Řád Oranžsko-Nasavský

Orde van Oranje-Nassau
     
Název:
Name:
Řád Oranžsko-Nassavský Order of Orange-Nassau
Název v originále:
Original Name:
Orde van Oranje-Nassau
Datum vzniku:
Date of Establishment:
XX.XX.1892
Datum zániku:
Date of Termination:
XX.XX.XXXX
Struktura:
Structure:
Civilný a vojenský rád v 5 triedach, vojenský je odlíšený skríženými mečmi:
- veľkokríž: veľkostuha, hviezda
- veľkodôstojník: nákrčná dekorácia, hviezda
- komandér: nákrčná dekorácia
- dôstojník: náprsná dekorácia s rozetou na stuhe
- rytier: náprsná dekorácia, strieborný kríž bez venca
Civil and military order, 5 class. Military is specific by cross swords.
- grand cross
- Grand Officer
- commander
- officer
- knight
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
LOBKOWICZ, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Praha, Libri, 1999, ISBN 80-85983-71-0
www.liverpoolmedals.com/orders-and-decorations.htm
H. Taprell Dorling : Ribbons and medals. London
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzsko-Nasavsky-t54552#326731 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Oranžsko-Nassavský - velkokříž Order of Orange-Nassau -Grand Cross
Název v originále:
Original Name:
Orde van Oranje-Nassau - Grootkruis
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.RRRR
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzsko-Nasavsky-t54552#560282 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Oranžsko-Nassavský - velkodůstojník Order of Orange-Nassau - Grand Officer
Název v originále:
Original Name:
Orde van Oranje-Nassau - Grootofficier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
DD.MM.1892
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
LOBKOWICZ, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Praha, Libri, 1999, ISBN 80-85983-71-0
www.liverpoolmedals.com/orders-and-decorations.htm
H. Taprell Dorling : Ribbons and medals. London
lintjes.nl
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzsko-Nasavsky-t54552#500485 Verze : 1
     
Název:
Name:
Řád Oranžsko-Nassavský - komandér Order of Orange-Nassau - Commander
Název v originále:
Original Name:
Commandeur De Orde van Oranje-Nassau
Datum vzniku:
Date of Establishment:
04.04.1892
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:


Star Photo Reverse:
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
viz výše
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzsko-Nasavsky-t54552#384698 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Oranžsko-Nassavský - důstojník Order of Orange-Nassau - Officer
Název v originále:
Original Name:
Orde van Oranje-Nassau - Officier
Datum vzniku:
Date of Establishment:
XX.XX.1892
Datum zániku:
Date of Termination:
XX.XX.XXXX
Komponenty:
Components:
klenos so stužkou na ktorej sa nachádza roseta The badge on a ribbon with a rosette
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
-
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
LOBKOWICZ, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Praha, Libri, 1999, ISBN 80-85983-71-0
www.liverpoolmedals.com/orders-and-decorations.htm
H. Taprell Dorling : Ribbons and medals. London
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzsko-Nasavsky-t54552#498306 Verze : 0
     
Název:
Name:
Řád Oranžsko-Nassavský - rytíř Order of Orange-Nassau - Knight
Název v originále:
Original Name:
Orde van Oranje-Nassau
Datum vzniku:
Date of Establishment:
XX.XX.1892
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
- -
Klenot:
Badge:
- -
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
- -
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
- -
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
LOBKOWICZ, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Praha, Libri, 1999, ISBN 80-85983-71-0 www.liverpoolmedals.com. Taprell Dorling : Ribbons and medals. London
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzsko-Nasavsky-t54552#648033 Verze : 0
Rád Oranžsko - nassavský
De Orde van Oranje-Nassau
Rád bol založený roku 1892 kráľovnou Vilemínou I. ako záslužný rád v piatich triedach, pričom verzia pre vojenské osoby je odlíšená skríženými mečmi.
- veľkokríž: veľkostuha, hviezda
- veľkodôstojník: nákrčná dekorácia, hviezda
- komandér: nákrčná dekorácia
- dôstojník: náprsná dekorácia s rozetou na stuhe
- rytier: náprsná dekorácia, strieborný kríž bez venca
K rádu patrí aj zlatá, strieborná a bronzová medaila.
Samotné vyznamenanie tvorí zlatý osemhrotý, modro smaltovaný kríž s bielym lemom a guličkami na koncoch. Medzi ramenami kríža prebieha zlatý veniec, kríž je prevýšený korunou. V strede je modro smaltovaný medailón so zlatým levom, v bielom medzikruží opis Je maintiendrai (Vydržím).
Stuha je oranžová s modrým okrajom, oddeleným úzkym bielym prúžkom.
Zdroje:
LOBKOWICZ, František: Encyklopedie řádů a vyznamenání, Praha, Libri, 1999, ISBN 80-85983-71-0
www.liverpoolmedals.com/orders-and-decorations.htm
Řád Oranžsko-Nasavský - dôstojnícka dekorácia

