Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 113 [1938-1938]

113th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 113
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 113
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství 1. divise
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Praha
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisovaný útvar 113-B-1
- Velitelství okrsku Praha
Mobilisovaný útvar 113-B-2
- Velitelství 18. divise
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení, karton 158
URL CZ: https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-113-1938-1938-t54137#587392Verze : 2
URL EN: https://www.armedconflicts.com/113th-Mobilisation-Formation-t54137#587392Version : 0
MOD