Main Menu
User Menu

Cybin C-25 [kód NATO: Mist]

Tsybin Ts-25

Цыбин Ц-25

     
Název:
Name:
Cybin C-25
Originální název:
Original Name:
Цыбин Ц-25
Kategorie:
Category:
transportní letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1944-DD.MM.1944 Závod výsadkových zariadení č. 468, Beskudnikovo /
DD.MM.1947-DD.MM.1949 Čkalovský letecký závod č. 47, Čkalov /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1944-DD.MM.1949
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1944 - 1 ks (prototyp)
1947 - 24 ks
1948 - 127 ks
1949 - 100 ks

spolu/total: 252
První vzlet:
Maiden Flight:
DD.MM.1944
Osádka:
Crew:
2
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
jiné
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
jednoplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
pevný
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
2340 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
4840 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
4990 kg
Rozpětí:
Wingspan:
25,2 m
Délka:
Length:
16,55 m
Výška:
Height:
5,2 m
Plocha křídla:
Wing Area:
70 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
71,4 kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
žádný
Počet motorů:
Number of Engines:
0
Typ:
Type:
-
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
-
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
345 1) km/h v ? m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
160 2) km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
? m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
? min do ? m
Operační dostup:
Service Ceiling:
? m
Dolet:
Range:
? km
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km
Výzbroj:
Armament:
žiadna
Uživatelské státy:
User States:

Poznámka:
Note:
1) pri vlečení
2) rýchlosť kĺzania
Zdroje:
Sources:
Кузнецов, К. А.: Деревянные крылья советских десантников. Транспортный планер Цыбин Ц-25, Крылья Родины č. 7/2014
Кузнецов, К. А.: Десантные планеры Сталина, Эксмо, Яуза, Москва 2013
http://www.airwar.ru/enc/glider/c25.html

Cybin C-25 [kód NATO: Mist]  -


URL : https://www.valka.cz/Cybin-C-25-kod-NATO-Mist-t54159#557966Verze : 1
MOD

Cybin C-25 - vznik a vývoj
Keď bola v roku 1943 obnovená činnosť konštrukčnej kancelárie (OKB - opytno konstruktorskoje bjuro) Pavla Vladimíroviča Cybina, dostala ako prvú úlohu vyvinúť ťažký nákladný klzák schopný uniesť 25 výsadkárov, resp. 2200 kg nákladu. Na prvý pohľad zbytočná úloha, veď do výzbroje už zaradený ťažký klzák KC-20 dokázal prepraviť 20 výsadkárov alebo náklad o hmotnosti 2200 kg. KC-20 však mal jeden závažný nedostatok - chýbajúce veľké nákladné dvere, ktoré by umožňovali nakladanie väčších kusov nákladu. Pracovníci Cybinovho OKB, umiestneného v malom Závode na výrobu výsadkových zariadení č. 468 v mestečku Beskudnikovo (v súčasnosti súčasť Moskvy) sa pustili do konštruovania klzáku, ktorý dostal označenie C-25. Ako základ im poslúžil jeden KC-20, na ktorom odstraňovali všetky jeho známe nedostatky. Základnou zmenou bola konštrukcia predných odklápateľných dverí, resp. celého nosa lietadla. Vďaka takémuto riešeniu mohol byť do trupu naložený protitankový kanón aj s ťahajúcim vozidlom rozmerov Jeepu Willys. Je pravdou, že vpredu umiestnený vstup mal aj nevýhodu spočívajúcu vo veľkej pravdepodobnosti jeho poškodenia pri tvrdšom pristátí s následkom jeho zablokovania a následnej nemožnosti vyloženia nákladu. Najlepším riešením by bolo umiestnenie nákladných dverí do zadnej časti trupu, ako je to bežné dnes na väčšine transportných lietadiel. To by si však vyžadovala kompletné prepracovanie projektu, na čo však v tom období pracovníci OKB nemali čas ani prostriedky. Aby čo najviac eliminovali možnosť poškodenia nákladných dverí navrhli podvozok nosového typu, kde predné odpružené koliesko udržiavalo dostatočnú svetlosť a bránilo kontaktu nosa lietadla s povrchom. Toto riešenie však vzbudilo u neskorších užívateľov rozporuplné reakcie, keďže sa tým zhoršila priechodnosť klzáku na rozmoknutom či blativom povrchu oproti klzákom pristávajúcim na lyži pod trupom. Napriek všetkému však išlo o prvý lietajúci stroj v Sovietskom zväze s nákladným otvorom v nose lietadla.


