Main Menu
User Menu

74. motostřelecký pluk [1958-1991]

74th Motor Rifle Regiment

     
Název:
Name:
74. motostřelecký pluk
Originální název:
Original Name:
74. motostřelecký pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
74. střelecký pluk
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1991
Nástupce:
Successor:
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-31.10.1991 20. motostřelecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-31.10.1991 Karlovy Vary, kasárny /
Velitel:
Commander:

Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1958-01.11.1991 1. motostřelecký prapor
01.10.1958-01.11.1991 2. motostřelecký prapor
01.10.1958-01.11.1991 3. motostřelecký prapor1)
01.10.1958-01.11.1991 Tankový prapor
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1958-01.11.1991 Motostřelecký pluk československo-korejského přátelství
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.10.1958-01.11.1991 VÚ 2071 Karlovy Vary
1)v letech 1960-1964 předurčen pro padákové výsadky (1. výsadkové výcvikové středisko)
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA-00039 (74. motostřelecký pluk)
URL : https://www.valka.cz/74-motostrelecky-pluk-1958-1991-t54675#201899Verze : 0
MOD
Diskuse
Pokud se pamatuji, celý čestný název byl "Pluk Československo-korejského přátelství železného neporazitelného maršála Kim Ir Sena" alespoň v době kdy jsem u pluku sloužil to tak bylo prezentováno a korejské vyslanectví na svátek KLDR k nám jezdilo s různými kulturními a instruktážními filmy. Kasárny byla Dvory 2, Dvory 1 byl chemický prapor


zdroj : služba u zmíněného útvaru v letech 1973 - 75
URL : https://www.valka.cz/74-motostrelecky-pluk-1958-1991-t54675#348594Verze : 0
To musela být místní lidová tvořivost, rozkaz ministra národní obrany č. 14/1958 uvádí "Československo-korejského přátelství". Lomský už takový idiot jako Čepička nebyl, aby toto oficiálně pustil. Ale může být, že si některý politruk chtěl na střední prdel dopředu připnout korejský řád, a proto přihodil prvek rektální turistiky.
Vysvětlivka, z doby mé ZVS 84-85:
politruk = tři prdele (horní, střední, dolní) s nohama a výčnělky na krmení.
URL : https://www.valka.cz/74-motostrelecky-pluk-1958-1991-t54675#406975Verze : 0
MOD