Main Menu
User Menu

253. silniční prapor [1963-1990]

253rd Road Battalion

     
Název:
Name:
253. silniční prapor
Originální název:
Original Name:
253. silniční prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1963
Předchůdce:
Predecessor:
54. silniční prapor
Datum zániku:
Disbanded:
31.10.1990
Nástupce:
Successor:
253. sklad silničního materiálu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1963-31.10.1990 32. silniční brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.09.1963-DD.MM.1968 Trutnov, ? /
DD.MM.1968-31.10.1990 Horní Počáply, ? /

Velitel:
Commander:
01.09.1963-31.10.1990
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1963-31.10.1990
Poznámka:
Note:
01.09.1963-DD.MM.1969 VÚ 4434 Trutnov
DD.MM.1969-31.10.1990 VÚ 4434 Horní Počáply
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archív Praha, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/253-silnicni-prapor-1963-1990-t54534#407113Verze : 0
MOD