Main Menu
User Menu

111. letištní prapor [1985-1991]

111th Air Base Battalion

     
Název:
Name:
111. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
111. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.1985
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1991
Nástupce:
Successor:
111. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.1985-01.10.1991 10. letecká armáda
01.10.1991-31.12.1992 1. smíšený letecký sbor
Dislokace:
Deployed:
01.07.1985-01.10.1991 Plzeň, letiště /
01.10.1991-01.12.1991 Dobřany, letiště /

Velitel:
Commander:
01.07.1985-DD.MM.RRRR Židlický, Karel (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Řihošek, Milan (podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.12.1991 Sobotík, Jaromír (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.07.1985-01.11.1985 VÚ 5633 Plzeň
01.11.1985-01.10.1991 VÚ 8475 Plzeň
01.10.1991-01.12.1991 VÚ 8475 Dobřany
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (111. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/111-letistni-prapor-1985-1991-t53456#454497Verze : 0
MOD