Main Menu
User Menu

MiG-17PF 1015

     
Typ:
Type:
Mikojan-Gurevič MiG-17PF
Výrobce:
Producer:
Tbiliský letecký závod č. 31 G. Dimitrova, Tbilisi /
Datum výroby:
Date of Production:
DD.11.1956
Výrobní číslo:
Construction Number:
-
Sériové číslo / imatrikulace:
Serial Number / Registration Code:
29.11.1956-01.07.1958 HF-
01.07.1958-DD.09.1969 1015
Datum vyřazení z provozu:
Date of Decommissioning:
DD.09.1969 zrušen a předán do muzea
Poznámka:
Note:
vybaven palubním radiolokátorem Izumrud RP-5
celkový nálet letounu v československém letectvu 902 hodin 55 minut při 1182 vzletech a přistáních
Zdroje:
Sources:
Vraný Jiří, Hurt Zdeněk:Mikojan MiG-17, Hurricane Mk.I, Spad VII a XIII (edice Triáda).Naše vojsko, Praha 1989
Letectví a Kosmonautika 11/2006
URL : https://www.valka.cz/MiG-17PF-1015-t52752#357595Verze : 1
     
Stát:
Country:
Československá socialistická republika (1960-1990)
Datum převzetí:
Commissioned:
29.11.1956
Datum vyřazení:
Decommissioned:
DD.09.1969
Provozovatel:
Operator:
29.11.1956-DD.MM.RRRR 11. stíhací letecký pluk
DD.MM.RRRR-01.09.1967 7. stíhací letecký pluk
01.09.1967-DD.09.1969 11. stíhací letecký pluk
Označení:
Marking:
 
Taktické označení:
Tactical Marking:
29.11.1956-01.07.1957 HF-
01.07.1957-DD.09.1969 1015
Výsostné znaky:
Aircraft Insignia:
29.11.1956-DD.09.1969 standardní (high visibility)
Zvláštní a příležitostné označení:
Special and Occasional Marking:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Kamufláž a zbarvení:
Camouflage and Color Scheme:
 
Kategorie:
Category:
29.11.1956-DD.09.1969 standardní vojenská
Barvy:
Colors:
29.11.1956-DD.09.1969 kov, stříbrná
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vraný Jiří, Hurt Zdeněk:Mikojan MiG-17, Hurricane Mk.I, Spad VII a XIII (edice Triáda).Naše vojsko, Praha 1989
Letectví a Kosmonautika 11/2006
URL : https://www.valka.cz/MiG-17PF-1015-t52752#197849Verze : 2
Archiv autora
Z CD k historii OZL a letiště Planá u ČB
MiG-17PF 1015 -


MiG-17PF 1015 -


MiG-17PF 1015 -


URL : https://www.valka.cz/MiG-17PF-1015-t52752#199783Verze : 0
29. listopadu 1956 - Letoun byl převzaný českou stranou a přidělen VÚ 7345 České Budějovice
1967 přidělen - VÚ 1610 Žatec
1970 - přesun do sbírek muzea Kbely


celkový nálet 1182 vzletů a přistání 902 hodin 55 minut


zdroj LaK 11/2006
URL : https://www.valka.cz/MiG-17PF-1015-t52752#215733Verze : 0
MOD
Zdroj:
Výstřižek z L+K - ročník, číslo sešitu a strana neupřesněny.


Upravil moderátor Jiří Tintěra.
MiG-17PF 1015 -


URL : https://www.valka.cz/MiG-17PF-1015-t52752#299207Verze : 0
Letecké múzeum Kbely, 22.05.2005


Fotografia zverejnená so súhlasom www.paulnann.com
MiG-17PF 1015 - www.paulnann.com

www.paulnann.com
URL : https://www.valka.cz/MiG-17PF-1015-t52752#300825Verze : 0
MOD
Letoun MiG-17PF 1015 byl podle "Inženýrského hlášení" k 30.4.1959 byl ve stavu u 11. slp. (Z toho období je i následující fotografie, kterou poskytl Ing. Miroslav Špinka)
Proti fotografiím z pozdějšího období ( po r. 1967) je jako rozpoznávací znak především anténa SRO-1 na hřbetě trupu.Zdroj: VÚA - Fond útvaru a vlstní archiv
MiG-17PF 1015 -


