Main Menu
User Menu

Letka 7 [1929-1938]

7th Flight

     
Název:
Name:
Letka 7
Originální název:
Original Name:
Letka 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1929
Předchůdce:
Predecessor:
Letka 3
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 602
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1929-01.12.1929 I. peruť leteckého pluku 2
01.12.1929-24.09.1938 II. peruť leteckého pluku 2
Dislokace:
Deployed:
01.10.1929-30.01.1938 Olomouc, letiště /
30.01.1938-25.09.1938 Vyškov, letiště /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
DD.01.1938-24.09.1938 Letov Š-328
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 2
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Letka-7-1929-1938-t52605#197625Verze : 1
MOD
Letka 7

Určení: pozorovací

Vznik: 10.1920

Dislokace:
Olomouc 10/1920 - 01/1938
Vyškov 01/1938 - mobilizace

Historie:
Původně Letecká rota 3 (Letecký pluk 2) v 05/1924 přeznačena na Letku 3 a 10/1927 přečíslována na Letku 7 .

Letadla:
01/1938 : Letov Š-328

Stav k 28.9.1938
Letadla: Letov Š-328
Dislokace
Základní letiště: Dvůr Jalovisko
Záložní letiště: Měnín
Velitel: --

Zdroj: Jiří Rajlich, Jiří Sehnal; Vzduch je naše moře, Naše Vojsko Praha 2002, ISBN 80-206-0589-4
URL : https://www.valka.cz/Letka-7-1929-1938-t52605#69369Verze : 0