Main Menu
User Menu

Letka 7 [1924-1929]

7th Flight

     
Název:
Name:
Letka 7
Originální název:
Original Name:
Letka 7
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.05.1924
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká rota 7
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1929
Nástupce:
Successor:
Letka 13
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.05.1924-01.10.1929 Letecký pluk 3
Dislokace:
Deployed:
04.05.1924-01.10.1929 Košice, letiště /

Velitel:
Commander:
04.05.1924-15.07.1925 Svidenský, Karel (štábní kapitán letectva)
15.07.1925-10.09.1926 Kubita, Alois (kapitán letectva)
10.09.1926-03.12.1926 Neubauer, Jaroslav (nadporučík letectva)
03.12.1926-30.09.1927 Neubauer, Jaroslav (kapitán letectva)
30.09.1927-01.10.1929 Tomšovský, František (štábní kapitán letectva)
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Ústredný vojenský archív Bratislava, fond Letecký pluk 3
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Letka-7-1924-1929-t52604#197624Verze : 2
MOD