URL : https://www.valka.cz/MiG-17PF-1015-t52752#300897Verze : 0

Citace - ICE :

29. listopadu 1956 - Letoun byl převzaný českou stranou a přidělen VÚ 7345 České Budějovice
1967 přidělen - VÚ 1610 Žatec
1970 - přesun do sbírek muzea Kbely


celkový nálet 1182 vzletů a přistání 902 hodin 55 minut


zdroj LaK 11/2006Dovolím si malou poznámku:
Uvedený útvar v Českých Budějovicích nebyl ŽÁDNÝM z:
1) letištních praporů
2) leteckých pluků
ani 1. leteckou divizní opravnou (VÚ 4938).


Uvedený VÚ 7345 vznikl v listopadu 1950 jako 5. spojovací prapor.


Jednalo se s největší pravděpodobností o "armádní" zařízení a u ní se kompletovaly a jeho název a krycí číslo VÚ neznám.


V uvedeném seznamu "PF" tr.č. počínaje 1003 a výše jsou uvedena NĚKTERÁ CHYBNÁ (tím pádem "zdvojená").
S RL RP-5 bylo 12 ks - CELKEM 24 MiG-17PF.


V každém případě byly uvedené letouny MiG-17PF z RL RP-5 dodány do Č.B. a
všech 12 ks převzal 11. slp.
Dostaly tr.ozn. příslušnosti k 1. letce (HF-10 až HF-21).


(Starší verze s RP-1 (6 ks) byly od 11. slp 1. slp předány 1. slp k "jeho" 6ks u 1. letky a až do 30.06.1957 používaly tr. ozn. IW-10 až IW-21).


Tehdejší starší technik 1. letky por. Kopka vzpomíná: "Byl jsem vyslán plnit "čestný úkol..." .. (Jednalo se "TR Č. 070/56 z 22.10.1956 - montáž 12 MiG-17".


Letoun tr.č. 1015 byl ve stavu 11. slp v Žatci ještě v r. 1959(na dobové fotografii je ještě s anténou SRO na hřbetě trupu).


Pak působil u "východních" stíhacích leteckých pluků PVOS a L.


Do léta 1967 byl letoun tr. č. 1015 u 7. slp v Piešťanech a po jeho zrušení byl předán s řadou dalších letounů MiG-17PF k 11. slp v Žatci a byl u 4. provozní skupiny ILS, zabezpečující 4. letku.
Tam byl v září 1969 spolu s ostatními letouny def. vyřazen z provozu.


Zdroj:
VÚA - Fond 11. slp,
Inženýrsko technické hlášení 11. slp
svědectví A. Kopky a vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/MiG-17PF-1015-t52752#300942Verze : 0
MiG-17PF 1015 v r. 1968 u 11. slp.
MiG-17PF 1015 - Foto St. Štěpánek - vlastní sbírka

Foto St. Štěpánek - vlastní sbírka
URL : https://www.valka.cz/MiG-17PF-1015-t52752#357668Verze : 0
MiG-17PF 1015
v r. 1968 u 4. provozní skupiny (pro 4. letku 11. slp)


Z fotografie je patrná absence původní antény SRO na hřbetě trupu
a naopak "vaničky" antén SRO-2 pod koncovým obloukem křídla.
MiG-17PF 1015 - Foto St. Štěpánek - vlastní sbírka

Foto St. Štěpánek - vlastní sbírka
URL : https://www.valka.cz/MiG-17PF-1015-t52752#357734Verze : 0
.
MiG-17PF 1015 - Stroj na stání v pozadí za ním dva další stroje z nich jeden se dá určit jako O410, ten se mi však mezi ostatními péefky nepodařilo najít.
Zdroj:
Mig-17 Fresco in Action / SSP 125 s. 46 (výřez)

Stroj na stání v pozadí za ním dva další stroje z nich jeden se dá určit jako "O410", ten se mi však mezi ostatními "péefky" nepodařilo najít.
Zdroj:
Mig-17 Fresco in Action / SSP 125 s. 46 (výřez)

URL : https://www.valka.cz/MiG-17PF-1015-t52752#465067Verze : 0