Main Menu
User Menu

Ženijní pluk 4 [1947-1950]

4th Engineer Regiment

     
Název:
Name:
Ženijní pluk 4
Originální název:
Original Name:
Ženijní pluk 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
4. ženijní brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
15.11.1950
Nástupce:
Successor:
Ženijní pluk 64
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-15.09.1950 Velitelství ženijního vojska 4. oblasti
15.09.1950-15.11.1950 Ženijní velitelství
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.08.1949 Bratislava, ? /
01.08.1949-15.11.1950 Sereď, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-DD.MM.RRRR Matúšek, Jan (major ženijního vojska)
DD.MM.RRRR-01.11.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1948-01.09.1950 Ženijní prapor III/4
01.10.1948-01.09.1950 Ženijní prapor IV/4 /silniční/
01.10.1948-01.09.1949 Ženijní výcvikové středisko 4

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-15.11.1950 pluk Československých partyzánů
Vyznamenání:
Decorations:
01.10.1947
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 2245 Bratislava
01.10.1949-15.11.1950 VÚ 8127 Sereď
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Ženijní pluk 4),
URL : https://www.valka.cz/Zenijni-pluk-4-1947-1950-t52577#197480Verze : 2
MOD