Main Menu
User Menu

Letka 42 [1937-1938]

42nd Flight

     
Název:
Name:
Letka 42
Originální název:
Original Name:
Letka 42
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1937
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 604
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1937-01.01.1938 II. peruť leteckého pluku 4
01.01.1938-24.09.1938 I. peruť leteckého pluku 4
Dislokace:
Deployed:
01.09.1937-13.01.1938 Hradec Králové, Kasárny generála Čečka /
13.01.1938-25.09.1938 Kbely, Kasárny Tomáše Garrigue Masaryka /

Velitel:
Commander:
01.09.1937-25.09.1938 Hlaďo, Jaroslav (Nadporučík)
Výzbroj:
Armament:
DD.12.1937-25.09.1938 Avia B-534
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv, fond Letecký pluk 4
URL : https://www.valka.cz/Letka-42-1937-1938-t52954#435719Verze : 2
MOD