Main Menu
User Menu

Letka 2 [1924-1929]

2nd Flight

     
Název:
Name:
Letka 2
Originální název:
Original Name:
Letka 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
04.05.1924
Předchůdce:
Predecessor:
Letecká rota 2
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1929
Nástupce:
Successor:
Letka 3
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
04.05.1924-15.09.1925 I. peruť leteckého pluku 1
15.09.1925-01.10.1929 Letecký pluk 1
Dislokace:
Deployed:
04.05.1924-15.09.1925 Kbely, letiště /
15.09.1925-01.10.1929 Milovice, letiště /

Velitel:
Commander:
04.05.1924-17.11.1924 Dršata, Jiří (štábní kapitán letectva)
17.11.1924-15.12.1924 Šebesta, Sylvestr (štábní kapitán letectva)
15.12.1924-01.02.1925 Kubita, Alois (kapitán letectva)
01.02.1925-01.04.1925 Hess, Alexander (nadporučík letectva)
01.04.1925-15.09.1926 Kolář, Jan (nadporučík letectva)
15.09.1926-01.03.1927 Suda, Antonín (kapitán letectva)
01.03.1927-01.04.1927 Mezera, Josef (nadporučík letectva)
01.04.1927-19.03.1928 Hurych, Jan (nadporučík letectva)
19.03.1928-15.03.1929 Suda, Antonín (štábní kapitán letectva)
15.03.1929-01.10.1929 Kolář, Jan (kapitán letectva)
Výzbroj:
Armament:

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv, fond Letecký pluk 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Letka-2-1924-1929-t52596#376802Verze : 0
MOD