Description of attack(1) - strana 9 - po vypuštění se ponorka vynořila na hladinu, torpédo bylo posádkou dopravní lodě zpozorováno; transportní loď provedla obrat a torpédu se vyhnula
(2) - strana 90 - minutí
(3) - strana 86 - minutí
(4) - strana 22 - ponorka D-2 neúspěšně zaútočila jedním torpédem západně od ostrova Bornholm na nepřátelskou transportní loď
Napadený / AttackedÚdaje od napadnuté strany (nepřítele) / Data from attacked side (enemy)
Sestava konvoje / Convoy assembly-
Čas útoku / Attack time -
Místo útoku / Attack position-
Souřadnice / Coordinates -
Cíl útoku / Attack target-
Výsledek útoku / Result of attack-
Popis útoku / Description of attackžádné údaje
Ztráty na živé síle / Loss on people0 zabito / 0 zraněno
Ztráty na materiálu / Loss on material0
Poznámka / Notecíl objeven v 10:44
Zdroj (1) - Морозов М.Э. – Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Летопись боевых походов. Часть 1. Краснознаменный Балтийский флот. – М.: изд. "Полигон", 2001. – 96 с.: ил.
(2) - Платонов А.В. – Энциклопедия советских подводных лодок. 1941-1945. – М.: ООО "Издательство АСТ"; СПб.: ООО "Издательство "Полигон", 2004. – 592 с.: ил.
(3) - Jurgen Rohwer – Allied Submarine Attacks of World War Two (European Theatre of Operations 1939-1945). Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1997
(4) - Великая Отечественная день за днем. – Морской сборник 10-1992
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#328238Verze : 0
     
SS - D-2 NarodovoljecProtokol o námořním útoku / Report about naval attack
Interní číslo útoku / Internal number of attack Sov_D-2_03_1942
Velitel (kapitán) / Commander (captain)kapitán třetího stupně Lindenberg Roman Vladimirovič
Datum útoku / Date of attack 08.10.1942
Útočník / AttackerÚdaje od útočícího plavidla (velitele plavidla) / Data from attacking vessel (vessel commander)
Sestava konvoje / Convoy assemblyosamocené plavidlo
Čas útoku / Attack time 22:22
Místo útoku / Attack position66.7 km severně od majáku Rügenwalde (polský maják Darłowo), jižně od ostrova Ystad
Souřadnice / Coordinates 55°02′30.08"N 16°25′5.53"E
Cíl útoku / Attack targetšvédská transportní loď Gunnar, 1258 t
Poloha útočníka / Position of attackerna hladině
Způsob útoku / Attack methodtorpédový, se zaměřovačem
Spotřeba manunice / Ammunition consumption1 torpédo
Vzdálenost / Distance0,37 km
Výsledek útoku / Result of attackneúspěšný
Popis útoku / Description of attack(1) - strana 9 - minutí
(2) - strana 90 - minutí
(3) - strana 86 - minutí, z parníku sledovali jedno torpédo, které je minulo
(4) - strana 22 - ponorka D-2 neúspěšně zaútočila jedním torpédem jižně od ostrova Ystad na nepřátelskou transportní loď
Napadený / AttackedÚdaje od napadnuté strany (nepřítele) / Data from attacked side (enemy)
Sestava konvoje / Convoy assemblyosamocené plavidlo
Čas útoku / Attack time 22:20 (19:20 UTC time)
Místo útoku / Attack position66.7 km severně od majáku Rügenwalde (polský maják Darłowo), jižně od ostrova Ystad
Souřadnice / Coordinates 55°02′30.08"N 16°25′5.53"E
Cíl útoku / Attack targetšvédská transportní loď Gunnar, 1258 t
Výsledek útoku / Result of attackneúspěšný
Ztráty na živé síle / Loss on people0 zabito / 0 zraněno
Ztráty na materiálu / Loss on material0
Popis útoku / Description of attackz parníku sledovali jedno torpédo, které je minulo
Poznámka / Notecíl objeven v 21:53
Zdroj (1) - Морозов М.Э. – Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Летопись боевых походов. Часть 1. Краснознаменный Балтийский флот. – М.: изд. "Полигон", 2001. – 96 с.: ил.
(2) - Платонов А.В. – Энциклопедия советских подводных лодок. 1941-1945. – М.: ООО "Издательство АСТ"; СПб.: ООО "Издательство "Полигон", 2004. – 592 с.: ил.
(3) - Jurgen Rohwer – Allied Submarine Attacks of World War Two (European Theatre of Operations 1939-1945). Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1997
(4) - Великая Отечественная день за днем. – Морской сборник 10-1992
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#328247Verze : 0
     