Prepracované bolo aj krídlo, pod chvostovú časť bola umiestnená ostruha. U KC-20 sa kabína nachádzala priamo vo vnútri špice lietadla, čo viedlo k viacerým fatálnym následkom pre pilotov týchto klzákov v prípade nárazu do prekážky pri pristávaní. U C-25 bola kabína pilota umiestnená nad stropom nákladového priestoru, vo vnútri mohutnej vyčnievajúcej nástavby, ktorá však nijako nepridávala na kráse tohto, dizajnovo vskutku nevzhľadného, stroja. Prototyp klzáku bol dokončený na konci roku 1944, intenzívne letové skúšky prebiehali v máji 1945. O dva roky na to bola výroba odovzdaná Závodu č. 47 v Orenburgu, ktorý do konca roku 1949 vyrobil celkovo 251 sériových strojov C-25. S prototypom tak bolo vyrobených spolu 252 kusov. Pavel Vladimírovič Cybin síce po vojne tvrdil, že vyrobených bolo 500 kusov tohto klzáku, tento údaj však doposiaľ nebol potvrdený. Verejne bol Cybin C-25 predstavený na tradičnej leteckej prehliadke v Tušine v auguste roku 1949. Vtedy ho zaregistrovali aj západní pozorovatelia a v NATO dostal kódové označenie Mist.


Ako vlečné lietadlá boli po intenzívnych skúškach a testoch vybraté Iljušiny Il-12 v ktorých prospech, oproti tiež skúšaným Tu-2, hovorila kratšia vzdialenosť potrebná na štart, rýchlejší nábor výšky ako i dostup zostavy. Navyše Il-12, ak nebol používaný ako vlečný stroj, mohol plniť úlohy transportného a dopravného lietadla, čo však o Tu-2 nebolo možné povedať. Maximálna rýchlosť klzáku pri vlečení bola stanovená na 345 km/hod, minimálna rýchlosť 115 až 125 km/h. Za optimálnu bola považovaná rýchlosť 155 až 160 km/h. Pristávacia rýchlosť dosahovala 80 km/h, dĺžka dojazdu pri pristátí bola 355 m.


Klzáky Cybin C-25 boli zaradené do výzbroje viacerých plukov, napr. 45. samostatného výcvikového klzákového pluku so základňou v Toržke alebo 374. vzdušného výsadkového a transportného pluku (patriaceho pod 12. VTAD). Zaujímavou misiou boli skúšky klzákov v arktických podmienkach v roku 1950. Zapojili sa do nich dva klzáky C-25 s vlečnými lietadlami Il-12, pričom sa im podarilo 07.04.1950 preletieť ponad Severný pól a dokázať tak možnosť použitia klzákov aj v tomto krajne extrémnom kúte sveta.


Z nášho pohľadu je zaujímavosťou, že jediným zahraničným užívateľom tohto klzáku bola Československá ľudová armáda, ktorá mala v pláne zakúpiť celkom 11 kusov tohto stroja. Realita však bola omnoho skromnejšia – boli zakúpené len dva stroje C-25, v Československu označované ako NK-25 (nákladní kluzák), ktorým boli pridelené trupové čísla D-41 a D-42. Ako ťažné lietadlo sa využíval Lisunov Li-2. Ich prevádzka, rovnako ako prevádzka klzákov NK-14 (Jakovlev Jak-14), bola ukončená v máji roku 1956 v súvislosti so zavádzaním do výzbroje sovietskych vrtuľníkov Mi-4. Do dnešnej doby sa nezachoval žiadny exemplár C-25.


Pre úplnosť je potrebné spomenúť ešte jednu modifikáciu tohto klzáku. Mala označenie C-25M a išlo v podstate o motorizovaný klzák, ktorý po vysadení výsadku, resp. vyložení nákladu mal mať schopnosť za pomoci vlastných motorov odštartovať a vrátiť sa na letisko pre ďalší náklad. Myšlienka to bola zaujímavá, praktická realizácia však nevyšla podľa očakávaní. Dôvodom boli výkonovo slabé motory Švecov M-11F o výkone po 110 k, ktoré len s ťažkosťami dokázali udržať klzák v horizontálnom lete. Ďalší vývoj preto týmto smerom nepokračoval.


