Main Menu
User Menu

Letka 5 [1929-1938]

5th Flight

     
Název:
Name:
Letka 5
Originální název:
Original Name:
Letka 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1929
Předchůdce:
Predecessor:
Letka 1
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 602
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1929-19.09.1938 I. peruť leteckého pluku 2
19.09.1938-24.09.1938 Letecký pluk 2
Dislokace:
Deployed:
01.10.1929-24.09.1938 Olomouc, letiště /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Letecký pluk 2
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Letka-5-1929-1938-t52602#197622Verze : 1
MOD