SS - D-2 NarodovoljecProtokol o námořním útoku / Report about naval attack
Interní číslo útoku / Internal number of attack Sov_D-2_04_1942
Velitel (kapitán) / Commander (captain)kapitán třetího stupně Lindenberg Roman Vladimirovič
Datum útoku / Date of attack 10.10.1942
Útočník / AttackerÚdaje od útočícího plavidla (velitele plavidla) / Data from attacking vessel (vessel commander)
Sestava konvoje / Convoy assembly?
Čas útoku / Attack time 15:03
Místo útoku / Attack position64.8 km východně od ostrova Bornholm
Souřadnice / Coordinates 55°06′33.64"N 16°09′23.13"E
Cíl útoku / Attack targetněmecký parník Timandra, 948 t
Poloha útočníka / Position of attacker?
Způsob útoku / Attack methodtorpédový, se zaměřovačem
Spotřeba manunice / Ammunition consumption1 torpédo
Vzdálenost / Distance? km
Výsledek útoku / Result of attackneúspěšný
Popis útoku / Description of attackminutí
Napadený / AttackedÚdaje od napadnuté strany (nepřítele) / Data from attacked side (enemy)
Sestava konvoje / Convoy assembly?
Čas útoku / Attack time 15:03
Místo útoku / Attack position64.8 km východně od ostrova Bornholm
Souřadnice / Coordinates  55°06′33.64"N 16°09′23.13"E
Cíl útoku / Attack targetněmecký parník Timandra, 948 t
Výsledek útoku / Result of attackneúspěšný
Popis útoku / Description of attackz parníku sledovali jedno torpédo, které je minulo
Ztráty na živé síle / Loss on people0 zabito / 0 zraněno
Ztráty na materiálu / Loss on material0
Poznámka / Noteo tomto útoku informuje pouze Jurgen Rohwer (strana 86), ostatní dostupné zdroje jej nepotvrzují
Zdroj Jurgen Rohwer – Allied Submarine Attacks of World War Two (European Theatre of Operations 1939-1945). Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1997
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#328809Verze : 0
     
SS - D-2 NarodovoljecProtokol o námořním útoku / Report about naval attack
Interní číslo útoku / Internal number of attack Sov_D-2_05_1942
Velitel (kapitán) / Commander (captain)kapitán třetího stupně Lindenberg Roman Vladimirovič
Datum útoku / Date of attack 11.10.1942
Útočník / AttackerÚdaje od útočícího plavidla (velitele plavidla) / Data from attacking vessel (vessel commander)
Sestava konvoje / Convoy assemblyosamocené plavidlo
Čas útoku / Attack time 00:47
Místo útoku / Attack position33,3 km jihovýchodně od majáku Smygehuk
Souřadnice / Coordinates 55°06′33.64"N 16°09′23.13"E
Cíl útoku / Attack targettransportní loď, jméno neznámé, výtlak ?
Poloha útočníka / Position of attackerna hladině
Způsob útoku / Attack methodtorpédový, se zaměřovačem
Spotřeba manunice / Ammunition consumption1 torpédo
Vzdálenost / Distance0,556 km
Výsledek útoku / Result of attackneúspěšný
Popis útoku / Description of attackjedno torpédo vypuštěno pod vodou, dálka 4 kabely (781,2 m); kvůli chybě horizontálního kormidla v okamžiku odpálení ponorka zašla na hloubku; torpédo cíl minulo
Napadený / AttackedÚdaje od napadnuté strany (nepřítele) / Data from attacked side (enemy)
Sestava konvoje / Convoy assembly-
Čas útoku / Attack time -
Místo útoku / Attack position-
Souřadnice / Coordinates -
Cíl útoku / Attack target-
Výsledek útoku / Result of attack-
Popis útoku / Description of attackžádné údaje
Ztráty na živé síle / Loss on people0 zabito / 0 zraněno
Ztráty na materiálu / Loss on material0
Poznámka / Note - cíl objeven 10.10.1942 ve 21:30 hodin
Zdroj (1) - Морозов М.Э. – Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Летопись боевых походов. Часть 1. Краснознаменный Балтийский флот. – М.: изд. "Полигон", 2001. – 96 с.: ил.
(2) - Платонов А.В. – Энциклопедия советских подводных лодок. 1941-1945. – М.: ООО "Издательство АСТ"; СПб.: ООО "Издательство "Полигон", 2004. – 592 с.: ил.
(3) - Jurgen Rohwer – Allied Submarine Attacks of World War Two (European Theatre of Operations 1939-1945). Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1997
(4) - Великая Отечественная день за днем. – Морской сборник 10-1992
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#328822Verze : 0
     
