Main Menu
User Menu

Skupina bojového letectva I. armády [1938-1938]

Battle Air Group of the 1st Army

     
Název:
Name:
Skupina bojového letectva I. armády
Originální název:
Original Name:
Skupina bojového letectva I. armády
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Letecký pluk 4
Datum zániku:
Disbanded:
22.10.1938
Nástupce:
Successor:
Letecký pluk 4
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
28.09.1938-22.10.1938 Velitelství letectva I. armády
Dislokace:
Deployed:
28.09.1938-05.10.1938 Cvrčovice, polní letiště /
05.10.1938-22.10.1938 Kbely, Kasárny Tomáše G. Masaryka /

Velitel:
Commander:
28.09.1938-22.10.1938 Berounský, Josef ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
28.09.1938-20.10.1938 I. peruť leteckého pluku 6, velitelství
28.09.1938-22.10.1938 II. peruť leteckého pluku 4, velitelství
28.09.1938-22.10.1938 III. peruť leteckého pluku 4, velitelství

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Letecký pluk 4, kronika
Fidler, J.: Na zrazeném nebi. Praha 2015.
URL : https://www.valka.cz/Skupina-bojoveho-letectva-I-armady-1938-1938-t54318#586644Verze : 3
MOD