Main Menu
User Menu

Podleská jezdecká brigáda [1937-1939]

Podlaska Brygada Kawalerii

Podlaska Brygada Kawalerii / Podleská jezdecká brigáda [1937-1939]


Velitelství brigády vzniklo 1. dubna 1937 přejmenováním z velitelství Jezdecké brigády Bělostok [1929-1937].
Nacházelo se v Bělostoku a podléhalo velitelství Sborové oblasti III [1921-1939].
Velitelství brigády bylo . srpna 1939 mobilizováno na velitelskí Podleské jezdecké brigády [1939].
URL : https://www.valka.cz/Podleska-jezdecka-brigada-1937-1939-t53295#198670Verze : 0
MOD
Součástí brigády bylo:


velitelství brigády se štábem,


5. hulánský pluk [1918-1939] (duben 1937 - srpen 1939),
10. hulánský pluk [1918-1939] (duben 1937 - srpen 1939),
9. jezdecký střelecký pluk [1921-1939] (duben 1937 - srpen 1939),


14. jezdecký dělostřelecký oddíl [1924-1939] (duben 1937 - srpen 1939),
10. spojovací eskadrona [1937-1939] (duben 1937 - srpen 1939),
1. ženijní eskadrona [1922-1939] (duben 1937 - srpen 1939).
URL : https://www.valka.cz/Podleska-jezdecka-brigada-1937-1939-t53295#248392Verze : 0
MOD
Velitelem brigády byl:
plukovník jezdectva, od března 1938 brigádní generál Ludwik Skrzyński-Kmicic (duben 1937 - srpen 1939).
URL : https://www.valka.cz/Podleska-jezdecka-brigada-1937-1939-t53295#248393Verze : 0
MOD
Informační zdroje:


Prameny:
Centralne Archiwum Wojskowe Warszawa, fond Dywizje i Brigady Kawalerii


Literatura:
Smaczny, Henryk: Ksiega kawalerii polskiej. Warszawa, Tesco 1989.
Stawecki, Piotr: Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918-1939. Warszawa, Bellona 1994.
Wielecki, Henryk - Sieradzki, Rudolf: Wojsko Polskie 1921-1939. Organizacja i odznaki kawalerii. Warszawa, Crear 1992.
URL : https://www.valka.cz/Podleska-jezdecka-brigada-1937-1939-t53295#248410Verze : 0
MOD