SS - D-2 NarodovoljecProtokol o námořním útoku / Report about naval attack
Interní číslo útoku / Internal number of attack Sov_D-2_06_1942
Velitel (kapitán) / Commander (captain)kapitán třetího stupně Lindenberg Roman Vladimirovič
Datum útoku / Date of attack 14.10.1942
Útočník / AttackerÚdaje od útočícího plavidla (velitele plavidla) / Data from attacking vessel (vessel commander)
Sestava konvoje / Convoy assemblyosamocené plavidlo
Čas útoku / Attack time 10:39
Místo útoku / Attack position33,3 km jihovýchodně od majáku Smygehuk
Souřadnice / Coordinates 55°06′33.64"N 16°09′23.13"E
Cíl útoku / Attack targettransportní loď, jméno neznámé, výtlak ?
Poloha útočníka / Position of attackerpod vodou
Způsob útoku / Attack methodtorpédový, se zaměřovačem
Spotřeba manunice / Ammunition consumption1 torpédo
Vzdálenost / Distance0,556 km
Výsledek útoku / Result of attackneúspěšný
Popis útoku / Description of attack(1) - strana 9 - v okamžiku vypuštění torpéda vinou chyby horizontálního kormidla ponorka zašla na hloubku a cíl minula
(2) - strana 90 - minutí
(3) - strana 86 - minutí
(4) - strana 24 - minutí
Napadený / AttackedÚdaje od napadnuté strany (nepřítele) / Data from attacked side (enemy)
Sestava konvoje / Convoy assembly-
Čas útoku / Attack time -
Místo útoku / Attack position-
Souřadnice / Coordinates -
Cíl útoku / Attack target(1) - zahraniční údaje nejsou
(2) - německá transportní loď Jacobus Fritzen, 4090 brt
(3) - německý perník Jacobus Fritzen
(4) - zahraniční údaje nejsou
Výsledek útoku / Result of attackminutí
Popis útoku / Description of attack(1) - zahraniční údaje nejsou
(2) - minutí
(3) - minutí
(4) - minutí
Ztráty na živé síle / Loss on people0 zabito / 0 zraněno
Ztráty na materiálu / Loss on material0
Poznámka / Note - cíl objeven 10:19 hodin
Zdroj (1) - Морозов М.Э. – Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Летопись боевых походов. Часть 1. Краснознаменный Балтийский флот. – М.: изд. "Полигон", 2001. – 96 с.: ил.
(2) - Платонов А.В. – Энциклопедия советских подводных лодок. 1941-1945. – М.: ООО "Издательство АСТ"; СПб.: ООО "Издательство "Полигон", 2004. – 592 с.: ил.
(3) - Jurgen Rohwer – Allied Submarine Attacks of World War Two (European Theatre of Operations 1939-1945). Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1997
(4) - Великая Отечественная день за днем. – Морской сборник 10-1992
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#328824Verze : 0
     
