Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 114 [1938-1938]

114th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 114
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 114
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
2. divise
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Plzeň
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisovaný útvar 114-A-1
- Velitelství 32. hraniční oblasti
- Štáb 32. hraniční oblasti
- 1. oddělení /organisační/ štábu 32. hraniční oblasti
- 2. oddělení /zpravodajské/ štábu 32. hraniční oblasti
- 3. oddělení /operační/ štábu 32. hraniční oblasti
- 4. oddělení /materiální/ štábu 32. hraniční oblasti
- Velitelství dělostřelectva 32. hraniční oblasti
- Velitelství ženijního vojska 32. hraniční oblasti
- Velitelství telegrafního vojska 32. hraniční oblasti
- Úřad intendanční služby 32. hraniční oblasti
- Úřad zdravotnické služby 32. hraniční oblasti
- Úřad veterinářské služby 32. hraniční oblasti
- Stan velitelství 32. hraniční oblasti
Mobilisovaný útvar 114-B-2
- Velitelství 2. divise
- Štáb 2. divise
- 1. oddělení /organisační/ štábu 2. divise
- 2. oddělení /zpravodajské/ štábu 2. divise
- 3. oddělení /operační/ štábu 2. divise
- 4. oddělení /materiální/ štábu 2. divise
- Velitelství dělostřelectva 2. divise
- Velitelství ženijního vojska 2. divise
- Velitelství telegrafního vojska 2. divise
- Úřad intendanční služby 2. divise
- Úřad zdravotnické služby 2. divise
- Úřad veterinářské služby 2. divise
- Stan velitelství 2. divise
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení, karton 158
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-114-1938-1938-t54138#586626Verze : 6
MOD