Main Menu
User Menu

Prapor podpory velení [2004-2021]

Command Support Battalion of Ground Forces / Prápor podpory velenia

     
Název:
Name:
Prapor podpory velení
Originální název:
Original Name:
Prápor podpory velenia
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.2004
Předchůdce:
Predecessor:
Prapor zabezpečení velení Velitelství pozemních sil OS SR
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.2021
Nástupce:
Successor:
71. prapor podpory velení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.2004-01.11.2021 Veliteľstvo pozemných síl
Dislokace:
Deployed:
01.04.2004-01.01.2006 Trenčín, Kasárne Slovenského národného povstania
01.01.2006-01.11.2007 Nové Mesto nad Váhom, Horní kasárny
01.11.2007-01.11.2021 Trenčín, Kasárne Slovenského národného povstania

Velitel:
Commander:
01.04.2004-DD.MM.2005 Karpecki, Robert (Podplukovník)
DD.MM.2006-30.11.2007 Poláček, Róbert (Podplukovník)
01.12.2007-31.05.2011 Dandul, Juraj (Podplukovník)
01.06.2011-18.06.2014 Grišlo, Vladimír (Major)
18.06.2014-DD.MM.RRRR Juránek, Andrej1) (Major)
20.12.2014-21.08.2015 Grišlo, Vladimír (Podplukovník)
22.08.2015-28.02.2018 Kraushuberová, Zuzana (Podplukovník)
01.03.2018-30.06.2018 Králik, Peter2) (Major)
01.07.2018-01.11.2021 Rázga, Michal (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.04.2004-30.06.2009 Protiletadlová baterie

Ručně vyplněné položky:
01.04.2004-DD.MM.RRRR veliteľstvo a štáb práporu
01.04.2004-DD.MM.RRRR Veliteľská rota
DD.MM.RRRR-01.11.2016 Rota podpory velenia
01.04.2004-01.11.2016 Prepravná rota
01.04.2004-DD.MM.RRRR práporné obväzisko
01.11.2016-DD.MM.RRRR Rota zabezpečenia Veliteľstva pozemných síl
01.11.2016-DD.MM.RRRR Rota bojového zabezpečenia
01.11.2016-DD.MM.RRRR Rota poľných služieb
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 4650

1) zástupca veliteľa - poverený velením
2) náčelník štábu - poverený velením
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka MOSR 2002 ISBN 80-88842-62-x, archív autora
URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-veleni-2004-2021-t53545#304859Verze : 7
MOD
Prápor podpory velenia
Krycie číslo: VÚ 4650


Výzbroj a vybavení
01.04.2004-30.06.2009 OT-90
01.04.2004-DD.MM.RRRR Praga V3S ŠApoznámka
Prápor podpory velenia je taktickou zložkou Veliteľstva pozemných síl s
prvoradým poslaním plniť úlohy všestranného zabezpečenia činnosti Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky a podieľať sa na plnení úloh ochrany životných záujmov štátu a jeho deklarovaných spojencov proti všetkým vojenským i nevojenským ohrozeniam.
Prápor podpory velenia PS musí byť pripravený nasadiť sily a prostriedky
všestranného zabezpečenia na vedenie plného rozsahu bojových a iných operácií v súlade s plánom použitia pozemných síl, vrátane zabezpečenia presunov, budovania a premiestňovania miest velenia, ich ochranu a obranu vrátane všestranného logistického zabezpečenia.
V čase bezpečnosti musí byť prápor podpory velenia schopný zabezpečiť
plnohodnotné a všestranné zabezpečenie činnosti Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl SR.
Prápor podpory velenia musí byť pripravený poskytnúť vojenskú asistenciu pri eliminácií hrozieb terorizmu a ničení polovojenských skupín.
Prápor podpory velenia musí byť pripravený nasadiť podriadené jednotky kdekoľvek na území Slovenskej republiky na poskytnutie vojenskej podpory civilným orgánom v reakcií na nevojenské hrozby a
ďalej v súčinnosti z civilnými organizáciami podieľať sa na odstraňovaní následkov ekologických havárií a prírodných katastrof.
Pre splnenie uvedeného poslania musí byť prápor podpory velenia PS schopný vykonať mobilizačné doplnenie, stmelenie a prípravu vytváraných jednotiek na bojové použitie, ako i na úhradu mierových nedostatkov.


Zdroj: www.veps.mil.sk, archív autora
URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-veleni-2004-2021-t53545#199238Verze : 3
MOD
Štruktúra práporu ku 1.1. 2006
URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-veleni-2004-2021-t53545#199242Verze : 0
MOD
Nášivka / Patch
URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-veleni-2004-2021-t53545#559549Verze : 0
MOD


Kontajner PSYOPS na podvozku T-815-7 4x4


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/428713
URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-veleni-2004-2021-t53545#428714Verze : 0
MOD


Kontajner PSYOPS na podvozku T-815-7 4x4


Linked from : https://www.valka.cz/topic/postview/428713
URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-veleni-2004-2021-t53545#428715Verze : 0
MOD
príslušník OSSR nasadený v PSYOPS tíme operácie ISAF

zdroj: mil.sk
URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-veleni-2004-2021-t53545#455956Verze : 0
MOD
Diskuse
Aká je aktuálna štruktúra tejto jednotky?
URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-veleni-2004-2021-t53545#594395Verze : 0