SS - D-2 NarodovoljecProtokol o námořním útoku / Report about naval attack
Interní číslo útoku / Internal number of attack Sov_D-2_07_1942
Velitel (kapitán) / Commander (captain)kapitán třetího stupně Lindenberg Roman Vladimirovič
Datum útoku / Date of attack 14.10.1942
Útočník / AttackerÚdaje od útočícího plavidla (velitele plavidla) / Data from attacking vessel (vessel commander)
Sestava konvoje / Convoy assemblyosamocené plavidlo
Čas útoku / Attack time 10:39
Místo útoku / Attack position33,3 km jihovýchodně od majáku Smygehuk
Souřadnice / Coordinates 55°06′33.64"N 16°09′23.13"E
Cíl útoku / Attack target(1) - transportní loď, 8000 tun
(2) - transportní loď
(3) - parník (11000 t)
(4) - neuvedeno
(5) - neuvedeno
(6) - neuvedeno
Poloha útočníka / Position of attackerpod vodou
Způsob útoku / Attack methodtorpédový, se zaměřovačem
Spotřeba manunice / Ammunition consumption1 torpédo
Vzdálenost / Distance0,741 km
Výsledek útoku / Result of attacknepřátelské plavidlo potopeno
Popis útoku / Description of attack(1) - strana 9 - za 1 minutu po vypuštění torpéd bylo slyšet silnou explozi
(2) - strana 90, 535 - transportní loď potopena
(3) - strana 86 - parník potopen
(4) - strana 24 - neuvedeno
(5) - strana 82 - neuvedeno
(6) - strana 280 - neuvedeno
Napadený / AttackedÚdaje od napadnuté strany (nepřítele) / Data from attacked side (enemy)
Sestava konvoje / Convoy assemblyosamocené plavidlo
Čas útoku / Attack time 10:39
Místo útoku / Attack position33,3 km jihovýchodně od majáku Smygehuk
Souřadnice / Coordinates 55°06′33.64"N 16°09′23.13"E
Cíl útoku / Attack target(1) - německá transportní loď Jacobus Fritzen (4090 brt)
(2) - transportní loď Jacobus Fritzen (4090 brt)
(3) - parník Jacobus Fritzen (4090 brt)
(4) - transportní loď Jacobus Fritzen (4090 brt)
(5) - ozbrojená transportní loď Jacobus Fritzen (4090 brt)
(6) - transportní loď Jacobus Fritzen (cca 5000 brt)
Výsledek útoku / Result of attackplavidlo potopeno
Popis útoku / Description of attack(1) - německá transportní loď Jacobus Fritzen (4090 brt) potopena s nákladem uhlí, 1 mrtvý, 3 zranění
(2) - německá transportní loď Jacobus Fritzen (4090 brt) potopena s nákladem uhlí
(3) - potopena německá transportní loď Jacobus Fritzen (4090 brt)
(4) - ponorka D-2 ve dvou útocích (první útok byl v 10:39) potopila jedním torpédem německou transportní loď Jacobus Fritzen (4090 brt)
(5) - 14.října v prostoru u ostrova Bornholm toutéž ponorkou (D-2) byla potopena ozbrojená transportní loď Jacobus Fritzen
(6) - 14.října velitel objevil samostatně plující transportní loď Jacobus Fritzen s výtlakem okolo 5000 t; ze vdálenosti 4 kabely vypustil Lindberg torpédo a potopil ji
Ztráty na živé síle / Loss on people1 zabito / 3 zraněno
Ztráty na materiálu / Loss on material- ? t uhlí
- 4090 brt
Poznámka / Note - cíl objeven 15:36 hodin
Zdroj (1) - Морозов М.Э. – Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Летопись боевых походов. Часть 1. Краснознаменный Балтийский флот. – М.: изд. "Полигон", 2001. – 96 с.: ил.
(2) - Платонов А.В. – Энциклопедия советских подводных лодок. 1941-1945. – М.: ООО "Издательство АСТ"; СПб.: ООО "Издательство "Полигон", 2004. – 592 с.: ил.
(3) - Jurgen Rohwer – Allied Submarine Attacks of World War Two (European Theatre of Operations 1939-1945). Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1997
(4) - Великая Отечественная день за днем. – Морской сборник 10-1992
(5) - Емельянов Л. А. – Советские подводные лодки в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1981
(6) - Трибуц В.Ф. – Балтийцы сражаются. – М.: Воениздат, 1985. – 463 с., 10 л. ил.: – (Военные мемуары)
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#328849Verze : 0
SS - D-2 Narodovoljec - německá nákladní loď Jacobus Fritzen potopená 14.10.1942 v 16:33 hodin