Po technickej stránke bol ťažký bezmotorový výsadkový a transportný klzák Cybin C-25 celodrevený jedno nosníkový hornoplošník s robustným trupom štvorcového prierezu s klasicky usporiadanými chvostovými plochami. Nákladový priestor mal dĺžku 6,00 m, šírku 1,80 m a výšku 1,70 m a pojal buď 25 plne vyzbrojených a vystrojených vojakov alebo náklad do celkovej hmotnosti 2.500 kg. 24 výsadkárov sedelo v nákladovej kabíne, jeden výsadkár sedel vedľa pilota v pilotnej kabíne. Nákladový priestor bol prístupný cez výklopnú zaoblenú špicu trupu, ktorá sa mechanicky (ručne) vyklápala smerom doprava v smere letu. Do trupu bolo možné vojsť s protitankovým kanónom a vlečným vozidlom do veľkosti Jeepu Willys. K tomu slúžila dvojica nájazdových duralových koľajníc, ktoré boli počas letu zasunuté po bokoch nákladového priestoru a pri prevoze výsadkárov slúžili ako sedačky pre časť výsadku. Druhá časť výsadkárov sedela na výklopných sedačkách, ktoré boli namontované v nákladovom priestore. Na nástup, resp. výstup výsadkárov slúžili aj dvoje dvojkrídlových dverí v trupe o rozmeroch 0,8 x 1,51 m. Pilotná kabína, umiestnená nad nákladovým priestorom, bola dvojmiestna, pričom pilot a jeden z výsadkárov sedeli vedľa seba. Nad hlavou mali núdzový havarijný prielez, v prvých vyrobených typoch nepriehľadný, neskôr nahradený preskleným. Do kabíny sa dalo dostať po rebríku umiestnenom vnútri kabíny.


Ako už bolo uvedené, krídlo bolo jednonosníkové, pričom jeho mechanizácia sa skladala zo vztlakových klapiek s maximálnym uhlom vychýlenia 45°, interceptorov a štrbinových krídielok. Vzletové a pristávacie zariadenie tvoril pneumaticky brzdený trojbodový podvozok nosového typu. Predné koliesko rozmerov 470 x 210 mm bolo samonatáčacie, odpružené gumovými tlmičmi. Kolesá hlavného podvozku mali rozmer 800 x 260 mm. Rozchod podvozkových kolies bol 3,135 m, rázvor (teda vzdialenosť stredov zadných kolies a predného kolieska) 4,665 m. Pomocným pristávacím zariadením bola masívna podvozková lyža pod trupom, zhotovená z dyhy a odpružená gumovým tlmičom. Riadenie pozostávalo z dvoch riadiacich pák a dvojice pedálov v pilotnej kabíne. Elektrický systém bol napájaný akumulátorom umiestneným v odklopnej nosovej časti trupu. Tvorili ho pristávací reflektor pod pravým krídlom a v nose lietadla, osvetlenie pilotnej kabíny a nákladového priestoru a pozičné svetlá.Кузнецов, К. А.: Деревянные крылья советских десантников. Транспортный планер Цыбин Ц-25, Крылья Родины č. 7/2014
Кузнецов, К. А.: Десантные планеры Сталина, Эксмо, Яуза, Москва 2013
http://www.airwar.ru/enc/glider/c25.html
URL : https://www.valka.cz/Cybin-C-25-kod-NATO-Mist-t54159#557993Verze : 8
MOD
Кузнецов, К. А.: Десантные планеры Сталина, Эксмо, Яуза, Москва 2013
rgantd.ru
http://sm.evg-rumjantsev.ru/desingers/tsybin.htm

Cybin C-25 [kód NATO: Mist]  -


Cybin C-25 [kód NATO: Mist]  -


Cybin C-25 [kód NATO: Mist]  -


Cybin C-25 [kód NATO: Mist]  -


Cybin C-25 [kód NATO: Mist]  - Všimnite si jednoduché nájazdové koľajnice a chýbajúci akumulátor napravo v odklopnej časti trupu.

Všimnite si jednoduché nájazdové koľajnice a chýbajúci akumulátor napravo v odklopnej časti trupu.
Cybin C-25 [kód NATO: Mist]  - Pekne viditeľný akumulátor v odklopnej časti trupu

Pekne viditeľný akumulátor v odklopnej časti trupu
Cybin C-25 [kód NATO: Mist]  - Prepracovanejšie nájazdové koľajnice s väčšou nosnosťou

Prepracovanejšie nájazdové koľajnice s väčšou nosnosťou
Cybin C-25 [kód NATO: Mist]  - C-25M s dvoma motormi Švecov M-11F

C-25M s dvoma motormi Švecov M-11F
URL : https://www.valka.cz/Cybin-C-25-kod-NATO-Mist-t54159#557994Verze : 1
MOD