Main Menu
User Menu

Letka 31 [1929-1938]

31st Flight

     
Název:
Name:
Letka 31
Originální název:
Original Name:
Letka 31
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1929
Předchůdce:
Predecessor:
Letka 34
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1937
Nástupce:
Successor:
Letka 43
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1929-01.09.1934 III. peruť leteckého pluku 1
01.09.1934-01.09.1937 I. peruť leteckého pluku 4
Dislokace:
Deployed:
01.10.1929-01.09.1934 Cheb, Letecké kasárny
01.09.1934-01.09.1937 Hradec Králové, Kasárny generála Čečka /
Velitel:
Commander:
01.10.1929-00.03.1931 Mezera, Josef (kapitán letectva)
00.03.1931-31.03.1931 Brázda, Karel (kapitán letectva)
31.03.1931-19.04.1934 Němeček, Oldřich (kapitán letectva)
19.04.1934-20.07.1934
20.07.1934-28.07.1935 Němeček, Oldřich (kapitán letectva)
28.07.1935-15.08.1935
15.08.1935-03.11.1935 Němeček, Oldřich (kapitán letectva)
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fondy Letecký pluk 1 a Letecký pluk 4
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Letka-31-1929-1938-t52977#198105Verze : 0
MOD
Standardní podobu strojů Letky 31 v období kolem roku 1936 ukazuje B-534.25 s pokusně instalovaným teleskopickým zaměřovačem, užívaným při cvičném bombardování na střelnici Nový Dvor u Malacek. Označení nejvíce užívané skupiny B-534 žlutou římskou číslici I je však patrné jen na levém boku.
 -


Zveřejněno s laskavým svolením autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/402611
URL : https://www.valka.cz/Letka-31-1929-1938-t52977#402612Verze : 0
MOD
Ani ve stejném období nemusely stroje téže letky vypadat zcela stejně, zejména při přesunech v rámci pluku. Nasvědčuje tomu záběr B-534 kód 8E neznámého kusového čísla při Armádním leteckém dnu 1936: ve standardním provedení Letky 31 má pouze písmeno trupového kódu, typ číslice i plukovního znaku užívaly tehdy jiné letky.
 -


Zveřejněno s laskavým svolením autoraLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/402620
URL : https://www.valka.cz/Letka-31-1929-1938-t52977#402621Verze : 0
MOD