Německá nákladní loď Jacobus Fritzen, kterou ponorka D-2 Narodovoljec potopila s nákladen uhlí torpédem dne 14.10.1942 v 16:33 hodin v Baltském moři.


Loď byla dlouhá 105 m, široká 15,5 m, výtlak 4090 t a její kýl byl založen v roce 1900.
SS - D-2 Narodovoljec (1929) - německá nákladní loď Jacobus Fritzen

německá nákladní loď Jacobus Fritzen
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#327790Verze : 0
SS - D-2 Narodovoljec - německá nákladní loď Jacobus Fritzen potopená 14.10.1942 v 16:33 hodin


Fotografie vraku německé dopravní lodě Jacobus Fritzen z materiálu, který 18.května 2008 nafilmoval dánský potápěč Allan Jensen.


Vlastní videa jsou na YouTube zde:
- 2:26 - http://www.youtube.com/watch?v=IG_Hqihre0Q
- 8:43 - www.youtube.com
SS - D-2 Narodovoljec (1929) - německá nákladní loď Jacobus Fritzen

německá nákladní loď Jacobus Fritzen
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#327791Verze : 0
     
SS - D-2 NarodovoljecProtokol o námořním útoku / Report about naval attack
Interní číslo útoku / Internal number of attack Sov_D-2_08_1942
Velitel (kapitán) / Commander (captain)kapitán třetího stupně Lindenberg Roman Vladimirovič
Datum útoku / Date of attack 19.10.1942
Útočník / AttackerÚdaje od útočícího plavidla (velitele plavidla) / Data from attacking vessel (vessel commander)
Sestava konvoje / Convoy assembly(1) - 2x železniční parník + 1x pomocný křižník + 5x hlídková loď
(2) - 2x parník + 1x transportní loď + 5x hlídková loď
(3) - neuvedeno
(4) - neuvedeno
(5) - neuvedeno
Čas útoku / Attack time 17:55
Místo útoku / Attack position56 km západo-severozápadně od mysu Taran
Souřadnice / Coordinates 55°11′09.00"N 19°15′01.00"E
Cíl útoku / Attack target(1) - železniční parník
(2) - parník
(3) - oba parníky (12000 a 10000 brt)
(4) - parník
(5) - oba parníky
Poloha útočníka / Position of attackerpod vodou
Způsob útoku / Attack methodtorpédový, s časovým intervalem 19 sekund
Spotřeba manunice / Ammunition consumption2 torpéda
Vzdálenost / Distance1,112 km
Výsledek útoku / Result of attacknepřátelské plavidlo potopeno
Popis útoku / Description of attack(1) - strana 9 - za 1 minutu po vypuštění torpéd bylo slyšet dvě exploze; ponorka byla napadena protiponorkovou ochranou (16 hlubinných bomb)
(2) - strana 90, 537 - parník poškozen
(3) - strana 87 - oba parníky potopeny
(4) - strana 25 - neuvedeno
(5) - strana 82 - neuvedeno
Napadený / AttackedÚdaje od napadnuté strany (nepřítele) / Data from attacked side (enemy)
Sestava konvoje / Convoy assembly(1) - železniční parník Deutschland (2972 brt) a další
(2) - 2x parník + 1x transportní loď + 5x hlídková loď
(3) - neuvedeno
(4) - neuvedeno
(5) - neuvedeno
Čas útoku / Attack time 17:55
Místo útoku / Attack position56 km západo-severozápadně od mysu Taran
Souřadnice / Coordinates 55°11′09.00"N 19°15′01.00"E
Cíl útoku / Attack target(1) - německý železniční parník Deutschland (2972 brt)
(2) - německý parník Deutschland (2972 brt)
(3) - švédský parník Konung Gustav V (3150 brt) a německý parník Deutschland (2972 brt)
(4) - německý parník Deutschland (2972 brt)
(5) - německý parník Deutschland (2972 brt)
Výsledek útoku / Result of attackplavidlo potopeno
