Main Menu
User Menu

Mobilisační těleso 112 [1938-1938]

112th Mobilisation Formation

     
Název:
Name:
Mobilisační těleso 112
Originální název:
Original Name:
Mobilisační těleso 112
Datum vzniku:
Raised/Formed:
24.09.1938
Předchůdce:
Predecessor:
Velitelství VII. sboru
Datum zániku:
Disbanded:
-
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
-
Dislokace:
Deployed:
mobilisační stanice:
- Banská Bystrica
Přednosta / náčelník:
Chief:
-
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:

Mobilisovaný útvar 112-A-1
- Velitelství XV. hraničního pásma
Mobilisovaný útvar 112-A-2
- Polní justiční útvary XV. hraničního pásma
Mobilisovaný útvar 112-B-3
- Velitelství VII. sboru
Mobilisovaný útvar 112-B-4
- Polní justiční útvary VII. sboru
Mobilisovaný útvar 112-C-5
- Velitelství VII. sborové oblasti
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
VÚA-VHA Praha, fond Hlavní štáb branné moci, 1. oddělení, karton 158
URL : https://www.valka.cz/Mobilisacni-teleso-112-1938-1938-t54136#587391Verze : 1
MOD