Main Menu
User Menu

32. silniční brigáda [1963-1992]

32nd Road Brigade

     
Název:
Name:
32. silniční brigáda
Originální název:
Original Name:
32. silniční brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
5. skupina vojenských staveb
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.12.1963 Hlavní týl
01.12.1963-01.09.1966 Velitelství silničního vojska
01.09.1966-01.09.1969 Silniční sbor
01.09.1969-01.01.1992 Ubytovací a stavební oddělení
01.01.1992-31.10.1992 Ubytovací a stavební oddělení
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-31.10.1992 Horní Počáply, ? /
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1963-31.10.1992 251. silniční prapor
01.09.1963-31.10.1992 252. silniční prapor
01.09.1963-31.10.1990 253. silniční prapor
01.09.1963-31.10.1992 254. silniční stavební prapor
01.09.1963-31.10.1992 255. silniční mostní prapor
01.09.1963-31.10.1992 256. silniční speciální mostní prapor
01.02.1964-01.06.1968 14. silniční prapor
01.06.1966-01.04.1989 84. silniční stavební prapor
31.10.1990-30.03.1992 253. sklad silničního materiálu

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.09.1963-31.10.1992
Vyznamenání:
Decorations:

Poznámka:
Note:
01.09.1963-31.10.1992 VÚ 1046 Horní Počáply
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond 0400 ČSLA- (32. silniční brigáda)
URL : https://www.valka.cz/32-silnicni-brigada-1963-1992-t54591#407124Verze : 2
MOD