Popis útoku / Description of attack(1) - poškozen německý železniční parník Deutschland (2972 brt), který převážel norské legionáře na dovolenou (24 mrtvých, 29 zraněných), parník opraven v únoru 1943
(2) - poškozen německý parník Deutschland (2972 brt), který převážel norské legionáře na dovolenou
(3) - posádka švédského parníku Konung Gustav V sledovala torpédo, které je minulo, druhé torpédo poškodilo německý parník Deutschland, který mohl doplout do Trelleborgu
(4) - ponorka D-2 u majáku Smugehuk po průniku nepřátelskou ponorkovou ochranou konvoje dvou železničních parníků salvou dvou torpéd poškodila parník Deutschland (2972 brt), který byl odtažen do Trelleborgu na opravu
(5) - 19.října ponorka D-2 při vyhledávání periskopem objevila nepřátelský konvoj dvou železničních parníků se silnou ochranou (pomocný křižník, pět hlídkových lodí) plujících na trase Trelleborg - Sassnitz; po překonání ochrany provedla salvu dvěma torpédy s časovým intervalem 19 sekund s úmyslem zničit obě parníky; jak je známo, parník Deutschland (21046 brt - to je chybný údaj), zasáhlo jedno torpédo; silně poškozená loď byla odtažena do Trelleborgu; druhý parník se torpédu stačil vyhnout; útok D-2 vyvolal zmatek u nepřítele - rádiem byl otevřeně vydán rozkaz všem lodím v oblasti ukrýt se v blízkých přístavech; pohyb všech transportů byl západně od ostrova Bornholm přerušen na několik dnů
Ztráty na živé síle / Loss on people24 zabito / 29 zraněno
Ztráty na materiálu / Loss on material? t uhlí
Poznámka / Note - cíl objeven 17:28 hodin
- podle (3) je čas útoku 15:57
Zdroj (1) - Морозов М.Э. – Подводные лодки ВМФ СССР в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Летопись боевых походов. Часть 1. Краснознаменный Балтийский флот. – М.: изд. "Полигон", 2001. – 96 с.: ил.
(2) - Платонов А.В. – Энциклопедия советских подводных лодок. 1941-1945. – М.: ООО "Издательство АСТ"; СПб.: ООО "Издательство "Полигон", 2004. – 592 с.: ил.
(3) - Jurgen Rohwer – Allied Submarine Attacks of World War Two (European Theatre of Operations 1939-1945). Naval Institute Press, Annapolis, Maryland, 1997
(4) - Великая Отечественная день за днем. – Морской сборник 10-1992
(5) - Емельянов Л. А. – Советские подводные лодки в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1981
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#328920Verze : 0
SS - D-2 Narodovoljec - Chronologie část 3: II.světová válka - období mezi 1. a 2.bojovou plavbou


     
Chronologie:SS - D-2 Narodovoljec - část 3/?: 10.11.1942 - XX.10.1944
Datum:Událost:
10.11.1942přeplavba do Leningradu k provedené plánované opravy a modernizace; během plavby neúspěšně ostřelována nepřátelským dělostřelectvem
10.05.1943připravena k bojové plavbě
12.08.1943přeplavba z Leningradu do Kronštadtu; během plavby neúspěšně ostřelována nepřátelským dělostřelectvem
léto 1944vybavena novou anglickou hyroakustickou stanicí ASDIC-129 "Dracon" a systémem BTS (bezbublinové torpédová střelba - БТС - беспузырная торпедная стрельба)
do října 1944posádka prodělala bojovou přípravu v Kronštadtu
URL : https://www.valka.cz/SS-D-2-Narodovoljec-1929-t54772#328157Verze : 0