Main Menu
User Menu

Sborová oblast III [1921-1939]

Dowództwo Okręgu Korpusu III


POLSKÁ REPUBLIKA DOWÓDZTWO OKRĘGU KORPUSU III
SBOROVÁ OBLAST III

Datum vzniku 15.09.1921
Předchůdce Vojenská oblast Bělostok
Datum zániku 08.1939
Následovník
Nadřízené velitelství
Dislokace 09.1921-??.1923 Vilno
??.1923-08.1939 Grodno
Velitelé sborové oblasti 09.1921-06.1922 Frankowski, Władysław
06.1922-11.1922 Konarzewski, Daniel
11.1922-03.1924 Tarnawa-Malczewski, Julius
03.1924-08.1926 Berbecki, Leon
08.1926-07.1927 Dzierżanowski, Kazimierz
07.1927-07.1927 Truskolaski, Gustaw
07.1927-10.1935 Litwinowicz, Aleksander
10.1935-03.1936 Tokarzewski-Karaszewicz, Michał
03.1936-01.1938 Kleeberg, Franciszek
01.1938-08.1939 Wilczyński-Olszyna, Józef
Podřízená velitelství 09.1921-08.1939 1. pěší divize
09.1921-08.1939 19. pěší divize
09.1921-08.1939 29. pěší divize
06.1924-02.1929 1. jezdecká divize
04.1922-06.1924 3. jezdecká brigáda
09.1921-06.1924 4. jezdecká brigáda
09.1921-06.1924 8. jezdecká brigáda
03.1937-08.1939 Bělostocká jezdecká brigáda
03.1937-08.1939 Suvalská jezdecká brigáda
Podřízené jednotky
Literatura
URL : https://www.valka.cz/Sborova-oblast-III-1921-1939-t53263#198596Verze : 0
MOD