Main Menu
User Menu

Letecký pluk 4, velitelství [1938-1938]

Headquarters of the 4th Aviation Regiment

     
Název:
Name:
Letecký pluk 4, velitelství
Originální název:
Original Name:
Letecký pluk 4, velitelství
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Mobilisační těleso 604 - Mobilisovaný útvar 604-A-1
Datum zániku:
Disbanded:
28.09.1938
Nástupce:
Successor:
Skupina bojového letectva I. armády
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
24.09.1938-27.09.1938 Velitelství zemského letectva v Praze
27.09.1938-28.09.1938 Velitelství letectva I. armády
Dislokace:
Deployed:
24.09.1938-28.09.1938 Cvrčovice, polní letiště /

Velitel:
Commander:
24.09.1938-28.09.1938 Berounský, Josef (plukovník letectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
24.09.1938-28.09.1938 I. peruť leteckého pluku 4, velitelství
24.09.1938-28.09.1938 II. peruť leteckého pluku 4, velitelství
24.09.1938-28.09.1938 III. peruť leteckého pluku 4, velitelství
25.09.1938-28.09.1938 I. peruť leteckého pluku 6, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
krycí jméno Černohlávek
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Letecký pluk 4, kronika
Fidler, J.: Na zrazeném nebi. Praha 2015.
URL : https://www.valka.cz/Letecky-pluk-4-velitelstvi-1938-1938-t54320#586641Verze : 5
MOD