Main Menu
User Menu

74. silniční těžký mostní prapor [1963-1977]

74th Heavy Road Bridge Battalion

     
Název:
Name:
74. silniční těžký mostní prapor
Originální název:
Original Name:
74. silniční těžký mostní prapor prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
74. silniční mostní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1977
Nástupce:
Successor:
74. ženijní silniční prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-01.09.1977 7. silniční mostní brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-15.10.1968 Ružomberok, kasárny /
15.10.1968-01.09.1977 Rajhrad, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1963-01.09.1977 , ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
30.08.1963-15.10.1968 VÚ 1754 Ružomberok
15.10.1968-01.09.1977 VÚ 1754 Rajhrad
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/74-silnicni-tezky-mostni-prapor-1963-1977-t54577#406996Verze : 0
MOD