Main Menu
User Menu

Letka 34 [1929-1938]

34th Flight

     
Název:
Name:
Letka 34
Originální název:
Original Name:
Letka 34
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1929
Předchůdce:
Predecessor:
Letka 33
Datum zániku:
Disbanded:
13.01.1938
Nástupce:
Successor:
Letka 50
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.10.1929-DD.12.1929 Letecká peruť II/2
DD.12.1929-DD.08.1934 Letecká peruť III/2
DD.08.1934-DD.09.1934 Letecká peruť III/1
DD.09.1934-DD.01.1938 Letecká peruť I/4
Dislokace:
Deployed:
DD.10.1929-DD.08.1934 Olomouc, letiště /
DD.08.1934-DD.01.1938 Hradec Králové, Kasárny generála Čečka /
DD.01.1938-DD.01.1938 Kbely, Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka /

Velitel:
Commander:
DD.09.1937-DD.12.1937 Novák, František (Nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
Letka vznikla 1. října 1929 přejmenováním z Letky 33, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 2.378-III./1.odděl.1929.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 1
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 2
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 4
František Novák, kvalifikační listina (17. Popis služební činnosti)
URL : https://www.valka.cz/Letka-34-1929-1938-t52965#198093Verze : 0
MOD