Main Menu
User Menu

IV. peruť leteckého pluku 2, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 4th Squadron of the 2nd Aviation Regiment

     
Název:
Name:
IV. peruť leteckého pluku 2, velitelství
Originální název:
Original Name:
IV. peruť leteckého pluku 2, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
19.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
18.11.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
19.09.1938-24.09.1938 Letecký pluk 2
24.09.1938-09.10.1938 Velitelství letectva hlavního velitelství
09.10.1938-16.11.1938 Velitelství letectva III. armády
16.11.1938-18.11.1938 Letecký pluk 2
Dislokace:
Deployed:
19.09.1938-26.09.1938 Prostějov, Letecké kasárny /
26.09.1938-12.10.1938 Vyškov, ? /
12.10.1938-16.11.1938 Piešťany, Kasárny Milana R. Štefánika /
16.11.1938-18.11.1938 Olomouc, Kasárny Milana R. Štefánika /

Velitel:
Commander:
19.09.1938-04.11.1938 Heřmanský, Josef (podplukovník letectva)
04.11.1938-08.11.1938 Leypold, Karel (kapitán letectva)
08.11.1938-18.11.1938 Ďurana, Justin (štábní kapitán letectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-18.11.1938 Letka 36
24.09.1938-18.11.1938 Letka 51

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
krycí jméno CYPŘIŠ
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Letecký pluk 2
Fidler, J.: Na zrazeném nebi. Praha 2015.
URL : https://www.valka.cz/IV-perut-leteckeho-pluku-2-velitelstvi-1938-1938-t54401#587298Verze : 4
MOD