dôstojnícka dekorácia
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzsko-Nasavsky-t54552#224945 Verze : 1
Order of Oranien-Nassau
Královna Willemina I. ,která ve své zemi vládla od roku 1890 -1848 ) založila řád již roku 1892. Tento řád, jehož členění vychází z tradice řádu Čestné legie má pět tříd tak jak popsal kolega Iver.
Řád měl mít funkci všeobecně záslužného řádu, kterým by bylo možno ocenit věrné služby a zásluhy o královský dům (Holandsko ), dále byl určen k ocenění zásluh cizinců, diplomatů, vědců, umělců. Zároveň královna rozhodla, že řádem budou dekorováni i věrní vojáci, kteří v této době zabezpečovali pořádek a organizaci v zámořských územích (koloniích ), které v této době Nizozemsko mělo. Vojákům, kteří bojovali ve válce byl tento řád doplněný meči udělován v době II. světové války. Tyto dekorace pro potřebu Nizozemské armády v exilu vyráběla anglická firma Spink London. Mezi sběrateli jsou hledané a ceněné ( tedy jako např. náš řád Bílého lva Za vítězství ).
Popis řádu je uveden v úvodní části kolega (Iver):
Kříž je ve tvaru maltézského kříže, plocha je modře smaltována s kuličkami na koncích kříže.
Zadní strana řádu :
Zadní strana tohoto řádu je stejná v barevném provedení a smaltu. Jen středový medailon nese ve svém středu korunovanou šifru zakladatelky řádu „W „ .
Způsob nošení řádu :
Velkokříž na velkostuze doplněný řádovou hvězdou (viz obrázek )
Velkodůstojník na náhrdelní stuze, doplněný o něco menší hvězdou, která má jen čtyři hroty (viz obrázek )
Komandérský stupeň, dekorace na náhrdelní stuze bez hvězdy (viz obrázek )
Důstojnický stupeň na splývavé stuze na prsou. Na této stuze je však rozeta
Rytířský kříž, zhotoven ze stříbra a nošený na prosté splývavé stuze.
Starší řádové dekorace jsou zhotoveny ze zlata. Moderní dekorace ze stříbra a zlaceny. Rytířský křížek je vždy jen celostříbrný .
Řádová medaile má tří stupně :
Zlatá medaile ( zlacené stříbro ) viz obrázek
Stříbrná medaile, ražba ve stříbře
Bronzová medaile: ražba v obecném kovu
Řád mohl být a je udělován i ženám, v tomto případě řád nebo medaile mají svoji vlastní motýlovitou dámskou stuhu. K řádu patří i miniaturní dekorace řádu či medaile, určené k nošení při slavnostních příležitostech tam, kde to vyžaduje královský protokol. (audience, plesy, vernisáže atd ) .
Poznámka :
Ilustrační obrázky pocházejí z prodejních a nabídkových katalogů velkých obchodních domů v USA, Anglie a Bahrajnu .
Literatura :
H. Taprell Dorling : Ribons and nedala. London
Řád Oranžsko-Nasavský - Velkokříž řádu vojenská skupina s meči

Velkokříž řádu vojenská skupina s meči
Řád Oranžsko-Nasavský - Velkokříž řádu, občanská skupina

Velkokříž řádu, občanská skupina
Řád Oranžsko-Nasavský - Hvězda velkodůstojník s meči, je menší a čtyřhraná

Hvězda velkodůstojník s meči, je menší a čtyřhraná
Řád Oranžsko-Nasavský - Důstojnický stupeň řádu, zlato, na stuze rozeta

Důstojnický stupeň řádu, zlato, na stuze rozeta
Řád Oranžsko-Nasavský - Rytíř řádu, stříbro, splývavá stuha

Rytíř řádu, stříbro, splývavá stuha
Řád Oranžsko-Nasavský - Ukázka medaile na dámské stuze

Ukázka medaile na dámské stuze
Řád Oranžsko-Nasavský - Řádová medaile doplněna meči

Řádová medaile doplněna meči
Řád Oranžsko-Nasavský - Velká řádová spona-krásná faleristická záležitost a ukázka nošení řádů.

Velká řádová spona-krásná faleristická záležitost a ukázka nošení řádů.
URL : https://www.valka.cz/Rad-Oranzsko-Nasavsky-t54552#326659 Verze : 1
Diskusní příspěvek Faktografický příspěvek
Přílohy

Přidejte se k nám

Věříme, že mezi Vámi jsou lidé s různými zájmy a zkušenostmi, kteří by mohli přispět svými znalostmi a nápady. Pokud máte rádi vojenskou historii a máte zkušenosti s historickým výzkumem, psaním článků, editací textů, moderováním, tvorbou obrázků, grafiky nebo videí, nebo prostě jen máte chuť se zapojit do našeho unikátního systému, můžete se k nám připojit a pomoci nám vytvářet obsah, který bude zajímavý a přínosný pro ostatní čtenáře.

Zjistit více