Main Menu
User Menu
Reklama

Lažany

místní část Hrušovan, okr. Chomutov

     
Název:
Name:
Lažany
Originální název:
Original Name:
Lažany
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Hrušovany
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
50°23'58.557"N 13°30'41.227"E
Místní části:
Local Municipalities:
-
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
15.06.1955-01.06.1957
5. radiotechnická hláska
5th Electronic Post of the 158th Electronic Regiment
01.10.1955-01.10.1958
Velitelské stanoviště 5. stíhací letecké divize
Command Post of 5th Fighter Air Division
01.06.1957-01.10.1958
5. radiotechnický uzel
5th Electronic Post
01.10.1958-01.09.1969
304. radiotechnický uzel
304th Electronic Post
01.10.1958-31.08.1961
Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize
Command Post of 3rd Fighter Air Division
06.12.1967-31.12.1992
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Command Post of 11th Fighters Air Regiment
01.09.1969-01.09.1977
510. místní radiotechnický uzel
510th Local Electronic Post
01.09.1977-01.03.1992
510. místní radiotechnická rota
510th Local Electronic Company
01.09.1977-DD.MM.1979
Rota velení Lažany
Command Company Lažany
DD.MM.1979-DD.MM.1981
Rota Společného velitelského stanoviště Lažany
Company of Common Command Post Lazany
01.03.1992-31.12.1992
51. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování
51st Radar Surveillance and Warning Group
01.03.1992-31.12.1992
510. středisko radiolokačního průzkumu
510th Radar Surveillance Centre
01.03.1992-31.12.1992
Velitelské stanoviště 51. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování
Command Post of 51st Radar Surveillance and Warning Group
01.01.1993-30.11.1993
510. středisko radiolokačního průzkumu
510th Radar Surveillance Centre
01.01.1993-30.09.1997
Naváděcí stanoviště NS-1 Lažany
Ground Control Intercept Lazany (GCI-1)
01.01.1993-31.12.1993
Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku
Command Station of the 11th Fighter Air Regiment
01.01.1993-31.12.1994
Velitelské stanoviště 41. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování
Command Post of 41st Radar Surveillance and Warning Group
01.01.1993-30.11.1993
Velitelské stanoviště 51. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování Lažany
Command Post of 51st Radar Surveillance and Warning Group Lazany
01.12.1993-31.12.1994
410. středisko radiolokačního průzkumu Lažany
410th Radar Surveillance Centre Lažany
01.01.1995-30.09.1997
410. středisko radiolokačního průzkumu Lažany
410th Radar Surveillance Centre Lažany
01.01.1995-31.12.2003
Rota průzkumu vzdušného prostoru Lažany
Airspace Surveillance Company Lazany
01.01.1995-31.12.2003
Rota průzkumu vzdušného prostoru Lažany
Airspace Surveillance Company Lazany
01.01.1995-30.09.1997
Uzel zabezpečení Naváděcího stanoviště Lažany (NS-1)
Support Node of Ground Control Intercept Lazany (GCI-1)
01.10.1995-30.09.1997
Výcviková rota Lažany
Training Company Lažany
01.10.1997-31.12.2003
11. středisko radiolokačního průzkumu Lažany
11th Radar Surveillance Centre Lažany
01.10.1997-31.12.2003
16. středisko pasivního průzkumu Lažany
16th Passive Surveillance Centre Lazany
01.01.2004-30.09.2007
265. středisko radiolokačního průzkumu Hrušovany
265th Radar Surveillance Centre Hrusovany
01.10.2007-30.09.2008
265. rota radiolokačního průzkumu
265th Air Surveillance Company
01.10.2008-DD.MM.RRRR
7. radiotechnická rota
7th Air Surveillance Company
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://www.obec-hrusovany.cz/
www.mapy.cz
URL : https://www.valka.cz/Lazany-t54061#356705Verze : 0
     
Období:
Period:
Československo 1945-1992
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:

DD.MM.1955-31.08.1961 5. radiotechnická hláska
01.10.1955-30.10.1958 Velitelské stanoviště
5. stíhací letecké divize a 158. radiotechnického pluku
01.10.1958-31.08.1961 Velitelské stanoviště 3. stíhací letecké divize a 158. radiotechnického pluku
01.09.1961-DD.MM.RRRR 304. radiotechnický uzel
DD.MM.1977-28.02.1992 51. radiotechnický prapor
DD.MM.RRRR-28.02.1992 510. místní radiotechnická rota
DD.MM.RRRR-28.02.1992 Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku a 51. radiotechnického praporu
01.03.1992-31.12.1992 Velitelské stanoviště 11. stíhacího leteckého pluku a 51. skupiny radiolokačního průzkumu a uvědomování (51.SkRLPzU)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Naváděcí stanoviště stíhacího letectva NS-1
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:

www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
Kronika 5. stíhací letecké divize
Kronika 11. stíhacího leteckého pluku
URL : https://www.valka.cz/Lazany-t54061#356724Verze : 0
     
Období:
Period:
Česká republika (od 1993)
Jednotky a úřady umístěné v posádce:
Units and military institutions located
within garrison administrative boundaries:
01.01.1993-30.11.1993 51. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování (51.SkRLPzU)
01.12.1993-31.12.1994 41. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování (41.SkRLPzU)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 41. skupina radiolokačního průzkumu a uvědomování (41.SkRLPzU)
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/Lazany-t54061#356799Verze : 0